Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri
  Sedat Şen, İbrahim Yıldırım
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ali Yıldırım, Hasan Şimşek
  Seçkin Yayıncılık

  Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gel... 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Durmuş Ekiz
  Anı Yayıncılık

  Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri
  James V. Kahn, James Best
  Eğitim Yayınevi

  Bu kitapta araştırma yöntemleri ve istatistikleri üzerinde kapsamlı bilgi okunabilir ve... 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemi
  Niyazi Karasar
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Kitap, toplumda “ortak akıl” ile düşünme ve araştırma algı ve uygulam... 

Araştırma Teknikleri

Kitaplar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç
Pegem Akademi Yayınları

Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü, Ömay Çokluk-Bökeoğlu,
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutula... 

Bilimsel Araştırma Yöntemi
Niyazi Karasar
Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap, toplumda “ortak akıl” ile düşünme ve araştırma algı ve uygulam... 

Sosyal Bilimler için Veri Analizi(SPSS) El Kitabı
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Yurt dışında ve yurt içinde lisans ve lisans-üstü düzeylerde istatistik &ou... 

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Ali Yıldırım, Hasan Şimşek
Seçkin Yayıncılık

Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gel... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe – Yöntem – Analiz)
Sait Gürbüz, Faruk Şahin
Seçkin Yayıncılık

İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve... 

Araştırmalarda Rapor Hazırlama
Niyazi Karasar
Nobel Akademik Yayıncılık

Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma v... 

Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez, Füsun Alacapınar
Anı Yayıncılık

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapı... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kaan Böke
Alfa Yayıncılık

Sosyal bilimlerde araştırma farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve aktivitenin h... 

Araştırma Deseni (Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları)
John W. Creswell
Eğiten Kitap

Merakla beklenen bu kitabın dördüncü baskısında; nicel, nitel ve karma y&oum... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS Uygulamalı)
Cem Oktay Güzeller, Yaşar Baykul
Pegem Akademi Yayınları

İstatistiğe giriş niteliğindeki bu kitapta, temel kavramlar ve hesaplamalar ayrıntılı olarak a&cc... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı
Pegem Akademi Yayınları

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi
Abdullah Can
Pegem Akademi Yayınları

Alandaki bir boşluğu doldurmak, alana yeni bir soluk getirmek gibi iddialı söylemlerim yok. ... 

Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik
Hüseyin Yaratan
Anı Yayıncılık

Günümüz dünyasındaki hızlı değişmeler ve gelişmeler, gerçek ve doğru v... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Abdurrahman Tanrıöğen
Anı Yayıncılık

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle e... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal Bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap bu soruya A’dan Z’ye yanıt veriy... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz
Anı Yayıncılık

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Remzi Y. Kıncal
Nobel Akademik Yayıncılık

Araştırmanın amaçları, tanımlamak, açıklamak ve keşfetmek biçiminde el... 

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır
Rowena Murray
Anı Yayıncılık

Akademisyenlerin sürekli yazması beklenir,fakat akademik yazmanın doğası üzerine tartış... 

Nitel Araştırma - Desen ve Uygulama
Sharan B. Merriam
Nobel Akademik Yayıncılık

Son çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birço... 

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları
Ömay Çokluk,Güçlü Şekerçioğlu, Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

"Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik" kitabı, istatistik ile dostluk kur... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap, bu soruya A'dan Z'ye yanıt veriyor. Araştır... 

Nicel - Nitel Araştırma Teknikleri
Elif Kuş
Anı Yayıncılık

Sosyal bilimlerdeki araştırma pratiğinin nicel-nitel olarak farklılaşmasını dikkate alarak hazırl... 

Nitel Araştırma Yöntemleri
John W. Creswell
Siyasal Kitabevi

John W. Cresvvell'in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında, beş... 

Karma Yöntem Araştırmaları - Tasarımı ve Yürütülmesi
Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu ned... 

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Behçet Oral, Ahmet Çoban
Pegem Akademi Yayınları

 

 

Bir bilimsel çalışmanın içeriği kadar o çal... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne
Anı Yayıncılık

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Deneysel Desenler (Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi)
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, araştırma desenini ve veri analizini bütünleştirme anlayışı ile hazırlanmıştı... 

Karma Araştırma Tasarımı
Şefika Mertkan
Pegem Akademi Yayınları

Karma yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akademisyen, doktora ve yüksek lisa... 

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri
John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri

 

Yazmış olduğum kitapların... 

Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci 2017
Adnan Erkuş
Seçkin Yayıncılık

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilim, bilimsel yöntem, bilimsel ... 

Eğitim Araştırmaları (Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar)
Larry Christiansen
Eğiten Kitap

Dünyada eğitim araştırmaları konusunda temel eserlerden olan "Educational Research: Qu... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı
Remzi Altunışık, Recai Coşkun
Sakarya Yayıncılık

 

Eserin kaleme alındığı ilk yıllarda sosyal bilimler bağlamında y&... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri (Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı)...
Ferhat Sayım
Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren ki... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Gerçek Dünya Araştırması
Colin Robson
Anı Yayıncılık

Gerçek Dünya Araştırması,farklı sektör ve uzmanlk alanlarını temsil eden profesy... 

Siyasal İletişim Araştırmaları
Göksel Göker, Adem Doğan
Nobel Akademik Yayıncılık

 
Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Tutum Ölçekleri
  Mahmut Kartal, Sait Bardakçı
  Akademisyen Kitabevi

  İnsanların belirli davranış veya tercihlere yönelmesine sebep olan eğilimlerin belirlenmesin... 

 • Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ünsal Sığrı
  Beta Yayınları

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Yöntem ve Yöntembilim Kavramları * Nite...