Sinema - Işık Kitabevi
Logo

Sinema

Books

Sinemada Anlam Üstüne Denemeler
Christian Metz

Başlangıçta iki ayrı cilt şeklinde yayınlanan Christian Metz'in (1931-1993) sinema üs... 

Travma Anlatıları - Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi
Sinem Evren Yüksel

Sinem Evren Yüksel'in "Travma Anlatıları: Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantaz... 

Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği
Turgut Özakman

'Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği', Turgut Özakman'ın, 51 yıllık yazarlık, 36 yıllık öğret... 

Amatör Kamera Gerçekliği
Selda Hızal

Saddam Hüseyin'in idam sahnesini cep telefonu kamerasından değil de profesyonel bir çekim kameras... 

Kürt Sineması Yurtsuzluk Sınır ve Ölüm
Müjde Arslan

Kürtler ancak 21. yüzyılda kendi kimlikleri ve dilleriyle sinema yapmaya başladılar; si... 

İşçi Filmleri, Öteki Sinemalar
Funda Başaran

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2006 yılında bir grup gönüllün&... 

Film Duyumu
Sergey Mihailovic Eisenstein

Film Duyumu dört bölümden oluşmaktadır. Sözcük ile Görün... 

Halit Refiğ - Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler
İbrahim Türk

Bu söyleşiler toplamı Türk sinemasının çok yönlü ismi Halit Refiğ'in s... 

Sinema Toplum Siyaset
Levent Yaylagül

Yazar, elinizdeki kitapta okurunu Türk sineması üzerinden tarihten güncele bir yol... 

Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi
Nilüfer Pembecioğlu

Çalışma temelde çocuğun karşılaştığı sinema yada toplumun çocuğu sinem... 

Lubitsch (Sinik Bilgeliğin Şairi)
Slavoj Zizek

İngilizcede (ve Fransızcada) aşkı tarif ederken "düşmek" fiilini kullanırız: to fall i... 

Filistin Sineması Bir Ulusun Hayalleri
Hamid Dabaşi

"Filistin sineması son otuz yıllık dönemde dünya sahnesinde etkili bir sanatsal gü... 

Star Wars : Yıldız Savaşları
Will Brooker

Yıldız Savaşları askerleri yarattı. Psikologları, Hristiyanları ve sanatçıları yarattı. Fi... 

The Godfather Baba
Jon Lewis

 
İran Sineması
Hamid Dabaşi

İran Sineması hem İran sinemasının ayrıntılı bir okuması hem de bu sinemaya bir övgü ni... 

Bernardo Bertolucci
Fabien S. Gerard

"Babama öykünüp şiir yazmaya başladıktan, ardından babamdan kurtulmak için ... 

Perdeye Yansıyan Kavga - Yılmaz Güneyden Alpere Politik Sinema
Burcu Şenel, Onur Kartal

Elinizdeki kitap Türkiye politik sinemasının Yılmaz Güney'den İtibaren şekillenmeye baş... 

Hitchcock (Ya da Bir Filmi Yeniden Çekmenin Özel Bir Yolu Var mı?)
Slavoj Zizek

Yayınevimizin davetiyle İstanbul'a gelecek olan Slavoj Zizek'in 3-4 Aralık'ta Boğaziçi &Uu... 

Zaman Mekan Kuram ve Sinema
Z. Tül Akbal Süalp

''...iklimler ve rüzgarlar üzerinden geçerken gece ve gündüz haritalar... 

Latin Amerikada Sinema ve Toplumsal Değişim
Julianne Burton

Latin Amerika'nın 60'larda ve 70'lerdeki politik atmosferini, bu dönemde tüm dünya... 

Sinema Sanatına Giriş
Nijat Özön

Sinema tarihçisi Nijat Özön, sinema sanatının dinamiklerini bir araya getiren te... 

Sinema Sanatı
Sergei Eisenstein

(...) Bu kitapta, yazarın en ilk denemelerinden ve en erken kuramlarından başlayarak montaj ve ko... 

Jean Seberg
Maurice Guichard

Özellikle Jean-Luc Godard'ın Soluk Soluğa filmindeki halleriyle belleklere kazınan Jean Sebe... 

Film Eleştirisi (Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi)
Zafer Özden

Ülkemizde film eleştirisi alanında, ciddi bir literatür boşluğunun bulunması, bu alanda... 

Erotik Sinema
Bernhard Roloff, Claudius Weil, Georg SeeBlen

Erotik filmler de, eğlence sanayiinin bütün öteki ürünleri gibi, yapıldı... 

Mazi Kabrinin Hortlakları
Umut Tümay Arslan

Umut Tümay Arslan Mazi Kabrinin Hortlakları'nda, toplumsal iktidarın duygular alanındaki har... 

Sinema ve Tarih
Marc Ferro

Toplum ve tarihle olan ilişkisi düşünüldüğünde, sinemanın payına dü... 

Sinema Senaryoları Nasıl Yazılır
Sema Fener

“Yaşar Kemal yazar, biz resimleriz.”
Ömer Lütfi Akad

Senary... 

Sinema Savaşları (Bush-Cheney Döneminde Hollywood Sineması ve Siyaset)
Douglas Kellner


Sinema Savaşları, filmlerin eleştirel yorumlarının günümüz kült&u... 

Türkiye Sinemasında Tarih ve Siyaset
Hilmi Maktav

Sinema eleştirmeni Hilmi Maktav bu kitabında, sinemanın Türkiye toplumunun tarihine ve siyas... 

Page: 1/8 | Next »