Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı - Işık Kitabevi
Logo
Türler » Akademik » Eğitim » Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Öğretmenler Uzmanlar Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı


 

35.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Hakan Sarı, Ş. Şenay İlik / Eğiten Kitap
Tür: Eğitim

Bu kitabın amacı; geçmişten günümüze kadar çeşitli yasa ve yönetmeliklerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde hazırlanması zorunlu hale gelmiş Bireysel Eğitim Programını (BEP) ayrıntılı bir şekilde paylaşmaktır. Ayrıca bu paylaşımın amacı, başta özel eğitimciler olmak üzere özel gereksinimli öğrencilerle ilgili olan her öğretim kademesindeki öğretmen ve uzmanlara yol göstermektir. Bu doğrultuda; bir BEP'in hazırlanmasından, uygulanmasına ve uygulamadan da değerlendirilmesine kadar gerekli olan ilke ve uygulamalara çok farklı türden örneklerle yer verilerek detaylı biçimde açık ve anlaşılır bir kitap ortaya çıkarılmıştır.

Yasal olarak bir BEP, özel eğitimin her bir kategorisinde bulunan her öğrenci için hazırlanması gereken bir programdır. Bu kategoriler içerisinde zihin yetersizliği olan bireyler, üstün yetenekli olan bireyler, süreğen hastalıklı olan bireyler, bedensel yetersizliği olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip olan bireyler, konuşma ve dil bozuklukları, özel öğrenme güçlükleri ve duygusal ve davranışsal güçlüğü olan bireyler gibi özel gereksinimliler yer almaktadır. Dolayısıyla, bu çocukların gerek beyin fonksiyonlarının farklı çalışması gibi nedenlerle gerekse organın işlev bozukluğu gibi nedenlerden dolayı bu çocuklara uygun eğitim ortamlarının hazırlanması ve bireysel eğitim programının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak ülkemizde özel gereksinimli çocuğu eğitecek olan öğretmenlerin ve uzmanların ve hatta ailelerin BEP konusunda beklendik düzeyde bilgileri veya deneyimleri olmadığı da gözlenmektedir. Türkiye'nin yaklaşık % 12.3'ünün özel gereksinimli olması ve bu bireylerin bir BEP'e ihtiyaç duymaları bu kitabın alana katkısının ne kadar önemli bir role sahip olduğu en başta öğretmenler, uzmanlar ve ailelerin ve diğer ilgililer tarafından çok iyi anlaşılıp uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda süreç içerisindeki farklı sınıf ve branşlarda çalışan öğretmenlerin ve uzmanların BEP konusundaki rol ve sorumluluklarının anlaşılması öğretmen ve uzmanlar arasındaki işbirliğini ve verimini yükseltecek ve yüksek nitelikli BEP geliştirme, uygulama ve değerlendirme sürecini de sağlayacaktır.

Bu kitap beş bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde, BEP sürecinde karşılaşılan teknik terimleri ve en çok sorulan sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, BEP geliştirme sürecinin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre örnek uygulamalarla anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, tanılama ve değerlendirme sürecinin farklı yaklaşımlara göre örnek uygulamalar da verilerek anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise BEP'te yer alması gereken bölümlerle, bunların örnek uygulamalarına yer verilmiştir. Son bölümde ise, BEP'in değerlendirilmesinde kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Kitabın ek'ler bölümde de örnek BEP'ler ve BÖP'ler ve ölçüt bağımlı ölçü araçları bulundurularak uygulamacılara kolaylıkla hazırlanması için yol gösterilmiştir. Yaklaşık dört yıl süren kitap hazırlığı sürecinde BEP konusunda yayınlanmış yerli ve yabancı bir çok kitap ve makaleler taranmıştır. Elde edilen veriler ışığında yazılan bu kitabın alana katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

 
2. Hamur, karton, 192 sayfa, 2014
ISBN: 9786054757572 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Antika Titanik
  Murat Menteş
  April

  Parmağını tetikten çek.

  Namluyu ağzından çıkar.

  Azrail’... 

 • Zihin Gücüyle Şifa
  David R. Hamilton
  Ganj Yayınları

  “David Hamilton, düşünce ve zihnin bedensel sağlığımız üzerindeki etkisi kon... 

 • Siyah Kuğu 1
  Beyza Aksoy
  Epsilon Yayıncılık

  Wattpad Fenomeni Beyza Aksoy’ Un Yeni Kitabı Siyah Kuğu


  Ve kan sızıyor, bir ... 

 • Sosyal Medya Devrimi
  Kolektif
  Su Yayınevi

  Dünyanın üzerinde bir hayalet geziniyor… sosyal medyanın hayaleti. Bu hayalet ye... 

 • Ada
  Haluk Şahin
  Kırmızı Kedi Yayınevi

  Aşk yazgıyı değiştirebilir mi?

  Haluk Şahin ilk romanı Babıâli’de Cinayet&r... 

 • Babıalide Cinayet
  Haluk Şahin
  Kırmızı Kedi Yayınevi

  Küre gazetesinin ünlü köşe yazarı Kahraman Karaman ölümle tehdit ed... 

 • Müstakbel Koca Listesi
  Victoria Alexander
  Pegasus Yayınları

  Beklenmedik bir koca Bir mantik evliliği

  Tutku en büyük servetten daha &cc...