Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Türk Medeni Kanunu
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  * Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

 • Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
  Seçkin Yayıncılık

  Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

 • Hukuk Başlangıcı
  Ender Ethem Atay
  Gazi Kitabevi

  Hedef kitlesinin hukuk ile ilk karşılaşmasında yardımcı olmayı amaçlayan, hukuk hakkında i... 

 • Miras Hukuku
  Hasan İşgüzar Mehmet Demir Süleyman Yılmaz
  Yetkin Yayınları

  Bu kitap, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun Miras Hukukuna ilişkin hük&uum... 

 • Türk Hukuk Tarihi
  M. Akif Aydın
  Beta Yayınları

  - İslamiyet Öncesi Türk Hukuku
  - İslamiyet Öncesi Türk Devletlerine Gen... 

 • Eşya Hukuku
  Prof. Dr. Turhan Esener, Prof. Dr. Kudret Güven
  Yetkin Yayınları

  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden bug&uum... 

 • Hukuka Giriş
  Aydın Aybay, Rona Aybay
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Türkiyede hukuk eğitiminin, ondan da öte genel anlamda teori ve uygulamadaki hukukun &o... 

Hukuk

Kitaplar

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramlar... 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
Seçkin Yayıncılık

Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

T.C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Ceza Kanunu

Beta Yayınları

Kavramlar
Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
TCK'nın Yürürlü... 

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

T. C. Anayasası
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 
Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Ticaret Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Ceza Kanunu
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

İcra İflas Hukuku
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Vedat Kitapçılık

İcra Hukuku
İflas Hukuku
Korkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma ... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Ceza Muhakemesi Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte çok sık kullanılan ... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Borçlar Kanunu

Beta Yayınları

 
Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

İçindekiler;

-Kavramlar
-Türk Medeni Kanununun Yürürlü... 

Ceza Muhakemesi Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrenciler... 

Türk Medeni Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

* Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Türk Özel Hukuku Cilt:1 Temel Kavramlar
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı ülkemiz için kısa sayılacak bir sürede sona ... 

İcra ve İflas Kanunu

Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
<... 

Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku 1. Cilt
Derya Karaman, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek
Beta Yayınları

"Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku" isimli bu kitap,... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
Vedat Kitapçılık

 
İdare Hukuku
Metin Günday
İmaj Yayıncılık

İdare Hukuku alanında yazılmış olan kitapların arasından sıyrılarak Onuncu baskı yapmayı başarmış... 

İcra ve İflas Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Sayfa: 1/19 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Ortaklıklar Hukuku – II
  Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu
  Vedat Kitapçılık

  Yarım yüzyıldan beri taşıdığı "Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku" adıyla tanınan, gü&cce... 

 • Ortaklıklar Hukuku – I
  Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu
  Vedat Kitapçılık

  Ortaklıklar Hukuku I, beş yıl sonra ikinci defa, 6102 sayılı TTK'ya göre kaleme alınmış ve d... 

 • Hısımlık Hukuku
  Ömer Uğur Gençcan
  Yetkin Yayınları

  4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ikinci kitabı olan Aile Hukukunun ikinci kısmı... 

 • Miras Hukuku
  Hasan İşgüzar Mehmet Demir Süleyman Yılmaz
  Yetkin Yayınları

  Bu kitap, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun Miras Hukukuna ilişkin hük&uum... 

 • Anayasa Yargısı
  Hasan Tahsin Fendoğlu
  Yetkin Yayınları

  Anayasa yargısı yerlerini, karşılaştırmalı olarak odağa alan bu çalışma, 2017 ve 201... 

 • Vergi Yargılaması Hukuku
  Yusuf Karakoç
  Yetkin Yayınları

  "Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları başlığını taşıya...