Matematik-İstatistik - Işık Kitabevi
Logo

Matematik-İstatistik

Books

Bütün Yönleriyle SPSS Örnekli Nonparametrik İstatiksel Yöntemler
Ramazan Baştürk

Bu kitabın en temel özelliği, Nonparametrik istatistik konularını hem teorik hem de uygulama... 

Temel Matematik Kavramların Künyesi
Sait Halıcıoğlu, Ahmet Arıkan , Safure Bulut, Ziya Argün

Kavramın Matematiksel tanımı
Gelişimi
Gösterim Bi&... 

Calculus Ve Analitik Geometri 1. Cilt (Ekonomik Baskı)
Sherman K. Stein, Antony Barcellos

Calculus öğretilmesi gereken büyüleyici bir çağda yaşıyoruz. Bugün Cal... 

Nümerik Analiz
İbrahim Uzun

Başlıca konular; Esitliklerin köklerinin bulunması, dogrusal ve dogrusal olmayan denkl... 

Lineer Cebir
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, üniversitelerimizin birinci sınıflarında okutulan "Lineer Cebir" derslerine ... 

Matematik Analiz ve Analitik Geometri Problem Çözümleri Cilt 1
C. Henry Edwards, David E. Penney

 
Önermeler Mantığı
Ali Nesin

Önermeler mantığı matematiksel mantığın ilk konusudur. Bu konu bilinmeden matematiksel mantı... 

Genel Matematik 1
Mustafa Balcı

Bu kitap, Matematik, Fizik, kimya gibi temel bilimler, Mühendislik, İşletme ve İktisat gibi ... 

Kitaptan Deliller
Martin Aigner

Kitap'tan Deliller, çağının en üretken ve sıradışı bilim insanlarından olan ve matema... 

Çözümlü Lineer Cebir Alıştırmaları (Mühendislik ve İstatistik Bölümleri için)
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, yazarın "Mühendisler ve İstatistikçiler için Lineer Cebir" adl... 

Temel Matematik Cilt 2
Mahmut Kartal, Yalçın Karagöz, Zafer Kartal

Bu kitap, Temel Matematik 1 kitabının devamı olarak düşünülmüştür.... 

Modern Uygulamalı Diferensiyel Denklemler
Yaşar Pala

Fiziki olayların modellenmesi sırasında temel yöntem olarak diferensiyel denklemler ku... 

Lineer Cebir (Mühendislik ve İstatistik Bölümleri İçin)
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, üniversitelerin mühendislik ve İstatistik bölümlerinin birinc... 

Biyoistatistik
Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu

Klasik istatistik eğitimi, istatistiksel yöntemlerin nasıl hesaplanacağı, başka bir deyişle ... 

Diferensiyel Geometri
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, üniversitelerimizin üçüncü sınıflarında okutulan "Dife... 

Matematik Analiz Cilt 1
Mustafa Balcı

Üniversitelerin Matematik Bölümü öğrencileri için hazırlanmış ola... 

Olasılık ve Tümevarım Mantığına Giriş
Ian Hacking

Bu kitap ... 

Analitik Geometri
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, üniversitelerin matematik ve matematik öğretmenliği bölümleri... 

Sosyal Bilimlerde İstatistik
Fahamet Akın

İçindekiler:

Verilerin toplanması
Verilerin işlenmesi
Verilerin göst... 

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Ali Yıldırım, Hasan Şimşek

Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gel... 

Hand Book of Statistical Terms
Ali Mert, Aslı Kılıç, Hakan Savaş Sazak, Şanslı Şenol

 
Genel Yetenek Problemleri - 1
İsmail Naci Cangül

Kitabın temel amacı, kendini geliştirmek isteyenlere bir başlangıç noktası oluşturabilmekt... 

Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt I
Robert A Adams

 
Genel Matematik 1 (Meslek Yüksekokulları İçin Matematik ve Çözümleri)
Engin Bozacı, A.Sinan Çelik

Bu kitap ... 

Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları
Arif Sabuncuoğlu

Bu kitap, yazarın "Analitik Geometri" adlı kitabındaki alıştırmaların çözü... 

Temel Matematik Cilt: 1
Mahmut Kartal, Yalçın Karagöz, Zafer Kartal


Bu kitap

Temel Matematik 1 - 2
Ahmet Kaçar

Bu eser sınıf öğretmenliği programı alan bilgisi dersi olan Temel Matematikin konularını tan... 

Fonksiyonel Analiz Çözümlü Alıştırmaları
Yüksel Soykan

Fonksiyonel Analiz Çözümlü Alıştırmaları, yazarın, Fonksiyonel Analiz... 

Mathematics - 2
İsmail Aydın

 
İstatistik (Schaum)
Larry J. Stephens, Murray R. Spiegel

 
Page: 1/3 | Next »