İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

 • İşletme Finansmanı
  Osman Okka
  Nobel Akademik Yayıncılık

  İşletme finansmanı, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal ta... 

 • İşletme İktisadı
  Tamer Müftüoğlu
  Turhan Kitabevi

  Kitabımızın, işletme öğrencileri ile birlikte geleceğin yönetici adayları olan müh... 

 • Genel Muhasebe
  Orhan Sevilengül
  Gazi Kitabevi

  Yükseköğretim öğrencileri için hazırlanan ve onbeşinci baskısı yapılan bu k... 

 • İşletme Bilimlerine Giriş
  Adnan Çelik, M. Şerif Şimşek
  Eğitim Kitabevi

  İşletme bilimi toplumsal yaşamamın vazgeçilmez kurumlarından olan işletmelerin kuruluşu, f... 

 • Kamu Maliyesi
  Abdurrahman Akdoğan
  Gazi Kitabevi

  İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaynaklanan ihtiyaçların karşı... 

 • Çalışma Ekonomisi Teorisi
  Cem Kılıç, Özay Mehmet
  Gazi Kitabevi

  Çalışma Ekonomisinin Önemi

  Modern mikro ve makro teorileri içeren &... 

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Kitaplar

Kamu Maliyesi Bütçe Ve Borçlanma
Cengizhan Doğruyol
Savaş Yayınevi

 
People and Power
Eddie J. Girdner
Literatür Yayınları

Politics has many dimensions. At one end of the spectrum is the politics of power and acquisition... 

İnsan Kaynakları Yönetimi
Dursun Bingöl
Beta Yayınları

*Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi *İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etki... 

Finansal Muhasebe
Nihat Küçüksavaş
Beta Yayınları

İçindekiler:

- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları
- Muhasebenin Tekni... 

Pazarlama İlkeleri
İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi

İçindekiler:

- Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yen... 

Klasik Yönetim Düşüncesi (Geleneksel ve Klasik Paradigmalarla Klasik ve Neo-Klasik Örgüt Teorileri)...
Aykut Berber
Alfa Yayıncılık

Çağlar boyunca insan topluluklarının belli bir düzen içerisinde yaşamlar... 

Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu
Ayrıntı Yayınları

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

Bankacılıkta Risk Yönetimi - Risk Matrisi Uygulaması
Ahmet Yarız
Nobel Akademik Yayıncılık

Geleneksel toplumda tehlike, tehdit ve kayıp ile tanımlanan riskin anlamı, modern toplumda fırsat... 

Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım)
Erdoğan Koç
Seçkin Yayıncılık

Prof. Dr. Erdoğan Koç 20 yılı aşkın bir süredir üniversitelerde lisans, y&... 

Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya
Salih Seçkin Sevinç
Optimist Yayınları

Geleneksel Medya Miadını Doldurdu mu?

Milyonlarca liralık TV reklam... 

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
Mahmut Kalenderoğlu
Seçkin Yayıncılık

Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin on ikinci cildinde, muhaseb... 

Kamu Maliyesi
Abdurrahman Akdoğan
Gazi Kitabevi

İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaynaklanan ihtiyaçların karşı... 

İş ve Meslek Ahlakı
Mahmut Arslan
Siyasal Kitabevi

Kalkınmanın motoru olan girişimci, yaratıcı ve eğitimli iş gücü bir ekonomide faiz oran... 

Genel Muhasebe
Orhan Sevilengül
Gazi Kitabevi

Yükseköğretim öğrencileri için hazırlanan ve onbeşinci baskısı yapılan bu k... 

İşletme Kitabı
Kolektif
Alfa Yayıncılık

Başarılı bir marka nasıl yaratılabilir? Büyük bir iş lideri nasıl olunur? Neden b... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi)
Yüksel Koç Yalkın
Nobel Akademik Yayıncılık

İlk baskı 1972 yılında yapılan kitabın bu 15. baskısında da daha önceki baskılarda olduğu gi... 

Örgüt (Kuramları ve Tasarımını Anlamak)
Richard Daft
Nobel Akademik Yayıncılık

Daft'ın "Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak" kitabının genişletilmiş ve gü... 

İşletme Yönetimi
Hasan Tutar
Seçkin Yayıncılık

Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan İşletme Yönetimi ... 

İşletme Yönetimi
Bahaettin Bıçak
Nobel Akademik Yayıncılık

 
Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım
Ömer Torlak, Remzi Altunışık
Beta Yayınları

* Pazar Dinamiklerindeki Değişim, Stratejik Düşünme ve Pazarlama Düşüncesinin... 

Pazarlama - Kavramlar İlkeler Kararlar
Sezer Korkmaz
Siyasal Kitabevi

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan değişiklikler, işletm... 

Muhasebe Denetimi
Faruk Güçlü
Detay Yayıncılık

Denetim, ülkemizin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Üniversitelerimiz bile de... 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık
Nobel Akademik Yayıncılık

Emek ve teknoloji yoğun hizmet sunan sağlık işletmeleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Yoğun tekno... 

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı
Hyman P. Minsky
Efil Yayınevi

Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spek&... 

İşletme Yönetimine Giriş
Ömer Dinçer, Yahya Fidan
Alfa Yayıncılık

İşletme kavramı ve işletme bilimi

Örgüt ve işletme

Yönetim v... 

Toplam Kalite Yönetimi
Said Kıngır
Nobel Akademik Yayıncılık

Geçmiş yıllara oranla ürün ve hizmetlerin niteliği son yıllarda en fazla gü... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip
Seçkin Yayıncılık

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

Banka Muhasebesi
Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken
Der Yayınları

Çalışma ders kitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle üniversitelerde okutulan "Ban... 

Genel Muhasebe - İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları
Gürbüz Gökçen
Beta Yayınları

-İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler
-Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler

Ezberbozan
Jean Marie Dru
MediaCat Kitapları


TBWA\Worldwide'in kurucusu ve başkanı Jean-Marie Dru, 1990'lı yıllarda geliştirdiği v... 

Yönetim ve Organizasyon
Adnan Çelik, M. Şerif Şimşek
Eğitim Kitabevi

Uygulama konumundaki her düzey yönetici, yönetim eğitimi veren fakülte ve y&u... 

Maliye Politikası
İsmail Türk
Turhan Kitabevi

Kitabın bölüm başlıkları:


Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
... 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
İbrahim Lazol
Ekin Basım Yayın

Kitabın temel amacı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi alanında eğitim ve işletme uygulama... 

Girişimciler İçin 100 Kural (Gerçek Hayattan Alınmış İş Dersleri)
Neil Lewis
Sistem Yayıncılık

Girişimciler İçin 100 Kural, günümüz girişimcilerinin nihai el kitabıdır. B... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar
Veyis Naci Tanış
Karahan Kitabevi

 
Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak (Yetenek, Tercih ve Liderlik)
Lee G. Bolman, Terrence E. Deal
Seçkin Yayıncılık

1984 yılında ilk basımı yapılan Lee Bolman ve Terrence Deal'in en çok satılan kitapl... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Kamu Maliyesi
  Nihat Edizdoğan,Özhan Çetinkaya,Erhan Gümüş
  Ekin Basım Yayın

   
 • Viral Pazarlama
  Murat Çakırkaya
  Eğitim Kitabevi

  Günümüzde pazarlamacılar, bir markanın ya da bu markaya ait ürün veya hi... 

 • İşletme Etiği
  Zeyyat Sabuncuoğlu
  Beta Yayınları

  Modernleşen ve küreselleşen iş dünyasında işletme etiği kavramı oldukça öne...