Ceza Genel Hukuku (THD) - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Hukuk » Ceza Genel Hukuku (THD)

Ceza Genel Hukuku (THD)


 

28.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
İzzet Özgenç / Seçkin Yayıncılık
Genre: Hukuk

Hukuk Fakülteleri, IİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavrama¬sı amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Genel Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; ceza hukukundaki teorik tartışmalara girilmemesine ve özellikle Türk Ceza Kanunu hükümlerinin anlaşılırlığının sağlanmasına özen gösterilmiş, bu amaçla, açıklamalar kapsamında örneklere ve her bölüm sonunda özet açıklamalara yer verilmiştir. Yine, her bir bölüm sonuna, bölüm konularıyla ilgili olarak hazırlanmış örnek test soruları eklenmiştir.

Konu Başlıkları

Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri

Suçun Yapısal Unsurları

Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller

Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)

Yaptırım Teorisi

 
1. Hamur, karton, 199 pages, 2021
ISBN: 9789750272578