Türk Dili - Işık Kitabevi
Logo

 • Eski Türkiye Türkçesi
  Faruk Kadri Timurtaş
  Enderun Kitabevi

  Eski Türk Edebiyatı otoritelerinden olan Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, eseri kendi sözle... 

 • Çağdaş Türk Dili
  Süer Eker
  Grafiker Yayınları

  Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anınd... 

 • Çağdaş Türk Lehçeleri
  Ahmet Buran, Ercan Alkaya
  Akçağ Yayınları

  Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Tü... 

 • Türk Dili 2 - Akademik Yazma Eğitimi
  Mehmet Nuri Kardaş, Raşit Koç
  Pegem Akademi Yayınları

  Akademik metin; bilim insanlarının alanlarıyla ilgili ürettikleri raporlar, makaleler, tebli... 

 • Anlatım Sanatı
  Emin Özdemir
  Bilgi Yayınevi

  Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir biçimde konuşmak, yazmak isteyen herk... 

Türk Dili

Kitaplar

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy
Anı Yayıncılık

Bu kitap, yazılı anlatım becerisi kazandırmak, yazılı anlatım türlerini örneklerle birl... 

Anlamak ve Anlatmak
Oya Adalı
Pan Yayıncılık

"Anlamak ve Anlatmak", genelde okuma yazma uğraşı içindeki tüm okurlara, özelde ... 

Dil Doktoru - Dile ve Türkçeye Dair Yazılar
Hayati Develi
Kesit Yayınları

Dil Doktoru, Prof. Dr. Hayati Develi'nin dergi ve gazetelerde yayımladığı yazılardan yapılmış bir... 

Türk Dili ve Kompozisyon
Zeynep Korkmaz
Ekin Basım Yayın

Yüksek öğretim kurumlarımızda okutulan "Türk Dili" dersinin beklenen amaç v... 

Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok
Yargı Yayınevi

 
Çağdaş Türk Lehçeleri
Ahmet Buran, Ercan Alkaya
Akçağ Yayınları

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Tü... 

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Muhittin Bilgin
Anı Yayıncılık

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Türkçemizi tüm yönleriyle inceleme... 

Çağdaş Türk Dili
Süer Eker
Grafiker Yayınları

Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anınd... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu
Pegem Akademi Yayınları

Ana dili eğitiminin amacı, esas olarak kişinin dilsel anlama ve anlatma kapasitesini artırmaktır.... 

Anlatım Sanatı
Emin Özdemir
Bilgi Yayınevi

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir biçimde konuşmak, yazmak isteyen herk... 

Türk Dili Tarihi
Ali Akar
Ötüken Neşriyat

Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. B... 

Üniversiteler İçin Türkçe Sözlü Anlatım 2
Ali Yakıcı, Mehmet Doğan, Mustafa Yücel, V. Savaş Yelok
Yargı Yayınevi

İçindekiler:


Sözlü Anlatım Üniversiteler İçin Türk... 

Türk Dili El Kitabı
Nurettin Demir
Grafiker Yayınları

Grafiker Yayınlarının “El Kitapları” dizisi içinde yer alan Türk Dili El ... 

Türk Dili - Yazılı ve Sözlü Anlatım
Nurettin Demir, Emine Yılmaz
Nobel Akademik Yayıncılık

Bu kitap üniversitelerdeki Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım derslerinde kul... 

Türkçe Dilbilgisi
Mehmet Hengirmen
Engin Yayınevi

Bugüne kadar çıkan dilbilgisi kitaplarında anlambilim, sözcükbilim ve T&uum... 

Türkçenin Ses Dizimi Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişimleri, Vurgu, Vurgulama, ...
Ömer Demircan
Der Yayınları

Bu kitap, Türkçenin, sesletim özelliklerini öğrenmek ya da söyleyiş bi... 

Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
İbrahim Kıbrıs
Kök Yayıncılık

İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili
Yusuf Çotuksöken
Papatya Yayıncılık

Uygulamalı Türk Dili, üniversitelerde Türk Dili derslerinde okutulmak üzere h... 

Türk Dili (Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ve Anlatım Teknikleri)
İsmail Parlatır, Hatice Şahin
Ekin Basım Yayın

Bu kitap, ana dilimizin öğretilmesine ve öğrenilmesine katkıda bulunmak üzere hazı... 

