Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

En Son Satılanlar

 • T.C. Anayasası
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  Kavramlar
  Türk Ceza Kanunu
  TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

 • Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
  Seçkin Yayıncılık

  Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

 • T. C. Anayasası

  Seçkin Yayıncılık

  Konu Başlıklar:

  ı Anayasa (2709)
  Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkı... 

 • Uluslararası Hukuk
  Hüseyin Pazarcı
  Turhan Kitabevi

  "Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

 • Türk Ceza Kanunu

  Beta Yayınları

  Kavramlar
  Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
  TCK'nın Yürürlü... 

 • Türk Ticaret Kanunu

  Seçkin Yayıncılık

  Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  Ahmet M. Kılıçoğlu
  Turhan Kitabevi

  A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

 • Türk Ceza Kanunu

  Seçkin Yayıncılık

  Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddeleri ve mevzuat en günc... 

Hukuk

Kitaplar

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

Kısa sürede onikinci baskıya ulaşan bu kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alın... 

T.C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
Seçkin Yayıncılık

Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

T. C. Anayasası

Seçkin Yayıncılık

Konu Başlıklar:

ı Anayasa (2709)
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkı... 

Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Türk Ceza Kanunu

Beta Yayınları

Kavramlar
Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
TCK'nın Yürürlü... 

Türk Ticaret Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Ceza Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddeleri ve mevzuat en günc... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

İcra ve İflas Hukuku
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Vedat Kitapçılık

İcra Hukuku
İflas Hukuku
Korkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma ... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder.... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

İdare Hukukuna Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Ceza Muhakemesi Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Türk Borçlar Kanunu

Beta Yayınları

 
Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

İçindekiler;

-Kavramlar
-Türk Medeni Kanununun Yürürlü... 

Ceza Muhakemesi Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte çok sık kullanılan ... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrenciler... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

İcra ve İflas Kanunu

Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

İdare Hukuku
Metin Günday
İmaj Yayıncılık

İdare Hukuku alanında yazılmış olan kitapların arasından sıyrılarak Onuncu baskı yapmayı başarmış... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

 
Türk Medeni Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

* Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

Türk Ticaret Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Türk Özel Hukuku Cilt:1 Temel Kavramlar
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı ülkemiz için kısa sayılacak bir sürede sona ... 

Medeni Hukuk Temel Bilgiler
Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Şeref Ertaş, Damla Gürpınar
Turhan Kitabevi

Giriş Ve Baslangiç Hükümleri - Gerçek Kisiler - Tüzel Kisiler - Aile... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekler:

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Osmanlı Anayasal Gel... 

Sayfa: 1/17 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Yargı Sürecinin Doğası
  Benjamin N. Cardozo
  Tekin Yayınevi

  Yargı Sürecinin Doğası - Benjamin N. Cardozo


  "Yargıçlık kürs&u...