Felsefe-Düşünce - Işık Kitabevi
Logo

 • Felsefeye Giriş
  Ahmet Cevizci
  Say Yayınları

  "Felsefe, ister akademide doğrudan eğitimi alınsın, isterse insanın kişisel okuma ve araştırmalar... 

 • İnsan Doğası Üzerine
  Arthur Schopenhauer
  Oda Yayınları

  Kant'ın en değer verdiği öğrencisi ve Nietzsche düşünüşünün şekille... 

 • Konuşmalar
  Konfüçyüs
  Say Yayınları

  Konuşmalar (Analektler) eski Çin metinleri arasında en önemlisi kabul edilir. Metnin ... 

 • İdeal Devlet
  Farabi
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın ... 

 • 17. Yüzyıl Felsefesi
  Ahmet Cevizci
  Say Yayınları

  On Yedinci Yüzyıl Felsefesi, bu kurucu çağın düşüncesinin izini Bacon'dan b... 

 • Felsefiyat
  Nesrin Kale
  Pegem Akademi Yayınları

  Aristoteles, Metafizikde şöyle der; insanlar bilgisizlik durumundan kurtulmak için fe... 

 • Güç İstenci
  Friedrich Nietzsche
  Say Yayınları

  Bu kitabın arka planında karşı karşıya kaldığınız düşünce tek başına kasvetli ve nahoşt... 

 • İnsan ve Değerleri
  İoanna Kuçuradi
  Türkiye Felsefe Kurumu

  Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan değişim, Türk toplumlarının yerleşi... 

 • Phaidros
  Platon
  Say Yayınları

  Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozofların... 

 • Yeni Bir Toplum Felsefesi
  Manuel de Landa
  Kolektif Kitap

  Yeni materyalizmin temsilcilerinden Meksikalı filozof, sanatçı, çağımızın özg&... 

Felsefe-Düşünce

Kitaplar

Felsefeye Giriş
Ahmet Cevizci
Nobel Akademik Yayıncılık

Felsefeye Giriş, bir disiplin ve entelektüel faaliyet olarak felsefeye bir giriş yapmayı ama... 

Yurt Ütopyadır
Bernhard Schlink
Heterotopia Yayınları

 
Felsefeye Giriş
A. Kadir Çüçen
Sentez Yayıncılık

"İnsan, düşünen varlıktır." Doğası gereği düşünen insan, acaba doğru düşünmeyi biliyor mu? Kendis... 

Sokratesin Savunması
Platon (Eflatun)
Say Yayınları

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozofların... 

Özgürlük Okulu
A. S. Neill
Payel Yayınları

Özgürlük Okulu'nun ilk yayımlanışından yaklaşık kırk yıl sonra bugün, Neill'i... 

Prens
Niccolo Machiavelli
Say Yayınları

Rönensans ruhu içinde prenslere tavsiyeler şeklinde regimine principum adı verilen bi... 

Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer
Daniel Klein, Thomas Cathert
Aylak Kitap

Dikkat! İçerde Felsefespri var!

“Yılın en matrak çoksatarı” ... 

Devlet
Platon (Eflatun)
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Platon (Eflatun, İÖ yaklaşık 428/7-İÖ yaklaşık 348/7): Bugünkü üniversit... 

Nietzsche Öldü Bir Hipopotam Olarak Yeniden Doğdu
Daniel Klein, Thomas Cathert
Aylak Kitap

2010'un en çok satan kitaplarından "Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Gire... 

Felsefeye Giriş
Ahmet Cevizci
Say Yayınları

"Felsefe, ister akademide doğrudan eğitimi alınsın, isterse insanın kişisel okuma ve araştırmalar... 

Okulsuz Toplum
Ivan Illich
Şule Yayınları

"Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be g&... 

Sisifos Söyleni
Albert Camus
Can Yayınları

"Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır: intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği ... 

Felsefeye Giriş
Ahmet Arslan
BB101

Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kit... 

Sokratesin Savunması
Platon (Eflatun)
Remzi Kitabevi

Sokrates´in Savunması üç bölümden oluşmaktadır. En önemli olan b... 

Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi (Epikuros'la Felsefi Yolculuklar)
Daniel Klein
Aylak Kitap

Epikuros'la Yolculuklar, Uluslararası çoksatar Platon Birgün Kolunda Bir Ornitorenkle... 

Çürümenin Kitabı
Emil Michel Cioran
Metis Yayınları

Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir mac... 

Statü Endişesi
Alain de Botton
Sel Yayıncılık

Bu kitap, hepimizin içini kemiren ancak pek nadir ifade edebildiğimiz bir korkuyu su y&uum... 

