Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

Araştırma Teknikleri

Books

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz

Sosyal bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap, bu soruya A'dan Z'ye yanıt veriyor. Araştır... 

Uygulamada Araştırma Yöntemleri - Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım
Jeffrey A. Gliner, George A. Morgan, Nancy L. Leech,

Bu kitap, nicel araştırma sürecine yönelik geliştirdiği bütüncül bakış a... 

Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik
Hüseyin Yaratan

Günümüz dünyasındaki hızlı değişmeler ve gelişmeler, gerçek ve doğru v... 

Eğitimde Araştırma Yöntemleri
James V. Kahn, James Best

Bu kitapta araştırma yöntemleri ve istatistikleri üzerinde kapsamlı bilgi okunabilir ve... 

Bilimsel Araştırma Yöntemi
Ahmet Hamdi İslamoğlu

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri" adıyla sunulan bu çalışmanın ele alınışı iki öne... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç

Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Nicel - Nitel Araştırma Teknikleri
Elif Kuş

Sosyal bilimlerdeki araştırma pratiğinin nicel-nitel olarak farklılaşmasını dikkate alarak hazırl... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS Uygulamalı)
Cem Oktay Güzeller, Yaşar Baykul

İstatistiğe giriş niteliğindeki bu kitapta, temel kavramlar ve hesaplamalar ayrıntılı olarak a&cc... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Araştırmalarda Rapor Hazırlama
Niyazi Karasar

Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma v... 

Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır
Türker Baş

Günümüzde anket, belki de en yaygın, fakat en yanlış kullanılan ölç&uu... 

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi
Murat Çimen

 
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Nasıl Yazılır
Muzaffer Üstdal, Kural Gülbahar

 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Abdurrahman Tanrıöğen

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle e... 

İki Bacaklı At Ya Da Dört Bacaklı İnsan
Semih Erelvanlı

Kesildiği yerden iki kafa daha çıkaran ejderhaları andırır İran Yeni Sineması. Ama bu ejde... 

Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci Araştırmaya Düşünsel Hazırlık – Araştırmalarda M...
Adnan Erkuş

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilim, bilimsel yöntem, bilimsel ... 

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1
Reha Alpar

Çok değişkenli hipotez testleri, çoklu doğrusal regresyon, çok değişkenli &c... 

Deneysel Desenler (Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi)
Şener Büyüköztürk

Bu kitap, araştırma desenini ve veri analizini bütünleştirme anlayışı ile hazırlanmıştı... 

Tarih Metodolojisi
Ekrem Memiş

er şeyin, her işin bir metodu vardır. Metod, doğruya ulaşmak için takip edilen yoldu... 

Bilimsel Araştırma Ve Çalışma Yöntemleri
Vedat Akman, Uğur Özgöker

Uluslararası alıntı kuralları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu y... 

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır
Şakir Çınkır

Akademisyenlerin sürekli yazması beklenir,fakat akademik yazmanın doğası üzerine tartış... 

Eğitim Araştırmaları (Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar)
Larry Christiansen

Dünyada eğitim araştırmaları konusunda temel eserlerden olan "Educational Research: Qu... 

Toplumsal Araştırma Yöntemleri Seti (2 Cilt Takım)
W. Lawrance Neuman

Toplumsal Araştırma Yöntemleri (Cilt 1)


Toplumsal araştırmanın önemli ... 

Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı
Halil Seyidoğlu

Kitap, özellikle araştırmaya yeni başlayanlar için yazılmış bir kılavuz niteliğindedi... 

Karma Yöntem Araştırmaları - Tasarımı ve Yürütülmesi
Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu ned... 

Nvivo ile Nitel Veri Analizi
Aydın Balyer

Rüzgâr estikçe çöllerdeki kumların yer değiştirdiği gibi araştırma ... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri (Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı)...
Ferhat Sayım

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren ki... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü, Ömay Çokluk-Bökeoğlu,

Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutula... 

Page: 1/2 | Next »