Akademik - Işık Kitabevi
Logo

Akademik

Books

Genel Turizm İlkeler - Kavramlar
Nazmi Kozak, Meryem A. Kozak, Metin Kozak

Bu kitap yayınlandığı günden beri Türkiyede aranılan kitap oldu. Bu dersi okutan ö... 

Mühendislik Hidrolojisi
Nurünnisa Usul

ODTÜ'nün değerli hocalarından Prof. Nurünnisa USUL tarafından hazırlanan ve ... 

Taşınım Olayları Ortak Yaklaşım 1.Cilt
Harry C. Hershey, Robert S. Brodkey

Bu kitap Taşınım Olaylarının temel kavramlarını ortak ve bütünleştirici bir tarzda ele ... 

Mazerete Mahal Yok (Lisansüstü Öğretim ve Tez Klavuzu)
Ayhan Yalçınkaya

Bu kitabın 4. Baskısı aynı zamanda son kez yeniden yazımıdır. Bu baskıda kitaba üç&uu... 

Canlılar Bilimi
Ahmet Afyon, Dursun Yağız, Mehmet Ali Kaya

 
Aile Terapisi Tedavi Planlayıcısı
Aziz Yıldırım, İbrahim Kurt


Bu kitap

Konuşma Eğitimi
Suat Taşer

Özellikle tiyatro alanında yaptığı çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmış o... 

Yatırım Psikolojisi
John R. Nofsinger

Geleneksel finans teorileri, yatırımcıları rasyonel varsayması sebebi ile uzun bir sür... 

Dil Bilgisi Etkinlikleri
Havva Yaman

(İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar İçin Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun)

Yüksekokullar Anatomi Ders Kitabı
H. Gül Hatiboğlu, M. Tahir Hatiboğlu

Elinizdeki bu kitap, genel anatomi dışında histoloji ve embriyoloji bilgilerini içermekted... 

Örneklerle Dünya Edebiyatı
H. Ahmet Kırkkılıç

Edebiyat, estetik var oluşu öne çıkaran kurmaca bir yapıdır.İnsanlar edebî... 

Tipografinin Temelleri
Gavin Ambrose, Paul Harris

Tipografinin Temelleri adlı kitap, tipografi kuramı ve uygulamasına doğrudan ve kapsamlı bir bakı... 

Eğitim Bilimine Giriş
Mehmet Küçük, Ali Rıza Akdeniz

 
Beşeri Coğrafya - İnsan, Kültür, Mekan
Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç

Hızlı bir gelişme ve değişme içinde olan coğrafyanın beşeri yönünü el... 

Gelişim Süreci Odağında Ergenlik Psikolojisi
Aydın Çivilidağ

İnsanın yaşam skalası içinde ergenlik dönemi, gelişimin tüm yönleriyl... 

Eğitim Bilimine Giriş
Ayşen Bakioğlu

 
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Meral Ünal

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı” kitabı 2. sınıfta okutulan Hücre Biyolojisi (Sitol... 

Genel Jeoloji Temel Kavramlar
Frederick K. Lutgens

Evren’in başlangıcından günümüze dek geçen zaman dilimi içinde... 

Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları
Deniz Şelimen , Gonca Mumcu

 
Duygu Odaklı Terapi
Leslie S.Greenberg

İnsanlar, uzun zamandır duygusallıklarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda karmaşa ... 

Sınıf Yönetimi
Şenay Sezgin Nartgün , Türkan Argon

Sınıf yönetimi birçok öğretmen için anahtar niteliğindedir. Ç... 

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Anne Baba Eğitimi Uygulama Rehberliği
Ayten Şahin

Günümüzde çeşitli eğitim öğretim kurumlarında çocuk ve er... 

Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler
Stevan C. Chapra

 
Mühendislik Alaşımları için Faz Diyagramları
Ahmet Karaaslan

Faz, malzemenin bir bölgesinden başka bir bölgesine göre yapı ve/veya bileşimindek... 

Genel Meyvecilik
Arif Soylu, Resul Gerçekçioğlu, Şükriye Bilgener

 
Çağdaş İşletme
Boone & Kurtz

Modern anlamda doğuşundan bugüne kadar işletmecilik alanında oldukça öneml... 

Eğitim Bilimine Giriş
Semra Ünal, Sefer Ada

Günümüzde tüm ülkeler kalkınmanın anahtarının eğitim olduğu gö... 

Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
Canan Aslan, Sedat Sever, Zekeriya Kaya

Tudem Yayınları'ndan Türkçe eğitiminde kullanılmak üzere konusunda uzman a... 

Mühendislik Ekonomisinin Temelleri
Leland Blank

 
Meteoroloji (Atmosferimizi Anlamak)
Steven A. Ackerman, John A. Knox

Meteoroloji: Atmosferimizi Anlamak", diğer bir deyişle havayı, hava ve atmosfer olaylarını,... 

Page: 1/4 | Next »