İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Books

Çalışma Ekonomisi Teorisi
Cem Kılıç, Özay Mehmet

Çalışma Ekonomisinin Önemi

Modern mikro ve makro teorileri içeren &... 

Finansal Pazarlar
Hatice Doğukanlı, Serpil Canbaş

 
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
İbrahim Lazol

Kitabın temel amacı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi alanında eğitim ve işletme uygulama... 

Para Politikası Stratejisi
Frederic S. Mishkin

Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic S. Mishkin P... 

İş ve Meslek Ahlakı
Mahmut Arslan

Kalkınmanın motoru olan girişimci, yaratıcı ve eğitimli iş gücü bir ekonomide faiz oran... 

Finans Hayat Vesaire
Belma Öztürkkal

"...Dr. Öztürkkal, 2009'dan buyana Finans online sitesinde düzenli olarak yazdığı ... 

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi
Hasan H. Çevik, Turgut Göksu, Veysel K. Bilgiç, Muhittin Karakaya, Kazım Seyhan, Serdar Kenan Gül

Yaklaşık 25–30 yıldır dünyada uygulama alanı bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi ... 

Muhasebe Denetimi
Faruk Güçlü

Denetim, ülkemizin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Üniversitelerimiz bile de... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

İşletme Yönetimi
Hasan Tutar

Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan İşletme Yönetimi ... 

Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

İşletme Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, E. Asuman Atilla, Meral Bektaş

İşletmeler, ülke ekonomilerinin vazgeçilmez temel öğeleridir. Yaratmış oldukları... 

Genel Muhasebe - İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları
Gürbüz Gökçen

-İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler
-Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler

Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi (Süreç ve Haritalar)
Asiye Kakırman Yıldız

Dünyanın hemen her yerinde kurumsal değişmeler ve bunların etkileri konuşulurken, bu değişim... 

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine
Friedrich Engels, Karl Marx

Marx ve Engels, bir yandan serbest ticaretin işçilere ancak yıkım getirdiğini gö... 

Ucp 600ın Kullanılması ve Akreditif
Abdurrahman Özalp

 
Büyüme ve Bölüşüm
Duncan K. Foley, Thomas R. Michl

Büyüme ve Bölüşüm, kapsamlı ileri düzey lisans ve yüksek... 

Kamu Maliyesi
Özhan Uluatam

 
Ezberbozan
Jean Marie Dru


TBWA\Worldwide'in kurucusu ve başkanı Jean-Marie Dru, 1990'lı yıllarda geliştirdiği v... 

Pazarlama (İlkeler - Yönetim - Örnek Olaylar)
Cemal Yükselen

Bu kitap söz konusu gelişmeler ışığında pazarlama kavramını, pazarlama ilkelerini ve pazarla... 

Kamu Maliyesi
Nihat Edizdoğan,Özhan Çetinkaya,Erhan Gümüş

 
Toplam Kalite Yönetimi
Said Kıngır

Geçmiş yıllara oranla ürün ve hizmetlerin niteliği son yıllarda en fazla gü... 

Ünlülerin Marka Yönetimi
Ç. Derya Akbaş, Nihal Paşalı Taşoğlu

Bölüm 1: Kavramsal Çerçeve: Ün ve Ünlü
Bölü... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar
Veyis Naci Tanış

 
Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi (Örnek Banka Uygulamalı)
Dilek Leblebici Teker

Finansal sektörde yaşanan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ile ortaya konan sistemlerin ka... 

Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetimi
Mehmet Takan, Melek Acar Boyacıoğlu

Ekonominin işleyişi içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektö... 

İşletme İktisadı
Tamer Müftüoğlu

Kitabımızın, işletme öğrencileri ile birlikte geleceğin yönetici adayları olan müh... 

Genel Muhasebe
Orhan Sevilengül

Yükseköğretim öğrencileri için hazırlanan ve onbeşinci baskısı yapılan bu k... 

Uluslararası Pazarlama Çevresi
Ercan Gegez

Uluslararası pazarlama çevresi analizi dış pazarlara girişte ihmal edilemeyecek kadar &oum... 

İşletme Finansmanı
Osman Okka

İşletme finansmanı, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal ta... 

Page: 1/4 | Next »