Film Eleştirisi (Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi) - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Sanat » Sinema » Film Eleştirisi (Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi)

Film Eleştirisi (Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi)


 

31.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Zafer Özden / İmge Kitabevi Yayınları
Genre: Sinema

Ülkemizde film eleştirisi alanında, ciddi bir literatür boşluğunun bulunması, bu alandaki tartışmalara sağlam bir zemin oluşturulamaması sonucuna yol açmaktadır. Filmler hakkında bilgilenme ve bilgilendirme sürecine ait olanakların yetersizliği, film eleştirisinin gelişimi önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. Akademik bir bakış açısıyla hazırlanan bu kitap, mevcut temel sorunların ortaya konulmasına katkıda bulunmayı ve sinemayla farklı düzeylerde ilgilenenlere yardımcıolmayı amaçlamaktadır. Kitabın ilk bölümünde, film eleştirisi kurumunu ortaya çıkaran tarihsel gelişim çizgisi verilmekte, bu kurumun işlevi, film eleştirmeni ve film seyircisi bakımından incelenmektedir. İkinci bölümde, günümüz film kuramları çerçevesinde temel eleştirel yaklaşımlar tanıtılmaktadır. Son bölümde ise, bu yaklaşımlardan biri olan türsel eleştiri yaklaşımı ayrıntılı bir biçimde incelenerek, tür filmlerinin eleştirilmesinde yol gösterici olacak düşünceler sunulmaktadır.

 
2. Hamur, karton, 317 pages, 2004
ISBN: 975-533-389-4