Uluslararası İlişkiler-Dış Politika - Işık Kitabevi
Logo

 • Uluslararası Portföy Yönetimi
  Emine Ebru Aksoy
  Detay Yayıncılık

  Uluslararası portföy yönetimine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amacıyla yazılmış ol... 

Uluslararası İlişkiler-Dış Politika

Kitaplar

Devlet Sistem Kimlik - Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar
Atila Eralp
İletişim Yayınları

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle uluslararası ilişkilerde büyük bir hareketlil... 

Türk Dış Politikası Cilt 1 (1919-1980) (Ciltli)
Baskın Oran
İletişim Yayınları

Türk Dış Politikası´nın 1. Cildi, 1919-1980 döneminde Türkiye´nin dış ... 

Stratejik Derinlik (Türkiye'nin Uluslararası Konumu)
Ahmet Davutoğlu
Küre Yayınları

İsminden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin Dış Politikasını ilgilendiren son derece düze... 

Uluslararası Örgütler
Mehmet Hasgüler
Alfa Yayıncılık

Dr. Mehmet Hasgüler ve Dr. Mehmet B. Uludağ tarafından hazırlanarak üçünc&u... 

Türk Dış Politikası Cilt 2 (1980-2001) (Ciltli)
Baskın Oran
İletişim Yayınları

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt, bugüne değin yazılmış en hacimli... 

Devlet ve Ötesi - Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar
Atila Eralp
İletişim Yayınları

Bu derleme, Türkiye'de ulsulararası ilişkiler alanındaki kuramsal boşluğu doldurmaya dö... 

Kıbrısta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu
Mehmet Hasgüler
Alfa Yayıncılık

Kıbrıs sorununun içinde doğduğu uluslararası ortam

Türkiye ve Kıbrıs sorun... 

Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi
Nobel Akademik Yayıncılık

"Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti'nde günümüz uluslararası iliş... 

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Derleyen : Ramazan Gözen
İletişim Yayınları

Uluslararası ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze ulus-devletlerin... 

Küresel Siyasete Giriş (Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler)
Evren Balta
İletişim Yayınları

Etrafımızdaki dünyanın ve onun bilgisinin büyük bir hızla dönüş&uu... 

Diplomasi
Henry Kissinger
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Henry Kissinger, bu tartışmalar yaratan anıtsal kitabında -belki de en önemli eserinde diplo... 

Teoriden Pratiğe (Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar)
Ahmet Davutoğlu
Küre Yayınları

"İnsanlık tarihini şekillendiren birçok medeniyet birikiminden harmanlanan tarihi ve &cced... 

Uluslararası İlişkilere Giriş (Tarih Teori Kavram ve Konular)
Şaban Kardaş, Ali Balcı
Küre Yayınları

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yaşanan başlıca sorunlardan b... 

Yeni Uluslararası Mahkeme Kararları Işığında Kıbrısı Yeniden Okumak
Kudret Özersay
İmaj Yayıncılık

Bu çalışmada 2007 – 2008 döneminde uluslararası adalet divanı, avrupa insan hak... 

Uluslararası İzolasyonlar
Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli, Okan Şafaklı
Alfa Yayıncılık

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla uzaklaştırılan Kıbrıs Türkleri kendi cumh... 

Küresel Bunalım
Ahmet Davutoğlu
Küre Yayınları

Oniki yıl arayla meydana gelen iki yıkım, uluslararası sistemin merkezi güçlerinin y&... 

Coğrafya Mahkumları
Tim Marshall
Epsilon Yayıncılık

“Jeopolitik üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biri, okurken zihninizde adeta yeni bi... 

Türk Dış Politikası Tarihi
Kemal Karpat
Timaş Yayınları

Prof. Dr. Kemal H. Karpat'ın kalemiyle, günümüzde de hâlâ tüm sıc... 

Uluslararası İlişkiler Teorisi
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi
Nobel Akademik Yayıncılık

Doğumu, diğer sosyal bilimler disiplinlerine nazaran daha geç bir döneme tekabül... 

Ezber Bozmak - İran Türkiye ve Amerika'nın Geleceği
Stephen Kinzer
İletişim Yayınları

Türkiye ve Ortadoğu üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan usta gazeteci Ste... 

Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

Bu çalışmada günümüzde Türk dış politikasının karşılaştığı başlıca sor... 

Örümcekçinin Hikayeleri
Hugo Chavez
Everest Yayınları

"Amerikan işgali; o savaş dört saat bile sürmez," ya da "Amerika asker gönde... 

Büyük Satranç Tahtası
Zbigniew Brzezinski
İnkılâp Kitabevi

..."Büyük Satranç Tahtası'nı uzun zamandır bekliyorduk : Amerika'nın Soğuk Savaş... 

Kıbrıs Çıkmazı
Anıl Çeçen
Astana Yayınları

Dünyanın Jeopolitik merkezinde bir uçak gemisi konumunda bulunan Kıbrıs adası, gelece... 

Ateşten Gömlek - Türk Dış POlitikası
Ulvi Keser, Gökhan Ak
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Ateşten Gömlek Türk Dış POlitikası-Ulvi Keser , Gökhan Ak

 
Uluslararası İlişkilerde Strateji Güvenlik ve Hukuk
Ersan Çelik, Ulvi Keser, Yavuz Elbistan, Gökhan Ak, Rüştü Yılmaz
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Uluslararası İlişkiler
John C. Pevehouse, Joshua S. Goldstein
BB101

Artık markalaşmış yazarlar olan Goldstein ve Pevehouse'un dünyada çok satan ve en &cc... 

Uluslararası İlişkilere Giriş Teorik Bakış
Hasret Çomak
Umuttepe Yayınları

Uluslararası ilişkiler teorileri hangi olguların kendine özgü, hangilerin genelleştiril... 

Satranç Tahtasında İran (Nükleer Program)
Kenan Dağcı
Tasam Yayınları

İranın nükleer güçler tarafından çevrelenmiş durumda olduğunu anlamalıyız... 

İslamı İslamla Din Merkezli Batı Stratejileri
Mustafa Tahir
Yeni Boyut Yayınları

Petrolü bulunmayan Türkiye, neden Batı için, petrol yatağı Arap ülkel... 

Türkiyenin Dış Politikası
Oral Sander
İmge Kitabevi Yayınları

Bu derleme, siyasi tarih ve Türk dış politikası uzmanı olan ve en verimli döneminde kay... 

Uluslararası İlişkilere Giriş
Tayyar Arı
Alfa Aktüel Yayınları

Uluslararası ilişkiler, günümüzde hepimizin günlük hayatını doğrudan etk... 

Büyük Tasfiye Operasyonu (Amerikan Derin Devleti)
Doğan Türker
Alfa Yayıncılık

Amerikan derin devleti, ABD'yi Irak Savaşı'na adeta zorla sürükleyen herkese ve her kur... 

Kaos Batı Hakimiyetinin Çöküşü
Hasan Köni
Wizart Yayınları

Bu kitap değişik dönemlerde yazılmış makalelerin güncellenmesinden oluşuyor. Uluslarara... 

AB'nin Doğu Sınırı Balkanlar
Güney Ferhat Batı, Uğur Özgöker
Derin Yayınları

Bu kitabın amacı, Batısında Atlantik Okyanusu, Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Kuzey Buz Denizi, Gü... 

Avrupa Birliği Tarihi
Desmond Dinan
Kitap Yayınevi

1945'den başlayan kronoloji, zengin kaynakça, haritalar ve resimlerle...

Avrupa... 

Sayfa: 1/5 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Türkiye ve Orta Asya
  Kemal H. Karpat
  Timaş Yayınları

  Tarih Türkiye'yi dünyanın en stratejik ve en çok göz dikilen coğrafyasına y... 

 • Avrupa Konseyi Türkiye İlişkileri
  Zeki Öztürk
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı sonrası sonrası Avrupa'da barışın kalıcı olarak sağlanma... 

 • Kamu Diplomasisi
  Emrah Aydemir
  Kalkedon Yayıncılık

  “Bu kitap, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ülkelerin kamu diplomasisi politikalar... 

 • Diplomasi Tarihi – I
  Barış Özdal, Kutay Karaca
  Dora Basım Yayın

  Tarih
  Diplomasi
  Diplomasi Tarihi
  İlk Çağ'da Diplomasinin Gelişiminde Etk... 

 • AB'nin Doğu Sınırı Balkanlar
  Güney Ferhat Batı, Uğur Özgöker
  Derin Yayınları

  Bu kitabın amacı, Batısında Atlantik Okyanusu, Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Kuzey Buz Denizi, Gü...