Yaşam Hakkı Bağlamında Ötanazi ve Kürtaj - Işık Kitabevi
Logo
Türler » Hukuk » Yaşam Hakkı Bağlamında Ötanazi ve Kürtaj

Yaşam Hakkı Bağlamında Ötanazi ve Kürtaj


 

160.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Şemsettin Varol / Seçkin Yayıncılık
Tür: Hukuk

Ötanazi ve kürtaj başta tıp hukuku olmak üzere anayasa, ceza, idare ve insan hakları hukuku gibi birçok alanı ilgilendiren yani multidisipliner bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yaşam hakkı bağlamında ötanazi ve kürtaj konuları; ekonomik, felsefî, âhlakî, etik, dinî, siyasî, kültürel, ailevî, toplum, sağlık, sosyal ve hukukî olmak üzere birçok boyutta ele alınması gereken ve sadece yasal mevzuatla çözümlenemeyecek konuların başında gelmektedir. Bu nedenle de her devlette farklı uygulamaları olan tartışmalı konulardır.

Bu bağlamda hazırlanan kitabın birinci bölümünde; insan hakları kavramı ile başlangıç yapılarak, yaşam hakkı kavramsal açıdan incelenerek, uluslararası sözleşmeler ile bildirilerde ve doktrindeki görüşler aktarılmıştır. Ayrıca yaşam hakkının hem Türk hukukundaki hem de batıdaki tarihsel ve hukuksal gelişimi, yaşam hakkının önemi, niteliği ve korunması, yaşam hakkının kapsamı, başlangıcı ve sonu konularına yer verilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde; ötanazi kavramı, tarihsel gelişimi, türleri, koşulları ile ötanaziyi savunan ve reddeden görüşler incelenerek, ötanazinin dini boyutuna yer verilmiştir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsviçre, Hindistan, Lüksemburg, Avusturalya, Avusturya ve Rusya Federasyonu olmak üzere on iki farklı ülke uygulamaları ötanazi yönüyle incelenmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yaşam hakkı bağlamında ötanaziye ilişkin kararlarına, Türk hukukunda Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuattaki uygulamalara yer verilmiş, tıp etiği gibi farklı açılardan konu ele alınmıştır.

Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise; cenin ve kürtaj kavramına, Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimine, kürtajın nedenleri hakkında genel bilgilere yer verilmiş, ayrıca ceninin yaşam hakkı, kürtajın dini boyutu hakkına da değinilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya, İsrail ve Çin olmak üzere on iki farklı ülke uygulamaları kürtaj boyutuyla incelenmiş, konuya ilişkin Avrupa Birliği Organları kararlarına yer verilmiştir. Bununla birlikte Türk hukukunda başta Anayasa olmak üzere Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuattaki uygulamalar incelenerek, tıp etiği gibi farklı açılardan konu ele alınmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

Yaşam Hakkı Kavramı, Niteliği ve Kapsamı

Ötanazi Kavramı, Türleri ve Koşulları

Ötanazi ve Kürtajın Farklı Açılardan Değerlendirilmesi

Kürtaj ve Cenin Kavramı

Kürtaja Başvurma Nedenleri (Tıbbi Zorunluluk, İstenmeyen Gebelik ve Diğer)

Çocuk Düşürtme ve Düşürme Kavramları

 
1. Hamur, karton, 285 sayfa, 2022
ISBN: 9789750274558 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Siyah Bahar
  Aycan Keskin
  KeKeMe Kitap Yayın

  Çocukların ikisi de nihayet uyumuştu; o da sabahtan beri yapmaya çalıştığı şey olan... 

 • Gökten Ne Düştü?
  Mustafa Hakkı Kurt
  Sia kitap

  Dört arkadaş, yani Gugıl Hayri, Mate Mehmet, Annecim Ersin ve Çetçet Çe... 

 • Tütün
  Dimitir Dimov
  Kor Kitap

  İkinci Dünya Savaşı öncesinde hızla yükselen ve dün­ya için ciddi ... 

 • Osmanlı Resmi
  Wendy. M. K. Shaw
  Bozlu Art Project

  Wendy M. K. Shaw'ın Osmanlı Resmi kitabının Türkçe edisyonu yayınlandı. Wendy M. K. S...