Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı - Kuramdan Uygulamaya - Işık Kitabevi
Logo

 • Özgürlük
  Zygmunt Bauman
  Ayrıntı Yayınları

  Özgürlük üzerine yapılan çoğu akademik tartışma özgürl... 

 • Onikinci Gece
  William Shakespeare
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  William Shakespeare (1564-1616): Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gü... 

Türler » Akademik » Eğitim » Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı - Kuramdan Uygulamaya

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı - Kuramdan Uygulamaya


 

44.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Binnur Yeşilyaprak / Pegem Akademi Yayınları
Tür: Eğitim

1.Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığı alanında güçlü bir kadro ile hazırlanan bu kitap, öncelikle;

* PDR lisans öğrencileri için bir DERS KİTABI,
* Alan uygulamacıları için bir YARDIMCI KİTAP,
*Mastır/doktora öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP,
*Alanla ilgili herkes için temel bir BAŞVURU KİTABI olmaya adaydır.

2.Kitabın kapsamı oluşturulurken ilgili derslerin YÖK kur tanımları yanı sıra hedeflenen grupların ihtiyaçları esas alınmıştır. Kitap alanında kapsamlı ve yetkin bir kaynak olma amacı ile tasarlanmış ve alana ilişkin geniş bir perspektif sunmayı hedeflemiştir.

3.Kitap, ilgili alandaki kuram ve uygulamaları birlikte sunma amacındadır. Kitabın içeriği ve sunuş biçimi oluşturulurken derslerin amacı ,öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve hedeflenen yeterlikler göz önünde bulundurulmuştur.

4.Konuların açıklanmasında ; soyut,karmaşık,anlaşılması güç ayrıntılar yerine somut,açık ve anlaşılır bir dil ve sunum biçimi tercih edilmiştir.Dikkat çekici,özetleyici ve açıklayıcı tablo,grafik ve şekillere,tartışma ve uygulamalara yer verilmiştir.

5.Her bölümde ilgili kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ve etkinlik örnekleri yer almış, Türkiye’deki ilgili programlar, ölçekler,konu ile ilgili tezler,uygulamalar ile bütünleştirimiş ve bağlantı kurulmuştur.

6.Öncelikle PDR lisans programındaki “Mesleki Rehberlik ve Danışma” ile “Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları”adıyla yer alan iki zorunlu ders için yürütmede ortaklık ve birlik sağlamak için ilgili web sitesi ile desteklenmesi planlanmıştır.

Web sitesi ile ilgili açıklamalar:

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” başlıklı kitap çalışmamız için A.B.D. yaygın olarak uygulanan bir websitesi oluşturma hazırlığı içindeyiz. Daha çok, dersi okutacak öğretim üyelerine yönelik olarak düşünülen bu sitede şu dökümanlara yer verilecektir:

*Kitap kapsamına uygun olarak ders işleme ve sunu planları
*Bölümlere ilişkin power-point ders sunuları
*Konuları açıklayıcı tablo, grafik, şekil ve resimler
*Konuları destekleyen uygulama ve etkinlik örnekleri, ilgili işlem yaprakları,formlar vb.
*Ders kapsamında kullanılacak formal ve informal ölçme ve değerlendirme araçları, ilgili ölçeklerin tanıtımı, uygulama,puanlama,yorumlama açıklama ve örnekleri
*Konularla ilgili derste kullanılabilecek video görüntüleri
*Ödev ve uygulama yönerge ve örnekleri
*Konularla ilgili daha kapsamlı bilgiler için ilgili kaynaklar (kitap, tez, makaleler,web sitesi adresleri vb.)
*Ek bilgi ve beceri modülleri ( örneğin; CV hazırlama, ölçek uygulama,iş görüşmesi yapma,iş arama vb.)
*SORU BANKASI: Bölümlere ilişkin değerlendirme soruları( çoktan seçmeli, bilgi, kavrama, uygulama ve değerlendirme düzeyinde )
Web sitemizin alan akademisyenlerinden gelen talep ve önerilere göre daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.
Kitabımızın internet sitesi:
http://www.meslekirehberlikvekariyerdanismanligi.kitabi.gen.tr/
Bölüm 1.Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Giriş

