Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Kitaplar

Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu
Hasan Esendağlı
Limasol Bankası Kültür Yayınları

Yargıtay Kararlarında Şahadet Hukuku Uygulamaları

 
KKTC Ceza Usul Hukuku
Çetin Veziroğlu, Aysun Gümüş
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Medeni Usul 1 Hukuk Usulü Tüzüğü Dava Celpnameleri (1. ve 2. Kitaplar)
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri
Rauf Kürşad
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın “Kuzey Kıbrıs Tü... 

İdari Yargıda Meşru Menfaat
Tufan Erhürman
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Danıştay ve Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

... 
Kuzey Kıbrısta Avukatlık Sanatının Sırları
Mehmet Kaptan Bensen
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Ceza Genel ve Ceza Usul Hukuku Cilt 2
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Ceza Genel ve Ceza Usul Hukuku Cilt 1
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Aile Hukuku 1-2 Cilt
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
KKTC Özel Hukuku Cilt 2 - Haksız Fiil Hukuku
Şölen Külahçı
Oniki Levha Yayıncılık

KKTC Haksız Fiiller Hukuku isimli bu eserle, haksız fiilden doğan sorumlulu... 

Fasıl 113 Şirketler Yasası
Hüseyin Garip
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Kıbrıs Uyuşmazlığı ve AİHM Kıskacında Türkiye
Zaim M. Necatigil
Turhan Kitabevi

Bu kitap, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ... 

KKTC Özel Hukuku Cilt 1 - Aile Hukuku
Şölen Külahçı
Oniki Levha Yayıncılık

KKTC Aile Hukuku isimli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Hukuku'ndaki d... 

KKTC Kamu Görevlileri Yasası

KKTC Devlet Basımevi

 
Bilişim Suçları Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlenen Suçlar Adli Bilişim
Gülay Bayram Çekici
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Bilişim Suçları Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlenen Suçlar Adli Bilişim

 
Kusursuz Yargı Oluşturma Çabaları
Taner Erginel
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Judgements of Justice Mehmet Zekia (Başhakim Mehmet Zeka Bey'in Verdiği Kararlar) (3 Cilt)

Başhakim Zekâ Bey Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği, dünyaca ünlü en önemli hukukçu... 

Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örne...
Mustafa Erçakıca
Oniki Levha Yayıncılık

Çok tartışılan kendi kaderini tayin etme hakkı kavramı yeni devletlerin ortaya çıkm... 

Kuzey Kıbrıs Hukuk Yargılamasında Kanun Yolu Olarak İstinaf
Aysun Beydola
Oniki Levha Yayıncılık

 Çalışmanın konusunu Kuzey Kıbrıs hukukunda hukuk yargılamasında istinaf kanun yolu o... 

Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vasiyetnamenin Feshedilmesi (Geri Alınması)
Fatma Alaslan
Oniki Levha Yayıncılık

 Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vasiyetnamenin Feshedilmesi (Geri alınması) adlı bu kitap, Kuzey Kıb... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Hukukuna İlişkin Temel Yasalar
Yavuz Erdoğan
Legal Yayıncılık

Yapılan araştırmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ceza hukukuna ilişkin mevzuata b... 

Kuzey Kıbrıs Hukuku İle Türk HUkukunda Yer Alan Boşanma Sebeplerinin Karşılaştırılması
Fatma Alaslan
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Kuzey Kıbrıs Hukuku İle Türk HUkukunda Yer Alan Boşanma Sebeplerinin Karşılaştırılması-Fatma... 

Kıbrıs Antlaşmaları Planları ve Önemli BM AB 1
Ata Atun
Samtay Vakfı

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İnternette Kişilik Hakkının Hakaret ve Sövme (Zem ve Kadih) Yoluyla...
Ayten Ordu
Oniki Levha Yayıncılık

 İnternet, geleneksel kitle iletişim araçları olarak ifade edilen gazete, radyo ve te... 

Kıbrıs Antlaşmaları Planları ve Önemli BM AB 2
Ata Atun
Samtay Vakfı

 
The General Principles Of Negligence in The Context Of Doktor's Medical Practice
Ayten Ordu
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

The Generel Principles Of Negligence in The Context Of Doktor's Medical Practice-Ayten Ordu

 
Vergi Usul Hukuku ve Örneklerle Açıklamalı 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası
Hikmet Burkay
Vergi-Sen Yayınları

 
Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü Yüksek Mahkeme Kararları İndeksi
Talat Derviş Refiker
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü Yüksek Mahkeme Kararları İndeksi-Talat Derviş Refiker

... 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Avrupa Birliği Hukukuyla Karş...
Demet Çelik Ulusoy
Yetkin Yayınları

 
Kıbrıslı Türklerin Eczacılık Mevzuatı ve Kısa Tarihi
Fatma Azgın
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Minority Shareholders in Cyprus Privates Company : Practical Guide on How to Protect Minority Intere...
Nikolay Khovrin
Eser Sahibinin Kendi Yayını

 
Sosyal Medya ve İletişimde Etkileri
Remziye Terkan
Eser Sahibinin Kendi Yayını

Sosyal Medya ve İletişimde Etkileri-Remziye Terkan

 
THEMIS – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı
Tolunay Ozanemre Yayla
Seçkin Yayıncılık

Bu çalışma, sınava girecek kişinin, gireceği test sınavının tür... 

Türk ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları
Saniye Albaş
Oniki Levha Yayıncılık

 

Son yıllarda az risk alarak çok rant sağlama yolu olarak g... 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadınların ve Çocukların Aile İçi Şiddetten...
Çise Sevimli
Oniki Levha Yayıncılık

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadınlar... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Usul Hukukunda Tutuklama
Saniye Albaş
Legal Yayıncılık

Yeni Gelenler