Olağanüstü Hallerde Derogasyon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin K - Işık Kitabevi
Logo

 • Akıl Oyunları
  Daniel Palmer
  Koridor Yayıncılık

  Charlie Giles, kariyerinin zirvesinde bir yönetici. Kendisine şifreli notlar bıraktığını asl... 

 • Selin Denizde

  Remzi Kitabevi

  Kahramanımız Selin’in ilgi çekici ve tatlı serüvenleri sürüyor.
  ... 

Türler » Hukuk » Olağanüstü Hallerde Derogasyon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin K

Olağanüstü Hallerde Derogasyon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin K


 

200.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Muhammed Fatih Kafadar / Yetkin Yayınları
Tür: Hukuk

İnsan hakları ve temel hürriyetlerinin korunması, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukukun ana odak noktalarından birini oluşturmuştur. Küresel anlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgesel ölçekte Avrupa Konseyi (AK) gibi uluslararası organizasyonların kurulması, savaşların sebebiyet verdiği acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması ve kalıcı barışın tesisi adına önemli birer mihenk taşı olmuştur. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel değerlerinin ışığında filizlenen uluslararası insan hakları sözleşmeleri, devletlerin insan onurunu korumak ve kalıcı barışı tesis etmek adına ortaya koydukları iradenin somut yansımalarını teşkil etmiştir.
Olağan dönemlerde olduğu gibi olağanüstü hallerde de kişi hak ve hürriyetlerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Bir taraftan karşı karşıya olunan tehditle mücadele etmek suretiyle kamu düzeninin tekrar tesisi, diğer taraftan kişi hak ve hürriyetlerine riayet edilmesi devletler açısından önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Bu noktada devletin geleceği ve toplumsal çıkar ile bireysel hak ve özgürlükler arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla öngörülen derogasyon hükümleri, insan hakları sözleşmelerinin en önemli maddelerinden birini oluşturmaktadır.
Devletlerin olağanüstü halleri bahane etmek suretiyle insan hakları sözleşmeleri altındaki yükümlülüklerinden sapması ve bu kapsamda kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi, derogasyon meselesini uluslararası insan hakları hukuku açısından son derece önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda, bireysel hak ve özgürlükler ile toplumsal çıkarlar arasında denge kurmayı amaçlayan derogasyon hükümlerinin sözleşme organlarının içtihatları ışığında analizinin insan hak ve hürriyetlerinin olağanüstü dönemlerde de azami seviyede korunmasına katkı sunacağı değerlendirilmektedir.
Elinizdeki kitap, devletlerin, olağanüstü hallerde uluslararası insan hakları sözleşmeleri altındaki yükümlülüklerini göz ardı etmeden, maruz kaldıkları tehditle söz konusu sözleşmelerin çizdiği sınırlar çerçevesinde mücadele etmeleri hususunu düzenleyen derogasyon hükümlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bir taraftan Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde olağanüstü hallerde derogasyon kurumunun işleyişini ele alan bu kitapta, anılan sözleşmeler altında faaliyet gösteren İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere sözleşme organlarının konuya ilişkin içtihatlarına geniş yer verilmeye çalışılmıştır. Böylece, sözleşmelerde yer alan “olağanüstü hallerde derogasyon” hükümlerinin uygulamadaki karşılığının okura yansıtılması gayesi güdülmüştür.
Spesifik olarak bu alana odaklanan ilk Türkçe eseri literatüre kazandıracak olmanın mutluluğuyla bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçenleri burada anmadan geçemeyeceğim. Galatasaray’dan Akif Emre Öktem ve Mehmet Karlı hocalarıma, fikir aşamasından çalışmanın planının hazırlanmasına ve gidişatının belirlenmesine kadar verdikleri destek için minnettarım. Bahçeşehir’den Ceren Zeynep Pirim hocama, eserin düzeltmeleri konusundaki değerli desteği için teşekkür borçluyum. Kitabın dizgisi ve baskısından elinize ulaşması aşamasına kadar emeği geçen Sayın Muharrem Başer başta olmak üzere tüm Yetkin çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Teşekkürler her zaman yetersiz kalır; ama bu özellikle her daim yanımda olan baş tacım annem, canım kardeşlerim Kübra ve Azra, sevgili meslektaşım Neslişah ve değerli dostum Fatih’in durumu için geçerlidir. Onlar olmasa bu kitap olmazdı…

 
1. Hamur, karton, 139 sayfa, 2020
ISBN: 9786050505719 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Yedi Çeşit Evet
  Berrak Yurdakul
  Destek Yayınları

  Zihin İyi Bir Uşak Ama Berbat Bir Efendidir.

  Zihni... 

 • Yanan Denizin Dansı
  E. J. Mellow
  Martı Yayınları

  Hırsızlar Krallığı, Aadilor diyarındaki hem büyü hem de zevkle do...