Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • İdare Hukuku
  Ender Ethem Atay
  Turhan Kitabevi

  "İdare Hukuku" adlı eserin ilk baskısının yayınını izleyen 3 yıllık süre içinde İdare... 

 • Hukuk Başlangıcı
  Adnan Güriz
  Siyasal Kitabevi

  Kitapta, bilimsel yöntemlerle incelenecek hukuk olgusu ile yeni tanışan bir kimseye, b... 

 • Vatandaşlık Hukuku
  Rona Aybay
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Vatandaşlık (uyrukluk) bireyi devlete bağlayan hukuksal bağların bütünü olarak tan... 

 • Türkiye'nin Anayasa Gündemi
  İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
  İletişim Yayınları

  “Devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar” deyişi, çağdaş devletlerin &ld... 

 • İcra ve İflas Kanunu

  Seçkin Yayıncılık

  İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  Alaattin Demir
  Oniki Levha Yayıncılık

  "Gelir Üzerinden Alınan Vergiler" adlı kitabımda öncelikle "Gelir Vergisi" temel kavram... 

 • HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu
  Hakan Pekcanıtez , Hülya Taş Korkmaz , Nedim Meriç
  Yetkin Yayınları

  Konu Başlıkları İlgili Mevzuat
  İçtihadı Birleştirme Kararları
  Anayasa Mahkemes... 

Hukuk

Kitaplar

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramlar... 

T.C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
Seçkin Yayıncılık

Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

T. C. Anayasası
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 
Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Türk Ceza Kanunu

Beta Yayınları

Kavramlar
Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
TCK'nın Yürürlü... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Türk Ticaret Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Ceza Kanunu
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

İcra İflas Hukuku
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Vedat Kitapçılık

İcra Hukuku
İflas Hukuku
Korkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma ... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Ceza Muhakemesi Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte çok sık kullanılan ... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Türk Borçlar Kanunu

Beta Yayınları

 
Ceza Muhakemesi Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

İçindekiler;

-Kavramlar
-Türk Medeni Kanununun Yürürlü... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Türk Medeni Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

* Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrenciler... 

İcra ve İflas Kanunu

Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Türk Özel Hukuku Cilt:1 Temel Kavramlar
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı ülkemiz için kısa sayılacak bir sürede sona ... 

Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
<... 

Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku 1. Cilt
Derya Karaman, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek
Beta Yayınları

"Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku" isimli bu kitap,... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
Vedat Kitapçılık

 
İdare Hukuku
Metin Günday
İmaj Yayıncılık

İdare Hukuku alanında yazılmış olan kitapların arasından sıyrılarak Onuncu baskı yapmayı başarmış... 

İcra ve İflas Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Sayfa: 1/20 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Eğitim Hukuku
  Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın
  Siyasal Kitabevi

  Eğitim ve hukuk birbiriyle yakından ilişkili iki kavram ve kurumdur. Eğitimin olmadığı bir ... 

 • Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
  Gülşah Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah Sinem Aydın
  Oniki Levha Yayıncılık

  Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı Şematik Çözümlü)" ... 

 • Kitle İletişim Hukuku
  Nusret İlker Çolak
  Oniki Levha Yayıncılık

  "Bu çalışma, bir yandan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına yö... 

 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  Alaattin Demir
  Oniki Levha Yayıncılık

  "Gelir Üzerinden Alınan Vergiler" adlı kitabımda öncelikle "Gelir Vergisi" temel kavram... 

 • Milletlerarası Derdestlik
  Özlem Canbeldek Akın
  Oniki Levha Yayıncılık

  Türk hukukunda milletlerarası derdestliğe ilişkin açık bir kanuni düzenleme bulu...