Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Kitaplar

KKTC İdari Yargılama Hukuku (Türk ve İngiliz Hukuk Sistemleriyle Karşılaştırılmalı Bir İnceleme)...
Tufan Erhürman
Işık Kitabevi Yayınları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde idari yargıyı ve idari yargılama usulünü k... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Anayasa ve Yönetim Hukukunun Esasları
Zaim M. Necatigil
Işık Kitabevi Yayınları

 
Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu
Hasan Esendağlı
Limasol Bankası Kültür Yayınları

Yargıtay Kararlarında Şahadet Hukuku Uygulamaları

 
Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku (1966 - 2017) Cilt 1 (1966 - 1991)
Murat Metin Hakkı
Işık Kitabevi Yayınları

 

"Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs ... 

KKTC Ceza Usul Hukuku
Çetin Veziroğlu, Aysun Gümüş
Eser Sahibinin Yayını

 
Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı
Tufan Erhürman
Işık Kitabevi Yayınları

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın, “İdari Yarg... 

Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku (1966 - 2017) Cilt 2 (1992 - 2007)
Murat Metin Hakkı
Işık Kitabevi Yayınları

"Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku", isimli kitabın hukuk camiasına çok faydalı bi... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri
Rauf Kürşad
Eser Sahibinin Yayını

 

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın “Kuzey Kıbr... 

İdari Yargıda Meşru Menfaat
Tufan Erhürman
Eser Sahibinin Yayını

Danıştay ve Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

... 
Fasıl 113 Şirketler Yasası
Hüseyin Garip
Eser Sahibinin Yayını

 
100 Soruda 2014 Anayasa Referandumu (Geçici 10. Madde Tartışmaları ile Birlikte)
Tufan Erhürman
Işık Kitabevi Yayınları

Tufan Erhürman, “100 Soruda 2014 Anayasa Referandumu-Geçici 10’uncu Madde... 

Ceza Genel ve Ceza Usul Hukuku Cilt 1
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Yayını

 
Kuzey Kıbrısta Avukatlık Sanatının Sırları
Mehmet Kaptan Bensen
Eser Sahibinin Yayını

 
Ceza Genel ve Ceza Usul Hukuku Cilt 2
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Yayını

 
Aile Hukuku 1-2 Cilt
Hasan Sözmener
Eser Sahibinin Yayını

 
KKTC Kamu Görevlileri Yasası

KKTC Devlet Basımevi

 
KKTC Özel Hukuku Cilt 2 - Haksız Fiil Hukuku
Şölen Külahçı
Oniki Levha Yayıncılık

KKTC Haksız Fiiller Hukuku isimli bu eserle, haksız fiilden doğan sorumlulu... 

KKTC Özel Hukuku Cilt 1 - Aile Hukuku
Şölen Külahçı
Oniki Levha Yayıncılık

 

KKTC Aile Hukuku isimli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Huku... 

Avrupa Birliğinde Birlik Vatandaşlığı Bağlamında Kişilerin Serbest Dolaşımı ve KKTC'nin AB Mükteseba...
Gülden Çiftçioğlu
Işık Kitabevi Yayınları

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Dr. Gülden Çift&ccedi... 

Kuzey Kıbrıs Hukuk Yargılamasında Kanun Yolu Olarak İstinaf
Aysun Beydola
Oniki Levha Yayıncılık

 Çalışmanın konusunu Kuzey Kıbrıs hukukunda hukuk yargılamasında istinaf kanun yolu o... 

Kusursuz Yargı Oluşturma Çabaları
Taner Erginel
Eser Sahibinin Yayını

 
Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vasiyetnamenin Feshedilmesi (Geri Alınması)
Fatma Alaslan
Oniki Levha Yayıncılık

 Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vasiyetnamenin Feshedilmesi (Geri alınması) adlı bu kitap, Kuzey Kıb... 

Bilişim Suçları Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlenen Suçlar Adli Bilişim
Gülay Bayram Çekici
Eser Sahibinin Yayını

Bilişim Suçları Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlenen Suçlar Adli Bilişim

 
Judgements of Justice Mehmet Zekia (Başhakim Mehmet Zeka Bey'in Verdiği Kararlar) (3 Cilt)

Başhakim Zekâ Bey Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği, dünyaca ünlü en önemli hukukçu... 

Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örne...
Mustafa Erçakıca
Oniki Levha Yayıncılık

Çok tartışılan kendi kaderini tayin etme hakkı kavramı yeni devletlerin ortaya çıkm... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İnternette Kişilik Hakkının Hakaret ve Sövme (Zem ve Kadih) Yoluyla...
Ayten Ordu
Oniki Levha Yayıncılık

 İnternet, geleneksel kitle iletişim araçları olarak ifade edilen gazete, radyo ve te... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Hukukuna İlişkin Temel Yasalar
Yavuz Erdoğan
Legal Yayıncılık

Yapılan araştırmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ceza hukukuna ilişkin mevzuata b... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Avrupa Birliği Hukukuyla Karş...
Demet Çelik Ulusoy
Yetkin Yayınları

 
The General Principles Of Negligence in The Context Of Doktor's Medical Practice
Ayten Ordu
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

The Generel Principles Of Negligence in The Context Of Doktor's Medical Practice-Ayten Ordu

 
Türk ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları
Saniye Albaş
Oniki Levha Yayıncılık

 

Son yıllarda az risk alarak çok rant sağlama yolu olarak g... 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadınların ve Çocukların Aile İçi Şiddetten...
Çise Sevimli
Oniki Levha Yayıncılık

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadınlar... 

65 Soruda İyi İdare Yasası Cep rehberi
Hüseyin Garip
Eser Sahibinin Yayını

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Yasalar
Yavuz Erdoğan, Aydın Işık
Legal Yayıncılık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Yasalar

Bu kitapt... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avukatlık ve Noterlik Hukukuna İlişkin Temel Yasalar
Yavuz Erdoğan, Aydın Işık
Legal Yayıncılık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avukatlık ve Noterlik Hukukuna İlişkin Temel Yasalar

Bu... 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeni Hukuk Alanındaki Temel Yasalar
Yavuz Erdoğan, Aydın Işık
Legal Yayıncılık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeni Hukuk Alanındaki Temel Yasalar

Kuzey Kıbrıs T&uu... 

Themis Borçlar Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı 2022
H. Tolunay Ozanemre Yayla
Seçkin Yayıncılık

Bu çalışma, sınava girecek kişinin, gireceği test sınavının türü önem arz e... 

Sayfa: 1/2 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler