Medeni Hukuk - Işık Kitabevi
Logo
Türler » Hukuk » Medeni Hukuk

Medeni Hukuk


 

90.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Kemal Oğuzman, Nami Barlas / Oniki Levha Yayıncılık
Tür: Hukuk

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımdan her baskıda belirli ölçüde genişletilerek, dili sadeleştirilerek ve yeni kanunlara (özellikle yeni Medeni Kanun'a ve yeni Türk Borçlar Kanunu'na), doktrin kaynaklarına ve yargı içtihatlarına göre güncellenerek 19 baskısı daha yapılan ve bugün 27. basıya ulaşan kitabımızın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana geçen kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler ve yenilikler kitaba işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

Genel Bakış

§1. Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu

I. "Hukuk" Kavramı

II. Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı

III. Medeni Hukukun Anlamı

IV. Medeni Hukukun Konusu

§2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler

I. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri

II. İslam Hukukunun Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri

III. İngiliz Hukukunun Etkisini Taşıyan Hukuk Düzenleri

IV. Sosyalist Prensiplerin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri

V. Avrupa Birliği Hukukunda Durum

§3. Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Yapılışı

I. Genel Bakış

II. İsviçre'de Medeni Kanunun Yapılışı

§4. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Kanun

I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kanunlaştırma

II. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kanunlaştırma Hareketi

İkinci Bölüm

Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması

§1. Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış

I. "Kaynak" Kavramı

II. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış

§2. Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler

I. Kavramlara Genel Bakış

II. Yürürlüğe Koyma ve Yürürlükten Kaldırma

III. Medeni Hukukla Doğrudan İlgili Temel Düzenlemeler

IV. Kanunların Uygulanması

§3. Örf ve Adet Hukuku

I. Kavram

II. Bir Örf ve Adet Hukuku Kuralının Doğumu İçin Gerekli Şartlar

III. Örf ve Adet Hukukunun Rolü

§4. Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk

I. Genel Bakış

II. Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları

III. Hakimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem

IV. Hakimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkanlar

V. Hakimin Yarattığı Hukuk Kuralının Rolü

§5. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü

I. Genel Bakış

II. Doktrinde Yer Alan Bilimsel Görüşler

III. Yargısal İçtihatlar

Üçüncü Bölüm

Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları

§1. "Hak" Kavramı

I. Terim

II. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler

§2. Hakların Çeşitleri

I. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından: Malvarlığı Hakları Kişi Varlığı Hakları

II. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından: Mutlak Haklar - Nisbi Haklar

III. Kullanılmasının Etkisi Bakımından: Alelade Haklar - Yenilik Doğuran Haklar

IV. Kullanma Yetkisi Açısından: Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan ve Olmayan Haklar

V. Bağımsız Olup Olmama Açısından: Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar

§3. Hak Sahibi

§4. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

I. "Hukuki Olay", "Hukuki Fiil" ve "Hukuki İşlem" Kavramları

II. Hakların Kazanılma (İktisap) Tarzı

III. Hakların Kaybediliş Tarzı

§5. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

I. İyiniyet Kavramı

II. İyiniyetin Rolü

III. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An

IV. İyiniyetin İspatı

§6. Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu

I. Genel Bakış

II. Dürüstlük Kuralı

III. Hakkın Kötüye Kullanılması

IV. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı

V. Medeni Kanunun 2. Maddesi Uygulanırken Göz Önünde Tutulacak Esaslar

§7. Hakların Korunması

I. Genel Bakış

II. Talep

III. Dava

IV. Cebri İcra

V. Hakkını Kendi Gücü ile Koruma

VI. Uğranılan Zararı Tazmin Ettirme

Kaynaklar

Kavram İndeksi

Kanun Maddeleri İndeksi

 
1. Hamur, Ciltli, 371 sayfa, 27, 2021
ISBN: 9786257528320 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Taştaki Deniz
  Dmytro O. Chystiak
  Şiirden Yayıncılık

  Söz Dilthey’in “yaşam tasarımı” gibi çok y&ou... 

 • Hayat İçimde Yaşıyor
  Jeton Kelmendi
  Şiirden Yayıncılık

  “Seni Bekliyorum” şiiri şöyle başlar:

  Nietzsche ve Jung - Karşıtların Birliğinde Bütünlüklü Benlik
  Lucy Huskinson
  Say Yayınları

  Nietzsche ve Jung - Karşıtların Birliğinde Bütünlüklü Benlik Kitap Açı... 

 • Felsefi Yazılar
  Isaac Newton
  Say Yayınları

  Felsefi Yazılar Kitap Açıklaması

  Isaac Newton (1642-1727) düşünce tarihin... 

 • Şaman - Şifacı - Bilge
  Alberto Villoldo
  Omega Yayınları

  Şaman - Şifacı - Bilge Kitap Açıklaması

  Nasıl şaman olunur?
  Hayvan rehberliği ... 

 • Kısa Portekiz Tarihi
  Jeremy Black
  Say Yayınları

  Kısa Portekiz Tarihi Kitap Açıklaması

  Portekiz tarihinden önce coğrafi ve ikli...