İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

 • Bir Gazetenin Tarihi Akşam
  Nurhan Kavaklı
  Yapı Kredi Yayınları

  İlk sayısı Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, 20 Eylül 1918'de yayımlanan Ak... 

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Özkan Tikveş
  Beta Yayınları

  Bu kitabımızda '' Halkla İlişkiler'' ve '' Reklamcılık'' adı verilen bilim, sanat ve meslek alanı... 

 • Radyo ve Radyoculuk
  Sevda Alankuş
  IPS İletişim Vakfı

  Bu çalışmayı oluşturan metinleri derlerken, öncelikle Türkiye’deki yerel r... 

İletişim-Medya

Kitaplar

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar
Dan Laughey
Kalkedon Yayıncılık

Televizyon, İnternet, telefon, radyo, sinema, müzik, dergi ve gazetelerimiz var -bu, buzdağı... 

İletişimin ABC'si
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz haya... 

Temel Gazetecilik
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

"Temel Gazetecilik" kitabının ilk iki baskısı, ger... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara
Dipnot Yayınları

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Etkili İletişim
Uğur Demiray
Pegem Akademi Yayınları

Etkili İletişim, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğret... 

Medya ve Demokrasi
John Keane
Ayrıntı Yayınları

Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

İletişim Çalışmalarına Giriş
John Fiske
Pharmakon Kitap

"İletişim Çalışmalarına Giriş", ilk yayımlanışının üzerinden otuz yıl geç... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl
İmge Kitabevi Yayınları

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül
Dipnot Yayınları

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz
Remzi Kitabevi

Türk basınının, 19. yüzyılda başlayan ve Avrupa'nın hiçbir ülkesinde rastla... 

Medya ve İletişim Sosyolojisi
Eric Maigret
İletişim Yayınları

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etki... 

Kitle İletişim Kuramları - Kavramlar Okullar Modeller
Burak Özçetin
İletişim Yayınları

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim Kura... 

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Siyasal iletişim kitabının gözden geçirilmiş; genişletilerek güncellenmiş bu 3. ... 

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki
Atilla Girgin
İnkılâp Kitabevi

Dr. Atilla Girgin bu çalışmasında, bugüne kadar bilinen, ancak gözardı edilmesi ... 

İletişim Etiği - Sorunlar ve Sorumluluklar
Ruhdan Uzun
Dipnot Yayınları

İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojile... 

Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavrana... 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Tevfik Fikret Uçar
İnkılâp Kitabevi

İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller y... 

İletişim Tarihi (Teknoloji - Kültür - Toplum)
David Crowley, Paul Heyer
Siyasal Kitabevi

 

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojileri... 

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mutlu Binark
Ayrıntı Yayınları

Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları günüm&uu... 

Televizyon Öldüren Eğlence
Neil Postman
Ayrıntı Yayınları

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

Halkla İlişkiler (Kavram Strateji ve Uygulamaları)
Aydemir Okay, Ayla Okay
Der Yayınları

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya... 

Kitle İletişim Kuramları
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Sosyal bilimler alanında özgün eser üretmek, hem son derece yoğun bir çabay... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
Anı Yayıncılık

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Eşikaltı Büyücüleri
Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi

Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

Hi&cce... 

Dil Kültür İletişim ve Medya
Şerife Yıldız
Sinemis Yayınları

Kültür, çok yönlü boyutu ile önemli ve etkin bir kavramı ifade etmektedir. Kültürün, tüm zamanlar... 

İletişim Kuramları Tarihi
Armand Mattelart, Michele Mattelart
İletişim Yayınları

Birçok disiplinin kesiştiği noktada yeralan iletişim süreçleri, felsefe, tarih... 

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gö... 

Kadın Odaklı Habercilik
Sevda Alankuş
IPS İletişim Vakfı

Haberin, diğer bütün "ötekiler" gibi kadınlara ilişkin hak ihlallerini de bizzat &... 

Ağ Toplumu Alternatif Medya ve Toplumsal Hareketler
Jan Van Dijk
Kafka Yayınevi

Ağ Toplumu

 

“İletişim tarihinin en önemli sosyal ve teknik d&oum... 

Medya Planı Nasıl Hazırlanır
Jack Z. Sissors, Roger B. Baron
MediaCat Kitapları

Medya planlamanın reklamcılığın "yaratıcı olmayan" tarafı olduğu şeklindeki görüş artık... 

Medya Okuryazarlığı Elkitabı
Kemal İnal
Ütopya Yayınevi

Medya okuryazarlığı artık yediden yetmişe herkesin gereksinimi olan bir eğitim haline gelmiş duru... 

Reklamcılık
Gıyasettin Tayfur
Nobel Akademik Yayıncılık

Ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından reklam k... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

Globalleşme Popüler Kültür ve Medya
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Erol Mutlu'nun isteği üzerine bir araya getirilen bu derlemede, iletişim, kitle iletişimi, t... 

Sayfa: 1/9 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları
  Ramazan Çelik, Sertaç Dalgalıdere
  İskenderiye Yayınları

  Bilişim çağında hızla savrularak ilerliyoruz. Bu durum, iletişim bilimciler için &u... 

 • LGBTİ Bireyler ve Medya
  Savaş Çoban, Yasemin İnceoğlu
  Ayrıntı Yayınları

  Medyanın LGBTİ bireyleri temsili ve onlara karşı tutumu, temel özgürlüklere yö... 

 • Dijitalizm
  Said Ercan
  Motto Yayınları

  Bu kitap aslında bir buluşmayı temsil ediyor. Gerçek hayatta başlayan ve sanala taşınan, s... 

 • Yeni Medya Araştırmaları 2
  Mehmet Gökhan Genel
  Ekin Basım Yayın

  Sosyal medyada "kimlik bunalımı": kripto hesaplar,

  Yurttaş gazeteciliği ve dön&uu...