* Temel Kavramlar, önem, kariyer danışmanının rolleri ve yeterlikleri,
* Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında tarihsel bir yolculuk
* Kariyer Danışmanlığında paradigma değişimi ve sonuçları
Yazarı : Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak (Ankara Üniversitesi)

Bölüm 2.Mesleki Gelişim Süreci ve Etkileyen Etmenler

* Mesleki gelişim süreci ve aşamaları ,mesleki gelişim görevleri
* Kariyer gelişimi sürecini etkileyen içsel ve dışsal etmenler
Yazarı: Doç. Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi)
Bölüm 3.Özellik-Faktör Kuramları
* Parson’un Kuramı
* İşe Uyum Kuramı
* Holland’ın Tipoloji Kuramı Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması Yazarı: Doç. Dr. Feride Bacanlı (Gazi Üniversitesi)

Bölüm 4.Psikodinamik Yaklaşımlar

* Psikoanalitik görüş
* Adlerian yaklaşım Roe’nun kişilik gelişimi kuramı
* Myers-Brigss tip kuramı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Doç. Dr. Oya Yerin Güneri (ODTÜ)

Bölüm 5.Gelişimsel Yaklaşımlar

* Ginzberg ve arkadaşlarının kariyer gelişimi kuramı
* Super’ın Yaşam boyu Kariyer Yaklaşımı
* Gotfredson’un Daraltma-Uzlaşma Kuramı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Doç. Dr. Diğdem Müge Siyez (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Bölüm 6.Sosyal-Bilişsel Yaklaşımlar

* Kuromboltz’un Sosyal Öğrenme Kuramı
* SCCT-Sosyal-Bilişsel Kariyer Kuramı
* CIP-Bilişsel Bilgi İşleme Yaklaşımı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Prof. Dr. Ragıp Özyürek (Ege Üniversitesi)

Bölüm 7.Yeni Yaklaşım ve Modeller

* Kariyer Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
* Yaşam Düzenleme Psikolojik Danışmanlığı
* Akış Kuramı ve Umut odaklı kariyer gelişimi modeli
* Kariyer Danışmanlığında Bazı Yeni Modeller ve uygulamalar
Yazarları : Prof. Dr. Fidan Korkut Owen (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Spencer G.Niles (Penn State Üniversitesi)

Bölüm 8.Kariyer Danışmanlığı Süreci

* Kariyer Danışmanlığı süreci, farklı modeller ve evreleri,
* Kullanılan yöntem ve teknikler, yardım becerileri
* Kariyer müdahalelerinin etkileri
Yazarı: Doç. Dr. Seher Sevim (Ankara Üniversitesi)

Bölüm 9.Kariyer Eğitim Programları

* Okulöncesi-İlköğretim-Ortaöğretim düzeylerinde kariyer gelişimini destek programlarını hazırlama ve uygulama.
* Örnek Kariyer Eğitim Programları
* Etkinlik ve Uygulamalar
Yazarı. Doç. Dr. Zeynep Hamamcı (Gazi Antep Üniversitesi)

Bölüm 10.Kariyer Danışmanlığında Değerlendirme

* Psikolojik Ölçme Araçları, Değerlendirme Süreci
* Formal ve İnformal Değerlendirme Yöntemleri
* Yetenek,İlgi ve Değerlerin Ölçülmesi teknik ve araçları
* Bilgisayar Sistemleri, Meslekleri değerlendirme
Yazarı: Doç. Dr. Alim Kaya (İnönü Üniversitesi)

EKLER:

1.Kariyer Danışmanlığı Yeterlik ve Performans Göstergeleri
2.Kariyer Danışmanları için Etik İlkeler
3.Öğrenciler İçin Kariyer Gelişimi Standartları

 
1. Hamur, karton, 481 sayfa, 2011
ISBN: 978-605-364-174-2 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Dünya Atlası
  Marie Renee Guilloret, Emilie Beaumont
  Mandolin

  Dünya Atlası

   

  Çocuklar bu resimli kitapla birlikte içind... 

 • Tevarih-i Al-i Osman
  İbn Kemal Kemalpaşazade
  Çamlıca Basım Yayın

  Tevarih-i Al-i Osman

   

   

  Büyük âlim ve tarih&cce...