Eğitim - Işık Kitabevi
Logo

Eğitim

Books

Gelecek için Eğitim - Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Çabaları
Nur Akkuş

Yazarlar: Nur Akkuş,Mustafa Altındağ,Özge Aslan,Dilek Camadan,Özge Can,Fizen Liman,&Oum... 

Türkçenin Çağdaş Sorunları
Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz

İlk edebi yazı dili Köktürklere kadar uzanan Türkçenin, bilinen en eski yaz... 

Anaokulu Öğretmeninin Sevdiği Etkinlikler
Gülçin Karadeniz

Anaokulu Öğretmeninin Sevdiği Etkinlikler kitabı, okul öncesi eğitimcilerine yeni ufukl... 

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları
Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer

Bu kitap, her biri alanında uzman yazarlarca yazılmış, Türkiye`de Psik... 

Eğitimde Çöküş - İnanç Eksenli Eğitim ve Sonuçları
Yusuf Fidan

  

Türk eğitim sistemi laik ve bilimsel kimliğine 1924’... 

Öğrenme İçin Denetim - Öğretmen ve Okul Gelişiminde Performansa Dayalı Yaklaşım
James M. Aseltine, Judith O. Faryniarz, Anthony J. Rigazio

Denetim ve değerlendirmeye ilişkin geleneksel yöntemler, öğretmenlerin girdilerine odak... 

Sosyal Bilgiler Dersi
Veysel Sönmez

 
Türk Milli Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Arayışları
Ömer Özyılmaz

Bugünkü milli eğitim sistemimizin ilkeleri ve hedefleri, Cumhuriy... 

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
Ayegül Ataman, Emine Rüya Özmen

İki editör tarafından yayına hazırlanan bu kitap; özel eğitim kategorisinde olan ö... 

Kültürlerarası Pedagoji
Arnd-Michael Nohl

Hızla küreselleşen, yerli ve göçmen tartışmalarının gündemde olduğu dü... 

Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya
Arzu Özyürek, Esra Ömeroğlu, Şehnaz Yayla Ceylan

Okul Öncesi Eğitim sürecinde çocukların gelişimlerini en üst düzeye &c... 

Temel Matematik Becerilerinin Öğretimi
Mehmet Özyürek

 
Din Öğretimi
Süleyman Akyürek

Din eğitimi biliminin teorisi son zamanlarda ortaya çıkmaya başlamasına karşın bu bi... 

Okul Çevre İlişkileri
Birol Yiğit, Mehmet Bayraktar

Çevre, çocuğun eğitim sürecinde aileden sonra gelen en önemli faktör... 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
İzzet Döş, Hüseyin Öztürk, Mustafa Uysal

Öğretmenlerin alanlarına hakim olmaları kadar öğrenci yetiştirme, yani öğret... 

Türkiyede Din Eğitimi ve Sorunları
Kolektif

Ülkemizde son zamanlarda Din Eğitimi ile ilgili oldukça güzel çalışmalar ... 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz

Yükseköğretim Kurulu’nca 1977 yılında eğitim fakültelerinde yeniden ya... 

Eğitim Araştırma Felsefesi
Dinçay Köksal

'Teşvik edici ve okunabilir bir kitap… Pring, farklı felsefi yaklaşımların özl&... 

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Programları...
Sare Terzi, Ümre Kaynak, Mehmet Güven

Bireyin yaşamını başarılı ve mutlu bir şekilde sürdürebilmesi, karşılaştığı sorunlarla ... 

Okul Müdürlerinin Sorun Çözme Hikayeleri
Nail Yıldırım

Okul müdürleri görevlerini yerine getirirlerken birçok sorunla karşıl... 

100 Soruda Otizm Aileler ve Uzmanlar İçin El Kitabı
Campion Quinn

Kendinizi cesaretlendirin!
Otizm hakkında 100 soru ve cevap: Bir hekim/ba... 

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öğretmen El Kitabı
Mustafa Özdemir, Sedat Sönmez

 
Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama
Veysel Sönmez, Füsun Gülderen Alacapınar

Uzun yıllar boyunca bilimsel araştırma sürecinin içindeyiz. Master ve doktora tezleri... 

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim
İbrahim H. Diken

ÖZEL EĞİTİM adlı elinizdeki bu kitap özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve o... 

Eğitim Sisteminde Teftiş
Haydar Taymaz

Çağımızda hızla değişen bilim ve teknoloji, birey ve toplumun sosyal ve ekonomik yaşantısı... 

Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar
Mehmet Okutan

Öğretmenlerin öğretim hizmetini yerine getirirken karşılaştıkları en önemli sorunl... 

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri (Özellikleri, Tanılama ve Öğretim Stratejileri)...
William N. Bender

Uzun süreli araştırmalar ve uzmanlık deneyimi sonucunda oluşturulan bu kitap, öğrenme g... 

Etkili Okul Geliştirme
Ali Balcı

Etkili okul, 1960’larda ABD’de doğup gelişen; eğitime dolayısıyla okula yapılan yatır... 

Fen Eğitimi Teknolojisi
Kamuran Çilenti

 
Alternatif Okullar
İnayet Aydın

Bu kitapta ana tema, okula alternatif olarak yine okul kavramı olmakla birlikte, her okul yapısın... 

Page: 1/28 | Next »