Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Deniz Ticaret Hukuku 3
  Tahir Çağa
  Arıkan Basım Yayım

  "Deniz Ticareti Hukuku"nun gemi ve yük alacaklısı hakları, zamanaşımı ve deniz hukukunda ceb... 

 • İdari Yargı Mevzuatı

  Seçkin Yayıncılık

  İdari Yargı’ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifel... 

 • Medeni Hukuk
  Derya Ateş, Turgut Akıntürk
  Beta Yayınları

  İçindekiler:

  Genel Bilgiler
  1. Kısım: Başlangıç Hükümleri... 

 • Roma Eşya Hukuku
  Belgin Erdoğmuş
  Der Yayınları

  Bugün Roma denildiği zaman hemen Borçlar Hukuku akla gelmektedir. Gerçekten mo... 

 • Sosyal Güvenlik Hukuku
  Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu
  Beta Yayınları

  Tüm değişiklikler ve yeni yayınlar işlenerek hazırlanan bu son baskısında kitap hukuk ... 

Hukuk

Kitaplar

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

Kısa sürede onikinci baskıya ulaşan bu kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alın... 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
Seçkin Yayıncılık

Eserde, Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitabında yer alan suçlardan hukuk eğiti... 

T.C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

T. C. Anayasası

Seçkin Yayıncılık

Konu Başlıklar:

ı Anayasa (2709)
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkı... 

Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Ceza Kanunu

Beta Yayınları

Kavramlar
Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
TCK'nın Yürürlü... 

Türk Ticaret Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

Türk Ceza Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddeleri ve mevzuat en günc... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder.... 

İcra ve İflas Hukuku
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Vedat Kitapçılık

İcra Hukuku
İflas Hukuku
Korkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma ... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

İdare Hukukuna Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

İçindekiler;

-Kavramlar
-Türk Medeni Kanununun Yürürlü... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Ceza Muhakemesi Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Türk Borçlar Kanunu

Beta Yayınları

 
Ceza Muhakemesi Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte çok sık kullanılan ... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrenciler... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Özel Hukuku Cilt:1 Temel Kavramlar
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı ülkemiz için kısa sayılacak bir sürede sona ... 

İcra ve İflas Kanunu

Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçları da ki... 

İdare Hukuku
Metin Günday
İmaj Yayıncılık

İdare Hukuku alanında yazılmış olan kitapların arasından sıyrılarak Onuncu baskı yapmayı başarmış... 

Türk Medeni Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

* Kavramlar * TMK'nın Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Aile Mahkem... 

Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
<... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
Vedat Kitapçılık

 
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Medeni Hukuk Temel Bilgiler
Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Şeref Ertaş, Damla Gürpınar
Turhan Kitabevi

Giriş Ve Baslangiç Hükümleri - Gerçek Kisiler - Tüzel Kisiler - Aile... 

İcra ve İflas Kanunu
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Sayfa: 1/16 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Kişisel Verilerin Korunması
  Elif Küzeci
  Turhan Kitabevi

  Kitabın bu baskısı hazırlanırken yapılan değişiklikler ve gelişmeler dikkate alınmış ve mümk... 

 • Medeni Hukuk
  Tan Tahsin Zapata
  Savaş Yayınevi

  Mesleki sınavlara hazırlanan adayların Medeni Hukuk ile ilgili doyurucu, yeterli ve gerekli bilgi... 

 • Vergi Kanunları (Ciltli)
  Nurettin Bilici, Adem Bilici
  Savaş Yayınevi

  Vergi kanunları bu kitapla okuyucuya yeni bir plan ve anlayış içinde sunulmaktadır. Kanunl... 

 • İcra ve iflas Hukuku (Özet)
  Mehmet Kodakoğlu
  Legem Yayıncılık

  "İcra ve iflâs hukuku bilgilerini son kez gözden geçirmek isteyen öğrencil...