Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Vatandaşlık Hukuku
  Turgut Turhan, Feriha Bilge Tanrıbilir
  Yetkin Yayınları

  Bu yeni basıda Türk Vatandaşlığı Kanununda yapılan vatandaşlıktan çıkmanın sonu&ccedi... 

 • Türk Medeni Kanunu 2021
  Celal Ülgen
  Beta Yayınları

  Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
  &bul... 

 • Parlamento Hukuku
  Şeref İba
  Turhan Kitabevi

  İÇİNDEKİLER

  1. BÖLÜM - TARİHÇE, TEMEL KAVRAM VE İLKELER
  ... 

 • Roma Hukuku
  Özcan Karadeniz Çelebican
  Turhan Kitabevi

  Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

 • Vergi Kaçakçılığı Suçları
  Adnan Çavuş
  Beta Yayınları

  İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı 2018
  Remzi Özmen
  Seçkin Yayıncılık

  İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı - Seçkin Yayınevi Kanun Metinleri 2018

  Mily... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2021
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

 

"Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku" adlı ... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2021
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2020
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
T. C. Anayasası
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre güncellenmiştir.

Konu Başlıkları

T&u... 

Türk Ceza Kanunu Eylül 2019

Beta Yayınları

Kavramlar
Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli
TCK'nın Yürürlü... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

İdare Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lis... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2021
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (2020)
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

 
Türk Ticaret Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Ceza Kanunu 2020
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddele... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2021
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktad... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

Medeni Hukuk
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. bası... 

Türk Medeni Kanunu 2021
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

Hukuka Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
Ceza Muhakemesi Kanunu 2020
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2021
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

İdare Hukukuna Giriş 2019
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

İcra ve İflas Kanunu 2021
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2017
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı 2017yılı ülkemiz için kısa sayılacak bir sür... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Medeni Kanunu 2021
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Türk Medeni Kanunu, TMK Yürürlüğü, Uygulama Şekli gibi birçok ilg... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Kişiler Hukuku Cilt 1 (2018)
Derya Karaman, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek
Beta Yayınları

"Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku" isimli bu kitap,... 

Sayfa: 1/34 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler