İdare Hukuku - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Hukuk » İdare Hukuku

İdare Hukuku


 

155.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Ender Ethem Atay / Turhan Kitabevi
Genre: Hukuk

"İdare Hukuku" adlı eserin ilk baskısının yayınını izleyen 3 yıllık süre içinde İdare Hukuku alanında hem yasal düzenleme, hem de konuya ilişkin yargı kararları anlamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca ilk baskı sırasında bazı hususların sehven gözden kaçırılması da söz konusu idi. Üçüncü basıda özellikle Fransız İdare Hukuku literatürüne başvurmak suretiyle eksikliklerin mümkün olduğu ölçüde azaltılmasına gayret gösterilmiştir.

İdare Hukuku gibi her konusu üzerinde yazılacak ve söylenecek çok şeyin olduğu bir disiplin dalında konuların ve sorunların tamamının gerektiği ölçüde incelendiğini ileri sürmek oldukça iddialı bir varsayım olur.Bu kitaptaki amaç mümkün olduğu ölçüde gelişmeleri takip edip, yerli ve Fransızca kaynaklarla İdare Hukukunun temel konularını tekrar kaleme alarak ikinci baskıya eklemelerde bulunup güncellemektir.

Konu Başlıkları:

İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi
Anayasada Öngörülen İdareye İlişkin Temel İlkeler Ve Türk İdare Teşkilatı
Türk İdare Teşkilatı – Bağımsız İdari Otoriteler (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar – Kurullar)
İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler
İdarenin Mal Edinme Yöntemi Olarak Kamulaştırma

 
Ciltli, 966 pages, 6, 2018
ISBN: 9789756194836