Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

 • Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ünsal Sığrı
  Beta Yayınları

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Yöntem ve Yöntembilim Kavramları * Nite... 

 • Sosyal Bilimler İçin İstatistik
  Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü, Ömay Çokluk-Bökeoğlu,
  Pegem Akademi Yayınları

  Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutula... 

Araştırma Teknikleri

Kitaplar

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç
Pegem Akademi Yayınları

Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü, Ömay Çokluk-Bökeoğlu,
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutula... 

Bilimsel Araştırma Yöntemi
Niyazi Karasar
Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap, toplumda “ortak akıl” ile düşünme ve araştırma algı ve uygulam... 

Sosyal Bilimler için Veri Analizi(SPSS) El Kitabı
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Yurt dışında ve yurt içinde lisans ve lisans-üstü düzeylerde istatistik &ou... 

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Ali Yıldırım, Hasan Şimşek
Seçkin Yayıncılık

Bu kitap 1980'li yıllardan bu yana, çeşitli Sosyal Bilim alanlarında... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe – Yöntem – Analiz)
Sait Gürbüz, Faruk Şahin
Seçkin Yayıncılık

İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve... 

Araştırmalarda Rapor Hazırlama
Niyazi Karasar
Nobel Akademik Yayıncılık

Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma v... 

Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez, Füsun Alacapınar
Anı Yayıncılık

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapı... 

Araştırma Deseni (Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları)
John W. Creswell
Eğiten Kitap

Merakla beklenen bu kitabın dördüncü baskısında; nicel, nitel ve karma y&oum... 

SPSS İle Temel Veri Analizleri
Murat Bursal
Anı Yayıncılık

Yazarın, SPSS hakkında önce öğrencilik, sonrasında ise ders verdiği yıllardaki deneyiml... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı
Pegem Akademi Yayınları

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kaan Böke
Alfa Yayıncılık

Sosyal bilimlerde araştırma farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve aktivitenin h... 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS Uygulamalı)
Cem Oktay Güzeller, Yaşar Baykul
Pegem Akademi Yayınları

İstatistiğe giriş niteliğindeki bu kitapta, temel kavramlar ve hesaplamalar ayrıntılı olarak a&cc... 

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi
Abdullah Can
Pegem Akademi Yayınları

Alandaki bir boşluğu doldurmak, alana yeni bir soluk getirmek gibi iddialı söylemlerim yok. ... 

Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik
Hüseyin Yaratan
Anı Yayıncılık

Günümüz dünyasındaki hızlı değişmeler ve gelişmeler, gerçek ve doğru v... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Abdurrahman Tanrıöğen
Anı Yayıncılık

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle e... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal Bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap bu soruya A’dan Z’ye yanıt veriy... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz
Anı Yayıncılık

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Nitel Araştırma - Desen ve Uygulama
Sharan B. Merriam
Nobel Akademik Yayıncılık

Son çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birço... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Remzi Y. Kıncal
Nobel Akademik Yayıncılık

Araştırmanın amaçları, tanımlamak, açıklamak ve keşfetmek biçiminde el... 

Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı
Halil Seyidoğlu
Güzem Yayıncılık

Kitap, özellikle araştırmaya yeni başlayanlar için yazılmış bir kılavuz niteliğindedi... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap, bu soruya A'dan Z'ye yanıt veriyor. Araştır... 

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır
Rowena Murray
Anı Yayıncılık

Akademisyenlerin sürekli yazması beklenir,fakat akademik yazmanın doğası üzerine tartış... 

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları
Ömay Çokluk,Güçlü Şekerçioğlu, Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

"Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik" kitabı, istatistik ile dostluk kur... 

Nitel Araştırma Yöntemleri
John W. Creswell
Siyasal Kitabevi

John W. Cresvvell'in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında, beş... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı
Remzi Altunışık, Recai Coşkun
Sakarya Kitabevi

 

Eserin kaleme alındığı ilk yıllarda sosyal bilimler bağlamında y&... 

Karma Araştırma Tasarımı
Şefika Mertkan
Pegem Akademi Yayınları

Karma yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akademisyen, doktora ve yüksek lisa... 

Karma Yöntem Araştırmaları - Tasarımı ve Yürütülmesi
Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu ned... 

Deneysel Desenler (Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi)
Şener Büyüköztürk
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap, araştırma desenini ve veri analizini bütünleştirme anlayışı ile hazırlanmıştı... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne
Anı Yayıncılık

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Behçet Oral, Ahmet Çoban
Pegem Akademi Yayınları

 

 

Bir bilimsel çalışmanın içeriği kadar o çal... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri (Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı)...
Ferhat Sayım
Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren ki... 

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri
John W. Creswell
Anı Yayıncılık

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri

 

Yazmış olduğum kitapların... 

Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci 2017
Adnan Erkuş
Seçkin Yayıncılık

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilim, bilimsel yöntem, bilimsel ... 

Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı
Johnny Saldana
Pegem Akademi Yayınları

"Yoğun bir şekilde görüşme, anlatı ve görsel materyallerle çalışan tüm... 

Nitel Araştırma - Yöntem Teknik Analiz Ve Yaklaşımları
Fatma Nevra Seggie
Anı Yayıncılık

Nitel Araştırma

Bu kitapta nitel çalışmalara ağırlıklı olarak eğitim bilimleri, yab... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Tutum Ölçekleri
  Mahmut Kartal, Sait Bardakçı
  Akademisyen Kitabevi

  İnsanların belirli davranış veya tercihlere yönelmesine sebep olan eğilimlerin belirlenmesin... 

 • Nitel Araştırma Yöntemleri
  Ünsal Sığrı
  Beta Yayınları

  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Yöntem ve Yöntembilim Kavramları * Nite...