Türk Dili - Işık Kitabevi
Logo

 • Türk Dili ve Kompozisyon
  Zeynep Korkmaz
  Ekin Basım Yayın

  Yüksek öğretim kurumlarımızda okutulan "Türk Dili" dersinin beklenen amaç v... 

 • Türk Dili Tarihi
  Ahmet Caferoğlu
  Altınordu Yayınları

  Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi se... 

 • Türk Dili Tarihi
  Ali Akar
  Ötüken Neşriyat

  Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. B... 

 • Eski Türkiye Türkçesi
  Faruk Kadri Timurtaş
  Enderun Kitabevi

  Eski Türk Edebiyatı otoritelerinden olan Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, eseri kendi sözle... 

Türk Dili

Kitaplar

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy
Anı Yayıncılık

Bu kitap, yazılı anlatım becerisi kazandırmak, yazılı anlatım türlerini örneklerle birl... 

Anlamak ve Anlatmak
Oya Adalı
Pan Yayıncılık

"Anlamak ve Anlatmak", genelde okuma yazma uğraşı içindeki tüm okurlara, özelde ... 

Dil Doktoru - Dile ve Türkçeye Dair Yazılar
Hayati Develi
Kesit Yayınları

Dil Doktoru, Prof. Dr. Hayati Develi'nin dergi ve gazetelerde yayımladığı yazılardan yapılmış bir... 

Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok
Yargı Yayınevi

 
Çağdaş Türk Lehçeleri
Ahmet Buran, Ercan Alkaya
Akçağ Yayınları

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Tü... 

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Muhittin Bilgin
Anı Yayıncılık

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Türkçemizi tüm yönleriyle inceleme... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu
Pegem Akademi Yayınları

Ana dili eğitiminin amacı, esas olarak kişinin dilsel anlama ve anlatma kapasitesini artırmaktır.... 

Türk Dili ve Kompozisyon
Zeynep Korkmaz
Ekin Basım Yayın

Yüksek öğretim kurumlarımızda okutulan "Türk Dili" dersinin beklenen amaç v... 

Çağdaş Türk Dili
Süer Eker
Grafiker Yayınları

Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anınd... 

Anlatım Sanatı Kompozisyon
Emin Özdemir
Remzi Kitabevi

Bu kitap, Türkçe’yi güzel, doğru ve etkili bir biçimde konuşmak ve ... 

Türk Dili El Kitabı
Nurettin Demir
Grafiker Yayınları

Grafiker Yayınlarının “El Kitapları” dizisi içinde yer alan Türk Dili El ... 

Türk Dili Tarihi
Ali Akar
Ötüken Neşriyat

Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. B... 

Türkçe Dilbilgisi
Mehmet Hengirmen
Engin Yayınevi

Bugüne kadar çıkan dilbilgisi kitaplarında anlambilim, sözcükbilim ve T&uum... 

Türk Dili - Yazılı ve Sözlü Anlatım
Nurettin Demir, Emine Yılmaz
Nobel Akademik Yayıncılık

Bu kitap üniversitelerdeki Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım derslerinde kul... 

Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
İbrahim Kıbrıs
Kök Yayıncılık

İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

Türkçenin Ses Dizimi Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişimleri, Vurgu, Vurgulama, ...
Ömer Demircan
Der Yayınları

Bu kitap, Türkçenin, sesletim özelliklerini öğrenmek ya da söyleyiş bi... 

Orhon Yazıtları
Talat Tekin
BilgeSu Yayıncılık


Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı (Fikirler-Türler-Topluluklar-Temalar)
Orhan Okay
Dergah Yayınları

Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir e... 

Türk Dili (Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ve Anlatım Teknikleri)
İsmail Parlatır, Hatice Şahin
Ekin Basım Yayın

Bu kitap, ana dilimizin öğretilmesine ve öğrenilmesine katkıda bulunmak üzere hazı... 

Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili
Yusuf Çotuksöken
Papatya Bilim

Uygulamalı Türk Dili, üniversitelerde Türk Dili derslerinde okutulmak üzere h... 

Eski Türkiye Türkçesi
Faruk Kadri Timurtaş
Enderun Kitabevi

Eski Türk Edebiyatı otoritelerinden olan Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, eseri kendi sözle... 

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı Sözlü Anlatım
Levent Doğan, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar Yüksel Topaloğlu
Nobel Akademik Yayıncılık

Yüksek öğretime adı atan gençlerin birinci sınıfta aldığı derslerden birisi de T... 

Türkçenin Dil Bilgisi
Günay Karaağaç
Akçağ Yayınları

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dili ol... 

Anlambilim (Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi)
Doğan Aksan
Engin Yayınevi

 
Türk Dili Tarihi
Ahmet Caferoğlu
Altınordu Yayınları

Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi se... 

Türklerin Dili
Fuat Bozkurt
Eğitim Kitabevi

Günümüzde Türk dili çok renkli Türkmen kimliği gibidir. Geniş ala... 

Tarihi Türk Lehçeleri - Çağatay Türkçesi
Mustafa Argunşah
Kesit Yayınları

Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu T&... 

Türk Edebiyatı (5 Cilt Takım)
Ahmet Kabaklı
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Türk Edebiyatı'nın bu cildi tarih sırasına konmuş ve örneklerle desteklenmiş olar... 

Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım
Turan Temur, Ahmet Çakıroğlu
Pegem Akademi Yayınları

Yazma dil becerilerinin son halkası olarak değerlendirilebilir. Yazma, okuma gibi bir rehber yard... 

Türkiye Türkçesindeki Köken Bilgisi Sözlüğü
Tuncer Gülensoy
Bilge Kültür Sanat

"Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye T&... 

Türkçe Dil Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Yusuf Çotuksöken
Papatya Bilim

"Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü" adlı kitabımız genel edebiyat okurları, orta ve ... 

Sözlü Anlatım - Nasıl Konuşabilirim
Sıddık Akbayır
Pegem Akademi Yayınları

"Nasıl Konuşabilirim?" sorusu; bu kitapta, daha çok, konuşma eylemi ve etkili iletişim a&c... 

Türkiye Türkçesinde Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış
Alaeddin Mehmetoğlu
Değişim Yayınları

 
Eğitim Fakülteleri İçin Yazılı ve Sözlü Anlatım
Şükrü Ünalan, Salim Pilav
Nobel Akademik Yayıncılık


En gelişmiş iletişim aracı olan dil, her türlü kültür faaliyetini... 

Türk Dili Dil ve Anlatım
Atilla Özkırımlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Günümüzde Türkçe'yi doğru kullanmak değil, yanlış kullanmak beceri say... 

Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
A. Rıdvan Bülbül
Nobel Akademik Yayıncılık

Yazının Genel Tanımı: İnsanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları, dil den... 

Sayfa: 1/1


 

Yeni Gelenler

 • Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
  İbrahim Kıbrıs
  Kök Yayıncılık

  İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

 • Türk Edebiyatı (5 Cilt Takım)
  Ahmet Kabaklı
  Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

  Türk Edebiyatı'nın bu cildi tarih sırasına konmuş ve örneklerle desteklenmiş olar... 

 • Orhon Yazıtları
  Talat Tekin
  BilgeSu Yayıncılık


  Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım
  Turan Temur, Ahmet Çakıroğlu
  Pegem Akademi Yayınları

  Yazma dil becerilerinin son halkası olarak değerlendirilebilir. Yazma, okuma gibi bir rehber yard... 

 • Türkçenin Dil Bilgisi
  Günay Karaağaç
  Akçağ Yayınları

  Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dili ol...