Türk Dili 2 - Akademik Yazma Eğitimi
Mehmet Nuri Kardaş, Raşit Koç
Pegem Akademi Yayınları

Akademik metin; bilim insanlarının alanlarıyla ilgili ürettikleri raporlar, makaleler, tebli... 

Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı (Fikirler-Türler-Topluluklar-Temalar)
Orhan Okay
Dergah Yayınları

Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir e... 

Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor)
Erhan Aydın
Bilgin Kültür Sanat

Doğu Avrupa'da ele geçmiş yazıtlar da hesaba katıldığında, bugün elimizde T&uu... 

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı Sözlü Anlatım
Levent Doğan, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar Yüksel Topaloğlu
Nobel Akademik Yayıncılık

Yüksek öğretime adı atan gençlerin birinci sınıfta aldığı derslerden birisi de T... 

Türk Dili Tarihi
Ahmet Caferoğlu
Altınordu Yayınları

Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi se... 

Orhon Yazıtları
Talat Tekin
BilgeSu Yayıncılık


Eski Türkiye Türkçesi
Faruk Kadri Timurtaş
Enderun Kitabevi

Eski Türk Edebiyatı otoritelerinden olan Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, eseri kendi sözle... 

Türkçenin Dil Bilgisi
Günay Karaağaç
Akçağ Yayınları

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dili ol... 

Türkçenin Sözvarlığı
Doğan Aksan
Bilgi Yayınevi

"Bu benim anadilim bir denizdir" diyen Prof. Dr. Doğan Aksan'ın aranan kayn... 

Türklerin Dili
Fuat Bozkurt
Eğitim Yayınevi

Günümüzde Türk dili çok renkli Türkmen kimliği gibidir. Geniş ala... 

Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım
Turan Temur, Ahmet Çakıroğlu
Pegem Akademi Yayınları

Yazma dil becerilerinin son halkası olarak değerlendirilebilir. Yazma, okuma gibi bir rehber yard... 

Türk Edebiyatı (5 Cilt Takım)
Ahmet Kabaklı
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Türk Edebiyatı'nın bu cildi tarih sırasına konmuş ve örneklerle desteklenmiş olar... 

Sözlü Anlatım - Nasıl Konuşabilirim
Sıddık Akbayır
Pegem Akademi Yayınları

"Nasıl Konuşabilirim?" sorusu; bu kitapta, daha çok, konuşma eylemi ve etkili iletişim a&c... 

Türkçe Dil Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Yusuf Çotuksöken
Papatya Bilim

"Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü" adlı kitabımız genel ... 

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Fahri Özkan
Ekin Basım Yayın

Kitap, fakülte ve yüksekokulların Türk Dili ve Kompozisyon d... 

Yenisey Yazıtları
Erhan Aydın
Kömen Yayınları

Yenisey yazıtları ifadesi ile, bugünkü Tuva ve Hakasya sınırları ... 

Türk Dili Dil ve Anlatım
Atilla Özkırımlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Günümüzde Türkçe'yi doğru kullanmak değil, yanlış kullanmak beceri say... 

Sayfa: 1/2 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Yenisey Yazıtları
  Erhan Aydın
  Kömen Yayınları

  Yenisey yazıtları ifadesi ile, bugünkü Tuva ve Hakasya sınırları ... 

 • Türk Dili 2 - Akademik Yazma Eğitimi
  Mehmet Nuri Kardaş, Raşit Koç
  Pegem Akademi Yayınları

  Akademik metin; bilim insanlarının alanlarıyla ilgili ürettikleri raporlar, makaleler, tebli... 

 • Türkçe 1 - Yazılı Anlatım
  İbrahim Kıbrıs
  Kök Yayıncılık

  İlköğretim okulu programlarında Türkçenin bir ifade ve beceri dersi olarak nitel... 

 • Türk Edebiyatı (5 Cilt Takım)
  Ahmet Kabaklı
  Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

  Türk Edebiyatı'nın bu cildi tarih sırasına konmuş ve örneklerle desteklenmiş olar... 

 • Orhon Yazıtları
  Talat Tekin
  BilgeSu Yayıncılık


  Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım
  Turan Temur, Ahmet Çakıroğlu
  Pegem Akademi Yayınları

  Yazma dil becerilerinin son halkası olarak değerlendirilebilir. Yazma, okuma gibi bir rehber yard...