Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Kamu Hürriyetleri
  Münci Kapani
  Yetkin Yayınları

  Son yıllarda kullanılmaya başlanan, fakat kavramları tam olarak karşılamayan bazı yeni kelimeleri... 

 • Aile Hukuku 2024
  Ahmet M. Kılıçoğlu
  Turhan Kitabevi

  Bu basıda da yeni eklemeler yanında düzeltmeler yapılmıştır. Eklemeler arasında "aile konutu... 

 • Ceza Muhakemesi Hukuku (THD) 2022
  Cumhur Şahin, Neslihan Göktürk
  Seçkin Yayıncılık

  Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, ... 

 • Türk İdari Yargılama Hukuku 2023
  Bahtiyar Akyılmaz, Cemil Kaya, Murat Sezginer
  Seçkin Yayıncılık

  Kitabın Konu Başlıkları

  İdari Yargı Yerleri

  İdari Yargı Denetiminin Sınırları ve Ka... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları 2023 (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

Uluslararası Hukuk 2022
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2023
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

"Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku" adlı kitabımız ... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri 2023
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2022
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

 
Hukuka Giriş 2023
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
T. C. Anayasası 2023
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Konu Başlıkları

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre güncellenmiştir.

Kit... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Ceza Kanunu 2023
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 

Kitabın Açıklaması

Türk Ceza... 

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı 2022
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

 
Medeni Hukuk 2023
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımda... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2022
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

Türk Medeni Kanunu 2023
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

İcra ve İflas Kanunu 2023
Celal Ülgen
Beta Yayınları

• Kavramlar • Abonelik Sözleşmesinden Kay... 

Türk Medeni Kanunu 2023

Seçkin Yayıncılık

Kitabın Açıklaması

Türk Medeni Kanunu,... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2023
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

Türk Hukuk Tarihi 2023
Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt
Turhan Kitabevi

Kitabın İçindekiler:

· Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölü... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

Eşya Hukuku 2021
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Vergi Hukuku 2023
Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan
Turhan Kitabevi

Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıf... 

Felsefe Sosyoloji Hukuk ve Devlet
Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ
Der Yayınları

 
Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

İş Hukuku 2021
Sarper Süzek
Beta Yayınları

Bu baskıda da iş mevzuatındaki en son düzenlemelere ve yüksek mahkemenin yeni kararları... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

KKTC Anayasa

KKTC Devlet Basımevi

 
Hukuk Felsefesi
Adnan Güriz
Siyasal Kitabevi

"Hukuk Felsefesi" kitabımın dördüncü baskısının tükenmesi ve öğrencileri... 

Aile Hukuku Cilt 2 (2021)
Turgut Akıntürk, Derya Ateş
Beta Yayınları

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temel taşıdır. Zira toplum, aile dediğimiz en k&... 

Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları 2022
Timur Demirbaş, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

Kitabın bu yeni basısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesin... 

Türk Ceza Kanunu 2023
Celal Ülgen
Beta Yayınları

• TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun • Kabahatler K... 

Sayfa: 1/32 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Görevi Kötüye Kullanma
  Mert Asker Yüksektepe
  Platon Hukuk Yayınevi

  Kamu görevlisi niteliğine sahip kişiler tarafından işlenebilen zimmet ... 

 • Havacılık Düzenlemeleri
  Melih Yıldız, Ümit Keleş
  Seçkin Yayıncılık

  Tamamen yenilenmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapan kitap, Sivil Havacıl... 

 • Şirketler Hukuku 2023
  Şaban Kayıhan
  Seçkin Yayıncılık

  Hukuk lisansı okuyan öğrenciler için sade bir dille hazırlanan ... 

 • Tebligat
  Murat Koper
  Seçkin Yayıncılık

  Kitabın Açıklaması

  Gerek yargı organları ge...