Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

 • Nitel Araştırmaya Giriş
  Corrine Glesne
  Anı Yayıncılık

  Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

 • Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ünsal Sığrı
  Beta Yayınları

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Yöntem ve Yöntembilim Kavramları * Nite... 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Remzi Y. Kıncal
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Araştırmanın amaçları, tanımlamak, açıklamak ve keşfetmek biçiminde el... 

 • Tarih Metodolojisi
  Ekrem Memiş
  Ekin Basım Yayın

  er şeyin, her işin bir metodu vardır. Metod, doğruya ulaşmak için takip edilen yoldu... 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç
  Pegem Akademi Yayınları

  Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Araştırma Teknikleri

Kitaplar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç
Pegem Akademi Yayınları

Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü, Ömay Çokluk-Bökeoğlu,
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutula... 

Sosyal Bilimler için Veri Analizi(SPSS) El Kitabı
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Yurt dışında ve yurt içinde lisans ve lisans-üstü düzeylerde istatistik &ou... 

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Ali Yıldırım, Hasan Şimşek
Seçkin Yayıncılık

Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gel... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe – Yöntem – Analiz)
Sait Gürbüz, Faruk Şahin
Seçkin Yayıncılık

İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve... 

Araştırmalarda Rapor Hazırlama
Niyazi Karasar
Nobel Akademik Yayıncılık

Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma v... 

Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez, Füsun Alacapınar
Anı Yayıncılık

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapı... 

Araştırma Deseni (Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları)
John W. Creswell
Eğiten Kitap

Merakla beklenen bu kitabın dördüncü baskısında; nicel, nitel ve karma y&oum... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kaan Böke
Alfa Yayıncılık

Sosyal bilimlerde araştırma farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve aktivitenin h... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS Uygulamalı)
Cem Oktay Güzeller, Yaşar Baykul
Pegem Akademi Yayınları

İstatistiğe giriş niteliğindeki bu kitapta, temel kavramlar ve hesaplamalar ayrıntılı olarak a&cc... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı
Pegem Akademi Yayınları

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi
Abdullah Can
Pegem Akademi Yayınları

Alandaki bir boşluğu doldurmak, alana yeni bir soluk getirmek gibi iddialı söylemlerim yok. ... 

Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik
Hüseyin Yaratan
Anı Yayıncılık

Günümüz dünyasındaki hızlı değişmeler ve gelişmeler, gerçek ve doğru v... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Abdurrahman Tanrıöğen
Anı Yayıncılık

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle e... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz
Anı Yayıncılık

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal Bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap bu soruya A’dan Z’ye yanıt veriy... 

Nitel Araştırma - Desen ve Uygulama
Sharan B. Merriam
Nobel Akademik Yayıncılık

Son çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birço... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Remzi Y. Kıncal
Nobel Akademik Yayıncılık

Araştırmanın amaçları, tanımlamak, açıklamak ve keşfetmek biçiminde el... 

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır
Rowena Murray
Anı Yayıncılık

Akademisyenlerin sürekli yazması beklenir,fakat akademik yazmanın doğası üzerine tartış... 

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları
Ömay Çokluk,Güçlü Şekerçioğlu, Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

"Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik" kitabı, istatistik ile dostluk kur... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap, bu soruya A'dan Z'ye yanıt veriyor. Araştır... 

Nitel Araştırma Yöntemleri
John W. Creswell
Siyasal Kitabevi

John W. Cresvvell'in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında, beş... 

Karma Yöntem Araştırmaları - Tasarımı ve Yürütülmesi
Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu ned... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne
Anı Yayıncılık

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Karma Araştırma Tasarımı
Şefika Mertkan
Pegem Akademi Yayınları

Karma yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akademisyen, doktora ve yüksek lisa... 

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Behçet Oral, Ahmet Çoban
Pegem Akademi Yayınları

 

 

Bir bilimsel çalışmanın içeriği kadar o çal... 

Deneysel Desenler (Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi)
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, araştırma desenini ve veri analizini bütünleştirme anlayışı ile hazırlanmıştı... 

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri
John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri

 

Yazmış olduğum kitapların... 

Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci 2017
Adnan Erkuş
Seçkin Yayıncılık

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilim, bilimsel yöntem, bilimsel ... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri (Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı)...
Ferhat Sayım
Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren ki... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı
Remzi Altunışık, Recai Coşkun
Sakarya Yayıncılık

 

Eserin kaleme alındığı ilk yıllarda sosyal bilimler bağlamında y&... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Gerçek Dünya Araştırması
Colin Robson
Anı Yayıncılık

Gerçek Dünya Araştırması,farklı sektör ve uzmanlk alanlarını temsil eden profesy... 

Siyasal İletişim Araştırmaları
Göksel Göker, Adem Doğan
Nobel Akademik Yayıncılık

 
Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı
Johnny Saldana
Pegem Akademi Yayınları

"Yoğun bir şekilde görüşme, anlatı ve görsel materyallerle çalışan tüm... 

Uygulamada Araştırma Yöntemleri - Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım
Jeffrey A. Gliner, George A. Morgan, Nancy L. Leech,
Nobel Akademik Yayıncılık

Bu kitap, nicel araştırma sürecine yönelik geliştirdiği bütüncül bakış a... 

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş
Durmuş Ekiz
Anı Yayıncılık

 
Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Tutum Ölçekleri
  Mahmut Kartal, Sait Bardakçı
  Akademisyen Kitabevi

  İnsanların belirli davranış veya tercihlere yönelmesine sebep olan eğilimlerin belirlenmesin... 

 • Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ünsal Sığrı
  Beta Yayınları

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Yöntem ve Yöntembilim Kavramları * Nite...