İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

 • Pazarlama Yönetimi
  Kevin Lane Keller, Philip Kotler
  Beta Yayınları

  *Pazarlama Yönetimini Anlamak

  *Pazarlama İçgörüsü Yakalamak... 

 • Yönetim Felsefesi
  Rıdvan Küçükali
  Nobel Akademik Yayıncılık

  İnsan; eylemlerini, birey ve toplum olarak organize eder. Eylemlerinin öncesinde d&uum... 

 • Pazarlıkta Sen Kazan
  Patrick Collins
  Pegasus Yayınları

  Pazarlıkta ne zaman ısrarcı olmak, ne zaman çekip gitmek gerekir?

  Karşı taraf... 

 • İşletme Kitabı
  Kolektif
  Alfa Yayıncılık

  Başarılı bir marka nasıl yaratılabilir? Büyük bir iş lideri nasıl olunur? Neden b... 

 • Yönetimde Güncel Konular
  Harun Şeşen, Sait Gürbüz
  Beta Yayınları

  Temel Kavramlar ve Yönetim Biliminin Gelişimi *Modern Yönetimde Klasik Konular *Girişim... 

 • Kamu Maliyesi
  Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu
  Ekin Basım Yayın

  Kitap, programlarında "Kamu Maliyesi" derslerine yer veren yüksekö... 

 • İşletme Yönetimi
  Hasan Tutar
  Seçkin Yayıncılık

  Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan İşletme Yönetimi ... 

 • İşletme İktisadı
  Tamer Müftüoğlu
  Turhan Kitabevi

  Kitabımızın, işletme öğrencileri ile birlikte geleceğin yönetici adayları olan müh... 

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Kitaplar

Kamu Maliyesi Bütçe Ve Borçlanma
Cengizhan Doğruyol
Savaş Yayınevi

 
Finansal Muhasebe
Nihat Küçüksavaş
Beta Yayınları

İçindekiler:

- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları
- Muhasebenin Tekni... 

People and Power
Eddie J. Girdner
Literatür Yayınları

Politics has many dimensions. At one end of the spectrum is the politics of power and acquisition... 

Pazarlama İlkeleri
İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi

İçindekiler:

- Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yen... 

İnsan Kaynakları Yönetimi
Dursun Bingöl
Beta Yayınları

*Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi *İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etki... 

İşletme Kitabı
Kolektif
Alfa Yayıncılık

Başarılı bir marka nasıl yaratılabilir? Büyük bir iş lideri nasıl olunur? Neden b... 

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım
Ömer Torlak, Remzi Altunışık
Beta Yayınları

* Pazar Dinamiklerindeki Değişim, Stratejik Düşünme ve Pazarlama Düşüncesinin... 

Bankacılıkta Risk Yönetimi - Risk Matrisi Uygulaması
Ahmet Yarız
Nobel Akademik Yayıncılık

Geleneksel toplumda tehlike, tehdit ve kayıp ile tanımlanan riskin anlamı, modern toplumda fırsat... 

Genel Muhasebe
Orhan Sevilengül
Gazi Kitabevi

1. Giriş
2. Bilanço Kavramı
3. Hesap Kavramı
4. Muhasebe Sistemi
5. Va... 

Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu
Ayrıntı Yayınları

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
Mahmut Kalenderoğlu
Seçkin Yayıncılık

Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin on ikinci cildinde, muhaseb... 

Kamu Maliyesi
Abdurrahman Akdoğan
Gazi Kitabevi

İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaynaklanan ihtiyaçların karşı... 

Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım)
Erdoğan Koç
Seçkin Yayıncılık

Prof. Dr. Erdoğan Koç 20 yılı aşkın bir süredir üniversitelerde lisans, y&... 

Genel Muhasebe - İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları
Gürbüz Gökçen
Beta Yayınları

-İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler
-Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler

Örgüt (Kuramları ve Tasarımını Anlamak)
Richard Daft
Nobel Akademik Yayıncılık

Daft'ın "Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak" kitabının genişletilmiş ve gü... 

İşletme Yönetimi
Hasan Tutar
Seçkin Yayıncılık

Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan İşletme Yönetimi ... 

