Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Akademik » Tıp Bilimleri » Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı

Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı


 

225.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Kayıhan Pala / Palme Yayıncılık
Genre: Tıp Bilimleri

Bu kitabın temel amacı, başta yöneticiler olmak üzere birinci basamak kamu sağlık kuruluşlarında çalışanlara halk sağlığı bilim alanının izdüşümü üzerinden uygulamaya yönelik yol göstermektedir. Bir başka deyişle, ''Nasıl yapılmalı?'' sorusuna bir el kitabının sınırları içerisinde yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Kitabın içeriğini oluşturmak amacıyla birinci basamakta çalışan hekimlerle bir çalışma yürütülmüş ve görüşleri alınmıştır. İçeriğin Kuramsal bilgiden daha çok, uygulamaya ilişkin bir bir kapsamı olmasına özen gösterilmiştir. Ancak halk sağlığının temel ilkeleri başta olmak üzere, konuya ilişkin kısa bir arka plan da içeriğin en başına konularak bütünsel bir yaklaşım gösterilmeye çalışılmıştır.

 
455 pages, 2015
ISBN: 9786053554585