Türk Dili - Işık Kitabevi
Logo

Türk Dili

Books

Dil Doktoru - Dile ve Türkçeye Dair Yazılar
Hayati Develi

Dil Doktoru, Prof. Dr. Hayati Develi'nin dergi ve gazetelerde yayımladığı yazılardan yapılmış bir... 

Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
A. Rıdvan Bülbül

Yazının Genel Tanımı: İnsanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları, dil den... 

Türkçe Dilbilgisi
Mehmet Hengirmen

Bugüne kadar çıkan dilbilgisi kitaplarında anlambilim, sözcükbilim ve T&uum... 

Sözlü Anlatım - Nasıl Konuşabilirim
Sıddık Akbayır

"Nasıl Konuşabilirim?" sorusu; bu kitapta, daha çok, konuşma eylemi ve etkili iletişim a&c... 

Türkçenin Ses Dizimi Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişimleri, Vurgu, Vurgulama, ...
Ömer Demircan

Bu kitap, Türkçenin, sesletim özelliklerini öğrenmek ya da söyleyiş bi... 

Çağdaş Türk Lehçeleri
Ahmet Buran, Ercan Alkaya

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Tü... 

Türkçenin Dil Bilgisi
Günay Karaağaç

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dili ol... 

Türk Dili Dil ve Anlatım
Atilla Özkırımlı

Günümüzde Türkçe'yi doğru kullanmak değil, yanlış kullanmak beceri say... 

Tarihi Türk Lehçeleri - Çağatay Türkçesi
Mustafa Argunşah

Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu T&... 

Anlamak ve Anlatmak
Oya Adalı

"Anlamak ve Anlatmak", genelde okuma yazma uğraşı içindeki tüm okurlara, özelde ... 

Orhon Yazıtları
Talat Tekin


Türklerin Dili
Fuat Bozkurt

Günümüzde Türk dili çok renkli Türkmen kimliği gibidir. Geniş ala... 

Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım
Turan Temur, Ahmet Çakıroğlu

Yazma dil becerilerinin son halkası olarak değerlendirilebilir. Yazma, okuma gibi bir rehber yard... 

Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
İbrahim Kıbrıs

İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

Eğitim Fakülteleri İçin Yazılı ve Sözlü Anlatım
Şükrü Ünalan, Salim Pilav


En gelişmiş iletişim aracı olan dil, her türlü kültür faaliyetini... 

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Muhittin Bilgin

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Türkçemizi tüm yönleriyle inceleme... 

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı Sözlü Anlatım
Levent Doğan, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar Yüksel Topaloğlu

Yüksek öğretime adı atan gençlerin birinci sınıfta aldığı derslerden birisi de T... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu

Ana dili eğitiminin amacı, esas olarak kişinin dilsel anlama ve anlatma kapasitesini artırmaktır.... 

Türk Dili Tarihi
Ali Akar

Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. B... 

Türk Dili (Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ve Anlatım Teknikleri)
İsmail Parlatır, Hatice Şahin

Bu kitap, ana dilimizin öğretilmesine ve öğrenilmesine katkıda bulunmak üzere hazı... 

Eski Türkiye Türkçesi
Faruk Kadri Timurtaş

Eski Türk Edebiyatı otoritelerinden olan Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, eseri kendi sözle... 

Türk Dili Tarihi
Ahmet Caferoğlu

Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi se... 

Türk Dili ve Kompozisyon
Zeynep Korkmaz

Yüksek öğretim kurumlarımızda okutulan "Türk Dili" dersinin beklenen amaç v... 

Türkiye Türkçesindeki Köken Bilgisi Sözlüğü
Tuncer Gülensoy

"Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye T&... 

Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok

 
Çağdaş Türk Dili
Süer Eker

Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anınd... 

Türkiye Türkçesinde Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış
Alaeddin Mehmetoğlu

 
Türkçe Dil Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Yusuf Çotuksöken

"Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü" adlı kitabımız genel edebiyat okurları, orta ve ... 

Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili
Yusuf Çotuksöken

Uygulamalı Türk Dili, üniversitelerde Türk Dili derslerinde okutulmak üzere h... 

Anlatım Sanatı Kompozisyon
Emin Özdemir

Bu kitap, Türkçe’yi güzel, doğru ve etkili bir biçimde konuşmak ve ... 

Page: 1/2 | Next »