Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı - Işık Kitabevi
Logo

 • Bekaretin El Değmemiş Tarihi
  Hanne Blank
  İletişim Yayınları

  Bekâret nedir? Koruyup saklamak mı gerekir, yoksa hemen kurtulmak mı? Kaç çeş... 

 • Işığa Bir Adım Kala
  Melvin Morse, Paul Perry
  Dharma Yayınları

  Çocuklarda görülen "Ölüme Yakın Deneyimler" Ölüm olgusuna da... 

 • Aforizmalar
  Franz Kafka
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  Kafka, içinde yaşadığı dönemin, o dönemin olaylarının değil, gelmiş geçmi... 

Türler » Akademik » Eğitim » Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı


 

35.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Hakan Sarı, Ş. Şenay İlik / Eğiten Kitap
Tür: Eğitim

Bu kitabın amacı; geçmişten günümüze kadar çeşitli yasa ve yönetmeliklerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde hazırlanması zorunlu hale gelmiş Bireysel Eğitim Programını (BEP) ayrıntılı bir şekilde paylaşmaktır. Ayrıca bu paylaşımın amacı, başta özel eğitimciler olmak üzere özel gereksinimli öğrencilerle ilgili olan her öğretim kademesindeki öğretmen ve uzmanlara yol göstermektir. Bu doğrultuda; bir BEP'in hazırlanmasından, uygulanmasına ve uygulamadan da değerlendirilmesine kadar gerekli olan ilke ve uygulamalara çok farklı türden örneklerle yer verilerek detaylı biçimde açık ve anlaşılır bir kitap ortaya çıkarılmıştır.

Yasal olarak bir BEP, özel eğitimin her bir kategorisinde bulunan her öğrenci için hazırlanması gereken bir programdır. Bu kategoriler içerisinde zihin yetersizliği olan bireyler, üstün yetenekli olan bireyler, süreğen hastalıklı olan bireyler, bedensel yetersizliği olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip olan bireyler, konuşma ve dil bozuklukları, özel öğrenme güçlükleri ve duygusal ve davranışsal güçlüğü olan bireyler gibi özel gereksinimliler yer almaktadır. Dolayısıyla, bu çocukların gerek beyin fonksiyonlarının farklı çalışması gibi nedenlerle gerekse organın işlev bozukluğu gibi nedenlerden dolayı bu çocuklara uygun eğitim ortamlarının hazırlanması ve bireysel eğitim programının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak ülkemizde özel gereksinimli çocuğu eğitecek olan öğretmenlerin ve uzmanların ve hatta ailelerin BEP konusunda beklendik düzeyde bilgileri veya deneyimleri olmadığı da gözlenmektedir. Türkiye'nin yaklaşık % 12.3'ünün özel gereksinimli olması ve bu bireylerin bir BEP'e ihtiyaç duymaları bu kitabın alana katkısının ne kadar önemli bir role sahip olduğu en başta öğretmenler, uzmanlar ve ailelerin ve diğer ilgililer tarafından çok iyi anlaşılıp uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda süreç içerisindeki farklı sınıf ve branşlarda çalışan öğretmenlerin ve uzmanların BEP konusundaki rol ve sorumluluklarının anlaşılması öğretmen ve uzmanlar arasındaki işbirliğini ve verimini yükseltecek ve yüksek nitelikli BEP geliştirme, uygulama ve değerlendirme sürecini de sağlayacaktır.

Bu kitap beş bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde, BEP sürecinde karşılaşılan teknik terimleri ve en çok sorulan sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, BEP geliştirme sürecinin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre örnek uygulamalarla anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, tanılama ve değerlendirme sürecinin farklı yaklaşımlara göre örnek uygulamalar da verilerek anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise BEP'te yer alması gereken bölümlerle, bunların örnek uygulamalarına yer verilmiştir. Son bölümde ise, BEP'in değerlendirilmesinde kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Kitabın ek'ler bölümde de örnek BEP'ler ve BÖP'ler ve ölçüt bağımlı ölçü araçları bulundurularak uygulamacılara kolaylıkla hazırlanması için yol gösterilmiştir. Yaklaşık dört yıl süren kitap hazırlığı sürecinde BEP konusunda yayınlanmış yerli ve yabancı bir çok kitap ve makaleler taranmıştır. Elde edilen veriler ışığında yazılan bu kitabın alana katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

 
2. Hamur, karton, 192 sayfa, 2014
ISBN: 9786054757572 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Hiç Umudum Yokken
  Julie Garwood
  Epsilon Yayıncılık

  “Julie Garwood güzel kadın kahramanların cesur erkekleri yanına çektiği gibi ok... 

 • Alibaba Jack Ma'nın Evi
  Duncan Clark
  CEO Plus

  Bir Çin şirketi için tuhaf bir isim olan “Alibaba”, Jack Ma’nın a... 

 • İnsanı İnsan Acıtır
  Yelda Kırçuval
  Destek Yayınları

  Esaret, değişime direnmenin bir sonucudur ancak.

  Terk edememek, gidememek, saplanıp ka... 

 • Babamın Mevsimleri
  Atila Yüksel
  A7 Kitap

  İki soru: “Baba kimdir?” ve Babadan çocuğa en kıymetli miras nedir?”

 • Bu Şehr-i İstanbul Ki
  Murat Belge, Tanyeri Erkman
  Encore Yayınları

  İstanbul yakınırdı hep: “Eskisi gibi değil!” Nostaljik olmanın ötesinde bir şeyl... 

 • Eyvah Anne Oluyorum
  Ezgi Berk
  Karakarga

  Hani o “Ben asla evlenmem!” “Çocuk mu? Hayatta yapmam!” diyenler v...