Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi
  Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
  Seçkin Yayıncılık

  Bu eserde vasiyetname ve çeşitleri detaylı olarak ele alınmıştır. Vasiyetname &ccedi... 

 • Anayasa ve Özel Hukuk
  Oya Boyar
  Oniki Levha Yayıncılık

   Anayasayı ve özel hukuku birbirinden farklı düşünme eğilimi aslında kamu huk... 

 • Tıp Hukuku El Kitabı
  Hakan Hakeri
  Seçkin Yayıncılık

   

  Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaş... 

 • Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi
  Ahmet Kesik, Erdoğan Öner, M. Kamil Mutluer
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Ülkemizde bugüne kadar yayımlanmış olan kamu maliyesi kitaplarında konu, genel olarak t... 

 • Ceza ve Adalet
  Özkan Agtaş
  Metis Yayınları

  Nasıl oluyor da ceza yoluyla adaletin yerine geldiğini düşünüyoruz? Özkan Agt... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uluslararası Hukuk 2022
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2022
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

 

 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2021
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

 
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Ceza Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 

 

Türk Ceza Kanunu ile gerekli... 

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı 2022
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

 
Hukuka Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
Türk Ticaret Kanunu 2022

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Medeni Kanunu 2022
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2022
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

Medeni Hukuk 2021
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

 

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2021
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktad... 

İcra ve İflas Kanunu 2022
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2022
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku 2021
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Ceza Muhakemesi Kanunu 2020
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş 2019
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Medeni Kanun - Borçlar Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Medeni Kanun – Borçlar ... 

Eşya Hukuku 2021
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Eşya Hukuku 2021
Lale Sirmen
Yetkin Yayınları

Bu kitabın ana kaynağı, 2002 yılından beri çoğaltılarak öğrencinin yararlanmasına sunulan Eşya Hu... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2017
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı 2017yılı ülkemiz için kısa sayılacak bir sür... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

İş Hukuku 2021
Sarper Süzek
Beta Yayınları

Bu baskıda da iş mevzuatındaki en son düzenlemelere ve yüksek mahkemenin yeni kararları... 

Felsefe Sosyoloji Hukuk ve Devlet
Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ
Der Yayınları

 
Türk Hukuk Tarihi
Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt
Turhan Kitabevi

Kitabın İçindekiler:

· Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölü... 

Sayfa: 1/33 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Sigorta Hukuku Yazıcıoğlu 2022
  Zehra Şeker Öğüz, Emine Yazıcıoğlu
  Filiz Kitabevi

  İçindekiler

  1. Sigorta Kavramı, Sigorta Hukukunun Konusu ve Kaynakları
  2. Sigo... 

 • Yargı Etiği Dersleri
  Ergin Ergül
  Adalet Yayınevi

  Yargı etiği denilince ilk akla gelen ve uluslararası çalışmaların da...