Felsefenin Kısa Tarihi
Nigel Warburton
Alfa Yayıncılık

Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa ... 

Böyle Buyurdu Zerdüşt
Friedrich Nietzsche
Say Yayınları

Tüm yazılmışlar arasında sevdiğim tek şey, birilerinin kendi kanıyla yazdığıdır. Kanla yaz: ... 

Yeni Atlantis
Francis Bacon
Kabalcı Yayınevi

F. Bacon (1561-1626) soylu bir İngiliz ailesinin oğlu olarak Londra'da doğar. Önce Trinity C... 

Güneş Ülkesi
Tommaso Campanella
Say Yayınları

Yapıtları en az on cilt tutan Campanella'nın uzun süren yaşamı tam bir özgürlü... 

Hani
Oruç Aruoba
Metis Yayınları

"Hani, yana yana dibine varmış bir mumun içinde oluşan oyuğun çeperi bir noktasında... 

Diyaloglar
Platon (Eflatun)
Remzi Kitabevi

Sokrates’in öğrencisinden hayatın felsefesi…


Öğretmeni Sokra... 

Ahir Zamanlarda Yaşarken
Slavoj Zizek
Metis Yayınları

Slavoj Zizek, yeryüzünde yaşamın sona erme ihtimali anlamında kıyametin yakın olduğu, s... 

De Ki İşte
Oruç Aruoba
Metis Yayınları

Ölüm yaşamdan daha belirgindir.
Ölüm yaşamdan daha kesindir.

... 

Eğitim Felsefesi
Ahmet Cevizci
Say Yayınları

Bağımsız bir felsefe disiplini olarak ancak 20. yüzyılda ortaya çıkan "eğitim felsefe... 

Felsefenin Temel İlkeleri
Georges Politzer
Sol Yayınları

Sık Sık şöyle denir. Georges Politzer her şeyden önce Gülüştür. Meydan o... 

Düşünceler
Marcus Aurelius
Yapı Kredi Yayınları

"Hükümdarlar filozof, filozoflar hükümdar olsaydı, kentlerin yüzü ışırdı." Marcus Aurelius'un adı... 

Etik - Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme
Alain Badiou
Metis Yayınları

Son yirmi-otuz yıldır ideolojilerin sonunun geldi söylendi - aslında ima edilen sadece Sol'u... 

Yakın
Oruç Aruoba
Metis Yayınları

Belki, sonunda, önemli olan, boyuna "uzak" olandan daha da uzaklaşmağa; "yakın" olana daha d... 

Düşünce Tarihi
Orhan Hançerlioğlu
Remzi Kitabevi

Bu yapıt ilk yayımlandığında (1963) Afet Muhteremoğlu, Oğuz Kazım Atok vb. gibi değerli yazarlarc... 

Etika
Spinoza
Dost Kitabevi Yayınları

“Bu büyük eseri birkaç satırda özetleme iddiasından uzağız. Bununla b... 

Hayatın Anlamı
Arthur Schopenhauer
Say Yayınları

Hayatınız öncelikle bakır bozukluklarla yapılmış bir ödemeye benzer; bizim bu ödem... 

Her Güne Bir Nietzsche
Allan Percy
Pena Yayınları

Hayatla nasıl baş edebileceğinizi gösteren 99 reçete…
Bu kitap bilge, kış... 

Varoluşçuluk
Jean Paul Sartre
Say Yayınları

Utopia
Thomas More
Say Yayınları

Thomas More'un UTOPIA'sı ideal bir dünyaya kaçışın değil, şaşırtıcı bir gerçek... 

Sayfa: 1/40 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Yapıdan Sonraki Yol
  Thomas S. Kuhn
  İletişim Yayınları

  “Tarihsel bilim felsefesindeki meşakkatin, kendini tarihsel kaydın gözlemleri üze... 

 • Biricik ve Mülkiyeti
  Max Stirner
  Kaos Yayınları

  Egoist kavramını hemen hepimiz hem gündelik dilde hem felsefe dilinde daima olumsuz anlamda,... 

 • Yeni Bir Toplum Felsefesi
  Manuel de Landa
  Kolektif Kitap

  Yeni materyalizmin temsilcilerinden Meksikalı filozof, sanatçı, çağımızın özg&... 

 • Husserlin Fenomenolojisi
  Dan Zahavi
  Say Yayınları

  Fenomenolojik araştırmanın verimliliği ortaya attığı yeni sorulardan ileri gelir. Dan Zahavi&rsqu...