İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Books

Pazarlama Teorileri
Kolektif

Pazarlama bilim midir?

Bir çırpıda yanıtlanması gü&cced... 

Analitik Finansal Yönetim - Teori ve Problemleri
Osman Okka

Türkiye’de sözel finansal yönetim konusunda yayınlar olmasına karşılık... 

Personel Yönetimi
Selçuk Yalçın

 
Yönetim ve Organizasyon
Adnan Çelik, M. Şerif Şimşek

Uygulama konumundaki her düzey yönetici, yönetim eğitimi veren fakülte ve y&u... 

Bankacılıkta Risk Yönetimi - Risk Matrisi Uygulaması
Ahmet Yarız

Geleneksel toplumda tehlike, tehdit ve kayıp ile tanımlanan riskin anlamı, modern toplumda fırsat... 

Çalışma Ekonomisi Teorisi
Cem Kılıç, Özay Mehmet

Çalışma Ekonomisinin Önemi

Modern mikro ve makro teorileri içeren &... 

Meslek Yüksek Okulları İçin Genel İşletme
Tuncer Tokol, Zeyyat Sabuncuoğlu

Bu kitap, Meslek Yüksek Okulları İşletme Programı öğrencilerine ve ayrıca işletmecilik ... 

Girişimciler İçin 100 Kural (Gerçek Hayattan Alınmış İş Dersleri)
Neil Lewis

Girişimciler İçin 100 Kural, günümüz girişimcilerinin nihai el kitabıdır. B... 

Banka Aktif Pasif Yönetimi
Adalet Hazar, Şenol Babuşcu

Neden Aktif Pasif Yönetimi?

- Etkin bir bilanço yö... 

Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı
Güven Sayılgan

Elinizdeki bu çalışma, Müfettiştik Sınavlarına Hazırlık Kita-bı`nın bir bölü... 

Para Teorisi ve Politikası
M. Hanifi Arslan

Para ve Ekonomi
Paranın Mahiyeti, Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem
Para Stand... 

Büyüme ve Bölüşüm
Duncan K. Foley, Thomas R. Michl

Büyüme ve Bölüşüm, kapsamlı ileri düzey lisans ve yüksek... 

İşletmeciliğin Temel Bilgileri
Ali Akdemir

Çalışmada, hedef kitlenin eğitim durumları da dikkate alınarak, bazı konularda detaylardan... 

Uluslararası Pazarlama Çevresi
Ercan Gegez

Uluslararası pazarlama çevresi analizi dış pazarlara girişte ihmal edilemeyecek kadar &oum... 

Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat
Bernhard Felderer

Bu makro iktisat ders kitabı "Makroökonomik und Neue Makroökonomik" başlıklı kita... 

Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Nazife Küçükaslan

Bu kitap, "Turizm ve Otel İşletmeciliği" programlarında "Mutfak Hizmetleri Yönetimi" dersine... 

Ezberbozan
Jean Marie Dru


TBWA\Worldwide'in kurucusu ve başkanı Jean-Marie Dru, 1990'lı yıllarda geliştirdiği v... 

Örgüt (Kuramları ve Tasarımını Anlamak)
Richard Daft

Daft'ın "Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak" kitabının genişletilmiş ve gü... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine
Friedrich Engels, Karl Marx

Marx ve Engels, bir yandan serbest ticaretin işçilere ancak yıkım getirdiğini gö... 

Finansal Pazarlar
Hatice Doğukanlı, Serpil Canbaş

 
İşletme Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, E. Asuman Atilla, Meral Bektaş

İşletmeler, ülke ekonomilerinin vazgeçilmez temel öğeleridir. Yaratmış oldukları... 

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım
Ömer Torlak, Remzi Altunışık

* Pazar Dinamiklerindeki Değişim, Stratejik Düşünme ve Pazarlama Düşüncesinin... 

İşletme Yönetimi
Bahaettin Bıçak

 
Pazarlama Yönetimi
Kevin Lane Keller, Philip Kotler

*Pazarlama Yönetimini Anlamak

*Pazarlama İçgörüsü Yakalamak... 

Uluslararası Finans
Halil Seyidoğlu

Uluslararası finans (international finance), sınır ötesi fon akımlarıyla ilgili mali karar v... 

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
Mahmut Kalenderoğlu

Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin on ikinci cildinde, muhaseb... 

Finansal Yönetim
Beyhan Yaslıdağ

Kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde “Finansal Yönetim" konusunda verdiği d... 

Ucp 600ın Kullanılması ve Akreditif
Abdurrahman Özalp

 
Genel Muhasebe
Ümit Gücenme

Bu kitapta bilanço usulüne göre defter tutmak için muhasebe tekniğinin ku... 

Page: 1/4 | Next »