İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

 • İşletme Finansmanı
  Osman Okka
  Nobel Akademik Yayıncılık

  İşletme finansmanı, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal ta... 

 • Coğrafya Ve Muhasebe
  Vasfi Haftacı
  Umuttepe Yayınları

  Ulaşım, tarım, sanayi, enerji, ticaret ve turizm coğrafyası gibi farklı dallara ayrılan iktisadi ... 

 • Uçuramayan Balon: Finans
  Hayri Kozanoğlu
  Ayrıntı Yayınları

  10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

 • Maliye Politikası
  İsmail Türk
  Turhan Kitabevi

  Kitabın bölüm başlıkları:


  Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
  ... 

 • Para Politikası Stratejisi
  Frederic S. Mishkin
  Efil Yayınevi

  Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic S. Mishkin P... 

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Kitaplar

Kamu Maliyesi Bütçe Ve Borçlanma
Cengizhan Doğruyol
Savaş Yayınevi

 
Finansal Muhasebe
Nihat Küçüksavaş
Beta Yayınları

İçindekiler:

- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları
- Muhasebenin Tekni... 

People and Power
Eddie J. Girdner
Literatür Yayınları

Politics has many dimensions. At one end of the spectrum is the politics of power and acquisition... 

Pazarlama İlkeleri
İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi

İçindekiler:

- Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yen... 

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
Mahmut Kalenderoğlu
Seçkin Yayıncılık

Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin on ikinci cildinde, muhaseb... 

Örgüt (Kuramları ve Tasarımını Anlamak)
Richard Daft
Nobel Akademik Yayıncılık

Daft'ın "Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak" kitabının genişletilmiş ve gü... 

Bankacılıkta Risk Yönetimi - Risk Matrisi Uygulaması
Ahmet Yarız
Nobel Akademik Yayıncılık

Geleneksel toplumda tehlike, tehdit ve kayıp ile tanımlanan riskin anlamı, modern toplumda fırsat... 

İşletme Yönetimi
Hasan Tutar
Seçkin Yayıncılık

Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan İşletme Yönetimi ... 

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım
Ömer Torlak, Remzi Altunışık
Beta Yayınları

* Pazar Dinamiklerindeki Değişim, Stratejik Düşünme ve Pazarlama Düşüncesinin... 

İşletme Kitabı (Ciltli)
Kolektif
Alfa Yayıncılık

Başarılı bir marka nasıl yaratılabilir? Büyük bir iş lideri nasıl olunur? Neden b... 

Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu
Ayrıntı Yayınları

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

Genel Muhasebe
Orhan Sevilengül
Gazi Kitabevi

1. Giriş
2. Bilanço Kavramı
3. Hesap Kavramı
4. Muhasebe Sistemi
5. Va... 

Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım)
Erdoğan Koç
Seçkin Yayıncılık

Prof. Dr. Erdoğan Koç 20 yılı aşkın bir süredir üniversitelerde lisans, y&... 

Kamu Maliyesi
Abdurrahman Akdoğan
Gazi Kitabevi

İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaynaklanan ihtiyaçların karşı... 

İş ve Meslek Ahlakı
Mahmut Arslan
Siyasal Kitabevi

Kalkınmanın motoru olan girişimci, yaratıcı ve eğitimli iş gücü bir ekonomide faiz oran... 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık
Nobel Akademik Yayıncılık

Emek ve teknoloji yoğun hizmet sunan sağlık işletmeleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Yoğun tekno... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi)
Yüksel Koç Yalkın
Nobel Akademik Yayıncılık

İlk baskı 1972 yılında yapılan kitabın bu 15. baskısında da daha önceki baskılarda olduğu gi... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip
Seçkin Yayıncılık

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

Pazarlama - Kavramlar İlkeler Kararlar
Sezer Korkmaz
Siyasal Kitabevi

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan değişiklikler, işletm... 

Yönetim Felsefesi
Rıdvan Küçükali
Nobel Akademik Yayıncılık

İnsan; eylemlerini, birey ve toplum olarak organize eder. Eylemlerinin öncesinde d&uum... 

Muhasebe Denetimi
Faruk Güçlü
Detay Yayıncılık

Denetim, ülkemizin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Üniversitelerimiz bile de... 

İşletme Finansmanı
Osman Okka
Nobel Akademik Yayıncılık

İşletme finansmanı, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal ta... 

İşletmeciliğin Temel Bilgileri
Ali Akdemir
Ekin Basım Yayın

Çalışmada, hedef kitlenin eğitim durumları da dikkate alınarak, bazı konularda detaylardan... 

Girişimciler İçin 100 Kural (Gerçek Hayattan Alınmış İş Dersleri)
Neil Lewis
Sistem Yayıncılık

Girişimciler İçin 100 Kural, günümüz girişimcilerinin nihai el kitabıdır. B... 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
İbrahim Lazol
Ekin Basım Yayın

Kitabın temel amacı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi alanında eğitim ve işletme uygulama... 

Banka Muhasebesi
Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken
Der Yayınları

Çalışma ders kitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle üniversitelerde okutulan "Ban... 

Finansal Yönetimin Temelleri
Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
Nobel Akademik Yayıncılık

Bu kitap, University of Florida öğretim üyeleri Eugene F. Brigham ve Joel F. Hous... 

Kamu Maliyesi
Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu
Ekin Basım Yayın

 

Kitap, programlarında "Kamu Maliyesi" derslerine yer veren yü... 

Toplam Kalite Yönetimi
Said Kıngır
Nobel Akademik Yayıncılık

Geçmiş yıllara oranla ürün ve hizmetlerin niteliği son yıllarda en fazla gü... 

Pazarlama İlkeleri
Mehmet Karafakıoğlu
Beta Yayınları

 

* Pazarlama: Temel Kavramlar * Stratejik Planlama ve Pazarlama S&... 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi
Adnan Türksoy
Detay Yayıncılık

Karşılanmazı zorunlu bir gereksinim olan yiyecek ve içecek tüketimi günüm&u... 

Dijital Pazarlama Stratejisi - Çevrimiçi (online) Pazarlamaya Bütünleşik Bir Yaklaşım
Simon Kingsnorth
Nobel Akademik Yayıncılık

Modern pazarlamacının ölçülebilir ve hesap verilebilir işletme başarısı iç... 

Pazarlıkta Sen Kazan
Patrick Collins
Pegasus Yayınları

Pazarlıkta ne zaman ısrarcı olmak, ne zaman çekip gitmek gerekir?

Karşı taraf... 

İşletme Yönetimine Giriş
Ömer Dinçer, Yahya Fidan
Alfa Yayıncılık

İşletme kavramı ve işletme bilimi

Örgüt ve işletme

Yönetim v... 

Makro İktisat
Paul Krugman, Robin Wells
Palme Yayıncılık

Bu Kitabın Avantajları:
- Bölümler anlamayı gerçek&ccedi... 

Pazarlama - Yeni Pazarlama Geleceğin Pazarlaması - Teori Kanıt Uygulama
Byron Sharp
The Kitap

GELECEĞİN PAZARLAMASININ ANLATILDIĞI PAZARLAMA RAFLARDA YERİNİ
ALIYOR
Çoğu p... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Turizm Pazarlaması
  Nazmi Kozak
  Detay Yayıncılık

  Üçüncü baskısı yapılan kitap, hem pazarlama disiplini... 

 • Pazarlama İlkeleri
  Philip Kotler, Gary Armstrong
  Beta Yayınları

   

  * Pazarlama Ve Pazarlama Sürecinin Tanımlanması

 • Coğrafya Ve Muhasebe
  Vasfi Haftacı
  Umuttepe Yayınları

  Ulaşım, tarım, sanayi, enerji, ticaret ve turizm coğrafyası gibi farklı dallara ayrılan iktisadi ... 

 • Muhasebe Denetimi
  Nejat Bozkurt
  Alfa Yayıncılık

  Muhasebe denetiminin toplumsal işlevi

  * Muhasebe denetiminin tanımı ve özellikl... 

 • Pazarlıkta Sen Kazan
  Patrick Collins
  Pegasus Yayınları

  Pazarlıkta ne zaman ısrarcı olmak, ne zaman çekip gitmek gerekir?

  Karşı taraf...