Felsefe Sahnesi - Işık Kitabevi
Logo

 • II. Richard (Ciltli)
  William Shakespeare
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  William Shakespeare (1564-1616): Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gü... 

 • Kan Hasadı
  S. J. Bolton
  Pegasus Yayınları

  Bir süredir seni izliyor… Onunla yüzleşmek zorundasın.

Türler » Felsefe-Düşünce » Felsefe Sahnesi

Felsefe Sahnesi


 

195.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Michel Foucault / Ayrıntı Yayınları
Tür: Felsefe-Düşünce

Felsefe Sahnesi, daha çok Foucault´nun 1960´lar ile 1970´lerin başında kaleme aldığı yazılar ile yaptığı söyleşileri kapsıyor. Bu dönemde Foucault sadece Fransa´nın değil, aynı zamanda Batı entelektüel dünyasının gündemine de tam anlamıyla oturmuş ve özellikle incelemelerinde kullandığı araştırma ve kavramsallaştırma yöntemleri çerçevesinde hararetli bir tartışma yaratmıştı. Foucault´nun "arkeoloji" adını verdiği çalışmalarının aslında bir tür yapısalcılık olduğunu ve tarih boyutunu dışarıda bıraktığını öne süren bir eleştiri çizgisi, genel anlamda yapısalcılık eleştirileriyle bütünleşmişti. Felsefe Sahnesi´ni oluşturan metinlerin önemli bir kısmı bu tür eleştirilere kapsamlı bir cevap niteliği taşıyor. Yapısalcılık kavramının içeriğini, özellikle de tarih ile ilişkisini ayrıntılı olarak tartışan Foucault, bir yandan bu akımın başlangıçta sadece belli bir tür tarih anlayışını reddettiğini; bir yandanda tanımlamayı iderek güç kılacak bir biçimde genişleyen ve çeşitlenen bir düşünme ve analiz biçimine dönüştüğünü, tam da bu yüzden "yapısalcı" kavramı altında sınıflandırılan düşünürlerde pek az ortak yan bulunabileceğini vurguluyor. Benzeri bir tepkiyi daha sonraki yıllarda kendi düşüncesinin postmodern ya da postyapısalcı olarak tanımlanmasına karşı da gösteren Foucault, tıpkı yapısalcılık gibi bu kavramların da kesin olarak tanımlanabileceğine inanmadığını dile getiriyor ve bu tür sınıflandırmaları reddediyor.

 

Felsefe Sahnesi´ni önemli kılan nedenlerden biri de Foucault´nun düşünce çizgisinin izlediği yol ile ilgili birtakım kalıplaşmış yorumları kırabilecek ipuçları vermesi. Bu çizgide önemli kırılmalar olduğu ve her biri yeni bir dönem başlatan söz konusu kırılmaların sadece düşünürün kullandığı yöntemde değil, seçtiği araştırma alanları ile temel felsefi sorular karşısında benimsediği tutumda da belirginleştiği görüşü sıkça dile getirilir. Oysa Felsefe Sahnesi´nde yer alan ve Foucault´nun düşüncesindeki derin bir sürekliliğe işaret eden bazı metinler bu görüşü kuşkuyla karşılamayı gerektiriyor.

 

Felsefe Sahnesi sadece Foucault´yu değil, Foucault üzerinde etkili olmuş entelektüel isim ve akımları tartışmak için de zengin bir birikim sunuyor. Foucault´nun özellikle yorumbilgisi çerçevesindeki Nietzsche, Freud ve Marx´ı; Jean Hyppolite üzerine yazarken Kant ve Hegel´i; soybilimi tarif ederken Nietzsche´yi; Georges Canguilhem´i tanıtırken yine Nietzsche´den Frankfurt Okulu´na uzanan yoğun bir geleneği; Cassirer üzerine yazısında yeni-Kantçılığı ve nihayet yirminci yüzyıla damgasını vuracak düşünür olarak gördüğü çağdaşı Deleuze´ü tartıştığı yazıları, felsefe pratiğine hem içeriden hem de dışarıdan bakabilen ve eleştirel geleneği büyük bir ustalıkla beklenmedik noktalara götüren metinler.

 
3. Hamur, karton, 382 sayfa, 2004
ISBN: 975-539-419-2 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler