Türk Dili - Işık Kitabevi
Logo

Türk Dili

Books

Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok

 
Sözlü Anlatım - Nasıl Konuşabilirim
Sıddık Akbayır

"Nasıl Konuşabilirim?" sorusu; bu kitapta, daha çok, konuşma eylemi ve etkili iletişim a&c... 

Türklerin Dili
Fuat Bozkurt

Günümüzde Türk dili çok renkli Türkmen kimliği gibidir. Geniş ala... 

Türkçenin Dil Bilgisi
Günay Karaağaç

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dili ol... 

Türk Dili - Yazılı ve Sözlü Anlatım
Nurettin Demir, Emine Yılmaz

Bu kitap üniversitelerdeki Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım derslerinde kul... 

Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı (Fikirler-Türler-Topluluklar-Temalar)
Orhan Okay

Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir e... 

Anlatım Sanatı Kompozisyon
Emin Özdemir

Bu kitap, Türkçe’yi güzel, doğru ve etkili bir biçimde konuşmak ve ... 

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı Sözlü Anlatım
Levent Doğan, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar Yüksel Topaloğlu

Yüksek öğretime adı atan gençlerin birinci sınıfta aldığı derslerden birisi de T... 

Türkçe Dilbilgisi
Mehmet Hengirmen

Bugüne kadar çıkan dilbilgisi kitaplarında anlambilim, sözcükbilim ve T&uum... 

Türk Dili Dil ve Anlatım
Atilla Özkırımlı

Günümüzde Türkçe'yi doğru kullanmak değil, yanlış kullanmak beceri say... 

Türk Dili 2 - Akademik Yazma Eğitimi
Mehmet Nuri Kardaş, Raşit Koç

Akademik metin; bilim insanlarının alanlarıyla ilgili ürettikleri raporlar, makaleler, tebli... 

Tarihi Türk Lehçeleri - Çağatay Türkçesi
Mustafa Argunşah

Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu T&... 

Türk Edebiyatı (5 Cilt Takım)
Ahmet Kabaklı

Türk Edebiyatı'nın bu cildi tarih sırasına konmuş ve örneklerle desteklenmiş olar... 

Türkiye Türkçesindeki Köken Bilgisi Sözlüğü
Tuncer Gülensoy

"Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye T&... 

Türk Dili ve Kompozisyon
Zeynep Korkmaz

Yüksek öğretim kurumlarımızda okutulan "Türk Dili" dersinin beklenen amaç v... 

Çağdaş Türk Lehçeleri
Ahmet Buran, Ercan Alkaya

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Tü... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy

Bu kitap, yazılı anlatım becerisi kazandırmak, yazılı anlatım türlerini örneklerle birl... 

Türk Dili Tarihi
Ali Akar

Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. B... 

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Muhittin Bilgin

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Türkçemizi tüm yönleriyle inceleme... 

Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
İbrahim Kıbrıs

İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
A. Rıdvan Bülbül

Yazının Genel Tanımı: İnsanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları, dil den... 

Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili
Yusuf Çotuksöken

Uygulamalı Türk Dili, üniversitelerde Türk Dili derslerinde okutulmak üzere h... 

Anlamak ve Anlatmak
Oya Adalı

"Anlamak ve Anlatmak", genelde okuma yazma uğraşı içindeki tüm okurlara, özelde ... 

Çağdaş Türk Dili
Süer Eker

Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anınd... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu

Ana dili eğitiminin amacı, esas olarak kişinin dilsel anlama ve anlatma kapasitesini artırmaktır.... 

Türkçenin Ses Dizimi Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişimleri, Vurgu, Vurgulama, ...
Ömer Demircan

Bu kitap, Türkçenin, sesletim özelliklerini öğrenmek ya da söyleyiş bi... 

Eğitim Fakülteleri İçin Yazılı ve Sözlü Anlatım
Şükrü Ünalan, Salim Pilav


En gelişmiş iletişim aracı olan dil, her türlü kültür faaliyetini... 

Türk Dili Tarihi
Ahmet Caferoğlu

Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi se... 

Üniversiteler İçin Türkçe Sözlü Anlatım 2
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok

İçindekiler:


Sözlü Anlatım Üniversiteler İçin Türk... 

Türkçe Dil Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Yusuf Çotuksöken

"Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü" adlı kitabımız genel ... 

Page: 1/2 | Next »