İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

 • Sağlık İletişimi
  Ayla Okay
  Der Yayınları

  Sağlık iletişimi gelişmiş ülkelerde uzun zamandır tartışılan bir disip... 

 • Televizyon Öldüren Eğlence
  Neil Postman
  Ayrıntı Yayınları

  Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

 • Reklamın Dili
  Uğur Batı
  Alfa Yayıncılık

  O sözlerin Sihri... Türkçe yazında reklamcılığa ilişkin yazılmış en kapsamlı ve ... 

 • Halkla İlişkiler
  Metin İşçi
  Der Yayınları

  Çalışmamızda, halkla ilişkilerle ilgili bilgi bulunabilecek bütün kaynaklara imk... 

 • Eşikaltı Büyücüleri
  Ahmet Şerif İzgören
  Elma Yayınevi

  Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

  Hi&cce... 

 • Yerel Gazetecilik
  Atilla Girgin
  İnkılâp Kitabevi

  "Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik" olgusu incelenirken ele alınan ilk konu "Osmanlı B... 

 • İleti Tasarımda Haber
  Nurdoğan Rigel
  Der Yayınları

  Haber, içinde kullanılan bilgi ve saygındı, tarihsel süreçten gelen kitle ilet... 

İletişim-Medya

Kitaplar

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar
Dan Laughey
Kalkedon Yayıncılık

Televizyon, İnternet, telefon, radyo, sinema, müzik, dergi ve gazetelerimiz var -bu, buzdağı... 

İletişimin ABC'si
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz haya... 

Temel Gazetecilik
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

"Temel Gazetecilik" kitabının ilk iki baskısı, ger... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara
Dipnot Yayınları

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Medya ve Demokrasi
John Keane
Ayrıntı Yayınları

Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

Etkili İletişim
Uğur Demiray
Pegem Akademi Yayınları

Etkili İletişim, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğret... 

İletişim Çalışmalarına Giriş
John Fiske
Pharmakon Kitap

"İletişim Çalışmalarına Giriş", ilk yayımlanışının üzerinden otuz yıl geç... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül
Dipnot Yayınları

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl
İmge Kitabevi Yayınları

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Siyasal iletişim kitabının gözden geçirilmiş; genişletilerek güncellenmiş bu 3. ... 

Kitle İletişim Kuramları - Kavramlar Okullar Modeller
Burak Özçetin
İletişim Yayınları

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim Kura... 

Yakın Dönem Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz, Recep Yaşar
Nota Bene Yayınları

Son dönemde Türk basınında neler yaşandı?

İdeoloji ve Modern Kültür (Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum Kuramı)
John B. Thompson
Dipnot Yayınları

"Thompson'ın analizinin içerdiği muazzam kuramsal zenginliğin ve ileri sürdüğ&uu... 

Medya ve İletişim Sosyolojisi
Eric Maigret
İletişim Yayınları

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etki... 

İletişim Tarihi (Teknoloji - Kültür - Toplum)
David Crowley, Paul Heyer
Siyasal Kitabevi

 

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojileri... 

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki
Atilla Girgin
İnkılâp Kitabevi

Dr. Atilla Girgin bu çalışmasında, bugüne kadar bilinen, ancak gözardı edilmesi ... 

İletişim Etiği - Sorunlar ve Sorumluluklar
Ruhdan Uzun
Dipnot Yayınları

İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojile... 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Tevfik Fikret Uçar
İnkılâp Kitabevi

İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller y... 

Televizyon Öldüren Eğlence
Neil Postman
Ayrıntı Yayınları

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavrana... 

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mutlu Binark
Ayrıntı Yayınları

Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları günüm&uu... 

Halkla İlişkiler (Kavram Strateji ve Uygulamaları)
Aydemir Okay, Ayla Okay
Der Yayınları

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya... 

Kitle İletişim Kuramları
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Sosyal bilimler alanında özgün eser üretmek, hem son derece yoğun bir çabay... 

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gö... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
Anı Yayıncılık

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Giriş
Aysel Aziz
Hiperlink Yayınları

Kitapta yer alan başlıca konulardan örnekler;Elektronik Yayıncılığın tarihiYayıncılığı... 

Medya Okuryazarlığı Elkitabı
Kemal İnal
Ütopya Yayınevi

Medya okuryazarlığı artık yediden yetmişe herkesin gereksinimi olan bir eğitim haline gelmiş duru... 

Dil Kültür İletişim ve Medya
Şerife Yıldız
Sinemis Yayınları

Kültür, çok yönlü boyutu ile önemli ve etkin bir kavramı ifade etmektedir. Kültürün, tüm zamanlar... 

Reklamcılık
Gıyasettin Tayfur
Nobel Akademik Yayıncılık

Ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından reklam k... 

Eşikaltı Büyücüleri
Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi

Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

Hi&cce... 

Medya ve Hukuk
Sevil Yıldız
Nobel Akademik Yayıncılık

Toplumsal ve bireysel amaçlara ulaşmak için kitle iletişim faaliyetlerinin hu... 

Reklam ve Reklamcılık
Müge Elden
Say Yayınları

Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir a... 

İletişim Kuramları Tarihi
Armand Mattelart, Michele Mattelart
İletişim Yayınları

Birçok disiplinin kesiştiği noktada yeralan iletişim süreçleri, felsefe, tarih... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

Sayfa: 1/9 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Temsil İdeoloji Kimlik
  Sibel Fügan Varol
  Varlık Yayınları

  Temsil, İdeoloji, Kimlik'te Sibel Fügan Varol, medyanın giderek en önemli toplumsal yap... 

 • İletişimciler Diyor ki
  Mustafa Özgür Seçim, Dilan Çiftçi, Filiz Soyer
  Literatürk Academia

   

  Yapay Zekâ ve Gazetecilik
  Prof. Dr. Fili... 

 • Medya Ve Muhalefet
  Savaş Çoban
  BGST Yayınları

  Bu kitapta ana akım medya ile egemen ideoloji arasındaki güçl&u... 

 • Lüks Marka İletişimi
  Evrim Derinözlü
  Akademisyen Kitabevi

  Giriş

  1. Bölüm Lüks

  Yeni Karanlık Çağ Teknoloji ve Geleceğin Sonu
  James Bridle
  Metis Yayınları

  Neyi, nasıl bildiğimiz ve bilemediğimiz hakkında Yeni Karanlık Çağ.

  Teknolojinin ge... 

 • Asyada Popüler Kültür ve Medya
  Mutlu Binark
  Umag Yayınları

  Bu kapsamlı, kapsamlı olduğu kadar derinlikli tartışmaların da yer aldığı kitap Türkiye'de g...