İş ve Meslek Ahlakı
Mahmut Arslan
Siyasal Kitabevi

Kalkınmanın motoru olan girişimci, yaratıcı ve eğitimli iş gücü bir ekonomide faiz oran... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi)
Yüksel Koç Yalkın
Nobel Akademik Yayıncılık

İlk baskı 1972 yılında yapılan kitabın bu 15. baskısında da daha önceki baskılarda olduğu gi... 

Muhasebe Denetimi
Faruk Güçlü
Detay Yayıncılık

Denetim, ülkemizin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Üniversitelerimiz bile de... 

Pazarlama - Kavramlar İlkeler Kararlar
Sezer Korkmaz
Siyasal Kitabevi

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan değişiklikler, işletm... 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık
Nobel Akademik Yayıncılık

Emek ve teknoloji yoğun hizmet sunan sağlık işletmeleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Yoğun tekno... 

İşletme Yönetimine Giriş
Ömer Dinçer, Yahya Fidan
Alfa Yayıncılık

İşletme kavramı ve işletme bilimi

Örgüt ve işletme

Yönetim v... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip
Seçkin Yayıncılık

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

Banka Muhasebesi
Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken
Der Yayınları

Çalışma ders kitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle üniversitelerde okutulan "Ban... 

Kamu Maliyesi
Gülay Akgül Yılmaz
Türkmen Kitabevi

Kitabın dördüncü baskısında, küreselleşme olgusunun kamu maliyesi alanına etk... 

Girişimciler İçin 100 Kural (Gerçek Hayattan Alınmış İş Dersleri)
Neil Lewis
Sistem Yayıncılık

Girişimciler İçin 100 Kural, günümüz girişimcilerinin nihai el kitabıdır. B... 

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı
Hyman P. Minsky
Efil Yayınevi

Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spek&... 

Toplam Kalite Yönetimi
Said Kıngır
Nobel Akademik Yayıncılık

Geçmiş yıllara oranla ürün ve hizmetlerin niteliği son yıllarda en fazla gü... 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi
Adnan Türksoy
Detay Yayıncılık

Karşılanmazı zorunlu bir gereksinim olan yiyecek ve içecek tüketimi günüm&u... 

İşletme Finansmanı
Osman Okka
Nobel Akademik Yayıncılık

İşletme finansmanı, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal ta... 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
İbrahim Lazol
Ekin Basım Yayın

Kitabın temel amacı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi alanında eğitim ve işletme uygulama... 

Makro İktisat
Paul Krugman, Robin Wells
Palme Yayıncılık

Bu Kitabın Avantajları:
- Bölümler anlamayı gerçek&ccedi... 

Finans Hayat Vesaire
Belma Öztürkkal
Literatür Yayınları

"...Dr. Öztürkkal, 2009'dan buyana Finans online sitesinde düzenli olarak yazdığı ... 

Maliye Politikası
İsmail Türk
Turhan Kitabevi

Kitabın bölüm başlıkları:


Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
... 

Ezberbozan
Jean Marie Dru
MediaCat Kitapları


TBWA\Worldwide'in kurucusu ve başkanı Jean-Marie Dru, 1990'lı yıllarda geliştirdiği v... 

Pazarlama (İlkeler - Yönetim - Örnek Olaylar)
Cemal Yükselen
Detay Yayıncılık

Bu kitap söz konusu gelişmeler ışığında pazarlama kavramını, pazarlama ilkelerini ve pazarla... 

Sayfa: 1/4 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Coğrafya Ve Muhasebe
  Vasfi Haftacı
  Umuttepe Yayınları

  Ulaşım, tarım, sanayi, enerji, ticaret ve turizm coğrafyası gibi farklı dallara ayrılan iktisadi ... 

 • Muhasebe Denetimi
  Nejat Bozkurt
  Alfa Yayıncılık

  Muhasebe denetiminin toplumsal işlevi

  * Muhasebe denetiminin tanımı ve özellikl... 

 • Mali Tablolar Analizi
  Öztin Akgüç
  Avcıol Basım Yayın

  Kitabın 16. baskısında; içerikleri, örnekleri değiştirilmiş, olanak ölç&u... 

 • Pazarlıkta Sen Kazan
  Patrick Collins
  Pegasus Yayınları

  Pazarlıkta ne zaman ısrarcı olmak, ne zaman çekip gitmek gerekir?

  Karşı taraf...