Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları 2 - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Edebiyat » Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları 2

Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları 2


 

95.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Cemal Yıldız, Latif Beyrekli / Pegem Akademi Yayınları
Genre: Edebiyat

Dil, dil eğitimi, edebiyat, deyişbilim ve çeviribilim alanları aslında birbirlerine çok yakın, hatla iç içe gitmiş ve kesişme noktaları "dil" olan alanlardır. Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanat dalıdır ve öncelikle ana dili ve kültüre dayanır, Başka bir deyişle, edebiyat öncelikle ortaya çıktığı dilin ve kültürün bir ürünüdür. Böyle olmakla birlikte, genelde sanatın temelinde etkileşim olgusunun yattığı gerçeğinden hareket edersek, farklı kültürler, bireyler ve her türlü sanat eseri arasında etkileşim kaçınılmazdır. Hatta biraz daha ileri gidersek aynı kültür içerisindeki bireyler ve sanat eserleri arasında dahi bir etkileşim söz konusudur. Bu olgu özellikle günümüz iletişim imkanları göz önünde bulundurulduğunda, önceki dönemlere göre daha da yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu etkileşimden dil ve edebiyat ürünleri de tabii ki payını almaktadır. Her kültürün kendi içinde ortaya çıkan dil ve edebiyat ürünlerinin, sınırları aşarak diğer dilleri konuşan okurlara ulaşması ancak "çeviri" sayesinde mümkün olabilmektedir, Dolayısıyla çeviri bütün dünya insanlarının anlaştığı "ortak bir dil" olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle çeviri yabancı dil bilmeyenler için diğer ülkelerin kültür ürünlerini tanımanın tek yoludur denebilir.

Edebiyat, dil ve çeviribilim alanlarında yapılan araştırmalar bu tür etkileşimleri ortaya koymakta ve yorumlamaktadır. Gürsel Aytaç`a göre edebiyat eserlerini konu, düşünce ya da biçim bakımından inceleme, araştırma, farklı dillerde yazılmış eserleri karşılaştırma, ortak, benzer ve farklı yönlerini tespit etme ve nedenleri üzerine yorumlar getirme karşılaştırmalı edebiyalbiliminin görevidir.

Diğer yandan edebiyalbilimin sınırında, dilbilimin bir alt disiplini olarak tanımlanan deyişbilim ise yazılı ve sözlü ilade tarzlarını inceleyen bir araştırma alanıdır. Dilbilimin amacı, bir sistem olarak dilin işleyişini araştırmaktır. Dil, dilin özelliği, dilin gerçeklerle olan ilişkisi gibi konular çok eski çağlardan beri var olmuştur. Ancak modern dilbilim, Saussure`ün tanımı ile dili "kendi içinde ve kendisi için inceleyen bir bilim dalı" olarak görmektedir. Dolayısıyla dilbilimin amacı, dil sisteminin işleyişini incelemek ve açıklamaktır, Bunun yanında dil, yukarıda da bahsedildiği gibi en eski sanat dallarından biri olan edebiyatın da var oluş nedenidir. Kısaca dil, dil eğitimi, edebiyat, deyişbilim ve çeviri, günümüzde kültürleri tanımak, yazılı ve sözlü ürünleri anlamak için gereksinim duyulan olgulardır. Bu nedenle ana dili ve yabancı dil uzmanları bu alanlarda yaptıkları araştırma ve çalışmalarla bu bilim dallarına katkıda bulunmaktadırlar. Bu katkılar daha Önce değişik üniversitelerin ev sahipliğini yaptığı bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tartışılmıştı. Bu toplantılardan sonuncusu rekor bir katılımla 24-25 Haziran 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Uluslararası V. Dil Yazın, Deyişbilim Sempozyumu`na yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım olmuş ve 170`e yakın bildiri sunulmuştur,

 
2. Hamur, karton, 682 pages, 2006
ISBN: 978-9944-919-14-4