Siyaset Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

 • Kolektif Şiddet Siyaseti
  Charles Tilly
  Phoenix Yayınevi

  Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen linç, futbol holiganlığı, caddelerde meydana gele... 

 • Siyaset Sosyolojisi
  Maurice Duverger
  Varlık Yayınları

  Maurice Duverger, Fransa'nın siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üz... 

 • Marxın Sosyolojisi
  Jean-Pierre Durand
  Birikim Yayınları

  l960'lı yıllarda Henri Lefebvre, "Marx bir sosyolog değildi, ama Marx'ta bir sosyoloji vardır," d... 

 • Kötülüğün Sıradanlığı
  Hannah Arendt
  Metis Yayınları

  Yahudi soykırımı nasıl oldu? Neden oldu? Neden Yahudiler? Neden Almanlar? Diğer devletlerin rol&u... 

 • Türk İkizleri
  Cahit Uçuk
  Bilge Kültür Sanat

  Kitabın kapağını açar açmaz bir sevgi ve güzellik bulutu sizi sarıveriyor. Ana... 

 • Politik Sosyoloji
  Ali Yaşar Sarıbay
  Alfa Yayıncılık

  Bu kitapta politika olgusu kültürelleştirel bir bakışla; (adı konmamış Rortygil bir dur... 

Siyaset Sosyolojisi

Kitaplar

Modern Devletin Gelişimi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
Gianfranco Poggi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Poggi'nin kitabı devlet üzerine sosyolojik bir kuram oluşturmayı amaçlamasıyla devlet... 

Kıbrıs'ta Kimlik ve Değişim (Post Annan Sürecinde Ada)
Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli
Alfa Yayıncılık

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için hazırladığı Kapsamlı Çözüm İçin... 

Şarkiyatçılık - Batının Şark Anlayışları
Edward W. Said
Metis Yayınları

Yirminci yüzyılın en sarsıcı, en etkili kitaplarından biri olan Şarkiyatçılık'ta, "Ba... 

Kötülüğün Sıradanlığı
Hannah Arendt
Metis Yayınları

Yahudi soykırımı nasıl oldu? Neden oldu? Neden Yahudiler? Neden Almanlar? Diğer devletlerin rol&u... 

Neden Sosyalizm? (Marksizmde Örgüt Sorunu: Leninist Parti Burjuva Modelinde Bir Örgüttür)
Mehmet Ali Aybar
İletişim Yayınları

Aybar'ın 1979 ve 1987'de yayımladığı, içerikleri itibarıyla bir bütün oluşturan ... 

Anarşizm Neyi Savunur?
Emma Goldman
Agora Kitaplığı

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur'da anarşizmin sınırsızlığını tanımlıyor.

Gün... 

Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak - Siyaset Kuramı Yazıları
Jürgen Habermas
Yapı Kredi Yayınları

Jürgen Habermas'ın 1996 yılında yayımladığı siyaset kuramı yazılarından seçilerek olu... 

Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu
Jean Baudrillard
Doğu Batı Yayınları

İş görebilen tek gönderenin adı yine sessiz çoğunluktur. Bütün gü... 

Demokrasi Mücadelesi Radikalizm Şiddet ve Terör
Arno Gruen
Çitlembik Yayınevi

Şiddet, insan ruhunun en karanlık köşelerinden biri. Hem bireyin kendisine hem de çev... 

Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar - Yeni Tartışmalar
Feride Acar, Hasan Faruk Uslu
Dipnot Yayınları

Siyaset sosyolojisinin “siyasal gruplaşma ve parti sistemlerinin toplumsal tabanları”... 

Stratejik Düşünme (Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin)
Erol Mütercimler
Alfa Yayıncılık

Geleceği yönetmek ve kazanmak hedefi insanoğlunun binlerce yıllık yasam serüvenidir ve ... 

Siyaset Arayışı
Zygmunt Bauman
Metis Yayınları

Dünyada neler oluyor, biz bu gidişe seyirci kalmak zorunda mıyız, yapabileceğimiz hiç... 

Büyük Erdemler Risalesi
Andre Comte-Sponville
İletişim Yayınları

Daha önce İletişim Yayınları'ndan Kapitalizm Ahlaki midir? adlı
kitabı çıkan And... 

Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger
Varlık Yayınları

Maurice Duverger, Fransa'nın siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üz... 

Prens
Niccolo Machiavelli
Oğlak Yayınları

Yazılışının üstünden beş yüzyıla yakın bir süre geçmesine karşın. Pren... 

Sıra Dışı İnsanlar Direniş İsyan ve Caz
Eric Hobsbawn
Yordam Kitap

Bu kitapta derlenmiş olan 26 makale, emek tarihine ilişkin öncü çalışmalardır.

İnsanlığın Efendileri
Noam Chomsky
BGST Yayınları

"İnsanlığın Efendileri", Noam Chomsky'nin kitaplarında yer almayan, 1969-2013 yılları arasındaki ... 

