Çağdaş Kamu Yönetimi I - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Akademik » Siyaset Bilimi - Kamu Yönetimi » Çağdaş Kamu Yönetimi I

Çağdaş Kamu Yönetimi I


 

40.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Hüseyin Özgür, Muhittin Acar / Nobel Akademik Yayıncılık
Genre: Siyaset Bilimi - Kamu Yönetimi

Bu kitap; kamu yönetimi alanındaki evrensel ve ulusal bilgi ve deneyim birikimini, özellikle genç araştırmacıların çalışmaları ile belirli bir sistematik içerisinde Türkçe kamu yönetimi yazısına kazandırmak ve anılan birikime yeni ve özgün katkıları özendirmek amacıyla tasarlanan bir dizi etkinliğin ilk ve önemli parçalarından biri olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitap, kamu yönetimi alanında güncel konu, kuram ve kavramları konusunda uzman akademisyenlerin kaleme aldığı makaleler vasıtasıyla kullanıma sunmaktadır. Kitabın hedef kitlesi; kamu yönetimi ve siyaset bilimi, yönetim organizasyon, kentleşme çevre, iletişim ve sosyoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmayı planlayan öğrencilerdir. Bununla birlikte kitap, sosyal bilimler alanında öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine ve konu ile ilgili diğer disiplinlerden araştırmacı ve eğitimcilere de yararlı olacak teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

 
1. Hamur, karton, 430 pages, 2003
ISBN: 975-591-529-x