Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Adli Psikolojiye Giriş
  Oğuz Polat
  Seçkin Yayıncılık

  Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özell... 

 • Roma Hukuku Dersleri
  Şahin Akıncı
  Sayran Yayınları

  Bu kitap, hukuk fakültesine yeni başlayan öğrencilerin Roma Hukuku dersini, bu dersten ... 

 • Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler 2019
  Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes
  Oniki Levha Yayıncılık

  Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi &... 

 • Ortaklıklar Hukuku
  Mehmet Bahtiyar
  Beta Yayınları

  Bu çalışma, öğrencilerin, Ortaklıklar Hukuku dersleri esnasında, öğrendikl... 

 • Hukuk Metodolojisi
  Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin
  Filiz Kitabevi

  Hukuk fakültelerinde çoğu kez ne yazık ki seçimlik ders olarak anlatılmakta ol... 

 • Türk Ceza Hukuku - Genel Hükümler
  Mahmut Koca, İlhan Üzülmez
  Seçkin Yayıncılık

  Bu basıdaki en önemli yenilik, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun son yıllarda verdiği kararları... 

 • İmar Kanunu

  Seçkin Yayıncılık

  ... 

  Hukuk

  Kitaplar

  T. C. Anayasası (Eylül 2019)
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  Kavramlar
  Türk Ceza Kanunu
  TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

  Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2018
  Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
  Seçkin Yayıncılık

  Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramlar... 

  Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
  Kemal Gözler
  Ekin Basım Yayın

  Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

  Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
  Seçkin Yayıncılık

  Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem... 

  Uluslararası Hukuk
  Hüseyin Pazarcı
  Turhan Kitabevi

  "Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

  Roma Hukuku Dersleri
  Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
  Der Yayınları

  Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

  Türk Ceza Kanunu Eylül 2019

  Beta Yayınları

  Kavramlar
  Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
  TCK'nın Yürürlü... 

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  Ahmet M. Kılıçoğlu
  Turhan Kitabevi

  A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

  T. C. Anayasası
  Remzi Özmen
  Seçkin Yayıncılık

   
  Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku
  Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
  Filiz Kitabevi

   
  Türk Ticaret Kanunu

  Seçkin Yayıncılık

  Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

  Türk Ceza Kanunu
  Remzi Özmen
  Seçkin Yayıncılık

  İcra İflas Hukuku
  Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
  Vedat Kitapçılık

  İcra Hukuku
  İflas Hukuku
  Korkordato
  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma ... 

  Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku
  Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
  Filiz Kitabevi

  2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

  Roma Hukuku
  Özcan Karadeniz Çelebican
  Turhan Kitabevi

  Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

  Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
  Cevdet Yavuz
  Beta Yayınları

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

  Seçkin Yayıncılık

  Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

  Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
  M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
  Filiz Kitabevi

  Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

  İdare Hukukuna Giriş
  Kemal Gözler
  Ekin Basım Yayın

  İçindekiler:

  İdare ve idare hukuku
  İdari teşkilat
  İdari işlemler
  İda... 

  Türk Borçlar Kanunu

  Beta Yayınları

   
  Roma Borçlar Hukuku
  Bülent Tahiroğlu
  Der Yayınları

  Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

  Ceza Muhakemesi Kanunu 2018
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

   
  Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
  Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
  Oniki Levha Yayıncılık

  Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

  Türk Anayasa Hukuku Dersleri
  Kemal Gözler
  Ekin Basım Yayın

  Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

  Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  İçindekiler;

  -Kavramlar
  -Türk Medeni Kanununun Yürürlü... 

  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
  Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
  Yetkin Yayınları

  Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

  Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
  Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
  Der Yayınları

  Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

  Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
  Mustafa Dural, Turgut Öz
  Filiz Kitabevi

  Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

  Eşya Hukuku
  Şeref Ertaş
  Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

  Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrenciler... 

  Türk Medeni Kanunu Ocak 2019
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  * Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

  Türk Özel Hukuku Cilt:1 Temel Kavramlar
  Mustafa Dural, Suat Sarı
  Filiz Kitabevi

  Üçüncü basısı ülkemiz için kısa sayılacak bir sürede sona ... 

  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
  Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
  Oniki Levha Yayıncılık

  Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktad... 

  Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
  Necip Bilge
  Turhan Kitabevi

  Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

  Medeni Hukuk
  Kemal Oğuzman, Nami Barlas
  Vedat Kitapçılık

  23. basıya ulaşan kitabın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana mevzuatta, doktrin alanında v... 

  Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
  <... 

  İcra ve İflas Kanunu 2018

  Seçkin Yayıncılık

  İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

  Sayfa: 1/21 | Sonraki »


   

  Yeni Gelenler

  • İdari İşlemin İcrailik Özelliği
   Dilşat Yılmaz
   Astana Yayınları

   Deniz Ticareti Hukuku – II Müşterek Avaryalar - Çatmalar - Kurtarma - Gemi Alacaklısı Hakkı
   Bülent Sözer
   Vedat Kitapçılık

   Deniz Ticareti Hukuku – II

    

   Bu kitab ile, Deniz Ticareti Hukuku&rsquo... 

  • Sigorta Hukuku 2018
   İnci Deniz Kaner
   Filiz Kitabevi

   Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve t... 

  • Osmanlı Hukuku
   Ekrem Buğra Ekinci
   Arı Sanat Yayınevi

   Adalet, Osmanlı Devleti’ni asırlarca ayakta tutan en mühim unsurdu. Bu hissin zayıflam... 

  • Ceza Muhakemesi Hukuku 2019
   Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız
   Seçkin Yayıncılık

   Ceza Muhakemesi Hukuku isimli eserimizin onikinci baskısında, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kan...