İzler
Ernst Bloch
İletişim Yayınları

"Evet, siz yağmur yağdığını düşünün sadece. Bunu hisseden ve ânîden bu... 

Gelecek (Geleceği Sorgulamayan Toplumların Geleceği)
Doğan Kuban
Cumhuriyet Kitapları

Çağdaş teknolojiyi kullanan, fakat aklı geçmiş toplum modellerinde kalmış olan bir ... 

Hruşçov'un Yalanları (SBKB(B) 20. Kongresinde Yapılan Suçlamalar Hakkında)
Grover Furr
Yordam Kitap

SBKP(B) Genel Sekreteri N. S. Hruşçov'un (Kruşçev), Partinin Şubat 1956'da toplanan... 

Siyaset Sosyolojisi - Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım
Anthony Orum, John G. Dale
Say Yayınları

Siyaset Sosyolojisi: Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım siyasetin to... 

Yeni Bireycilik - Küreselleşmenin Duygusal Bedelleri
Anthony Elliott, Charles Lemert
Sel Yayıncılık

İlk olarak 18. yüzyıl sonlarında, Amerikan ve Fransız devrimlerinin çağında, yeni pal... 

Kültür ve İktidar (Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi)
David Swartz
İletişim Yayınları

Bourdieu'nün sosyolojik araştırmasının temelinde, toplumsal eşitsizlik biçimlerinin n... 

Siyasetin Sosyolojisi (Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar)
Nur Vergin
Doğan Kitapçılık

İktidar, meşruluk, siyasal sistem nedir? Toplum seçkinlerinin iktidarı mı, otoritesi mi va... 

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori
Anthony Giddens
İletişim Yayınları

Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori&rsqu... 

Kültür ve Emperyalizm
Edward W. Said
Hil Yayınları

Kapsamlı Bir Düşünsel ve Siyasal Sorgulama Çalışması

Batı emperyalizm... 

Kutsal İnsan - Egemen İktidar ve Çıplak Hayat
Giorgia Agamben
Ayrıntı Yayınları

Kutsal İnsan, İtalyan sitüasyonizminin önde gelen isimlerinden Giorgio Agamben'in siyas... 

Özgürlüğün Geleceği (Yurtta ve Dünyada İlliberal Demokrasi)
Fareed Zakaria
Kırmızı Yayınları

"Demokrasi kendiliğinden insanları daha çok özgürleştirir mi?

Araları... 

Çıkış - Ansiklopedi 1
Yalçın Küçük
Tekin Yayınevi

Yalçın Küçük, Silivri'den çıktı. Çıkış'ı yazdı. Bir a... 

Kamusal Alan
Meral Özbek
Hil Yayınları

"'Kamusal alan' kavramı özellikle 1990 başl... 
Gıdıklanan Özne - Politik Ontolojinin Yok Merkezi
Slavoj Zizek
Epos Yayınları

...

"Gıdıklanan Özne"de düşünürler arasındaki geçişlerle, e... 

Marksizmden Post-Marksizme
Göran Therborn
Dipnot Yayınları

Dünyanın önde gelen toplum kuramcılarından biri olan Göran Therborn, bu özl&u... 

Sonsuz Talep (Bağlanma Etiği Direniş Siyaseti)
Simon Critchley
Metis Yayınları

Simon Critchley Sonsuz Talep'te bir yandan içinde yaşadığımız kapitalist liberal demokrasi... 

Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik
Wendy Brown
Metis Yayınları

Berlin Duvarı'nın yıkılışından sadece yirmi yıl sonra, neden birçok devlet sınırlarına duv... 

Modern Kriz
Murray Bookchın
Sümer Yayıncılık

Murray Bookchin’in Modern Kriz kitabı, çağımızın içinde bulunduğu büy&uu... 

Siyaset Sosyolojisi
Tom Bottomore
İletişim Yayınları

Siyaset sosyolojisinin konusunu, onu bilimsel bir araştırma alanı olarak oluşturan sorunları ve &... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Modern Kriz
  Murray Bookchın
  Sümer Yayıncılık

  Murray Bookchin’in Modern Kriz kitabı, çağımızın içinde bulunduğu büy&uu... 

 • Siyaset Sosyolojisi
  Tom Bottomore
  İletişim Yayınları

  Siyaset sosyolojisinin konusunu, onu bilimsel bir araştırma alanı olarak oluşturan sorunları ve &... 

 • İnsanlığın Efendileri
  Noam Chomsky
  BGST Yayınları

  "İnsanlığın Efendileri", Noam Chomsky'nin kitaplarında yer almayan, 1969-2013 yılları arasındaki ... 

 • Kolektif Şiddet Siyaseti
  Charles Tilly
  Phoenix Yayınevi

  Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen linç, futbol holiganlığı, caddelerde meydana gele...