Halk Edebiyatı - Işık Kitabevi
Logo

Halk Edebiyatı

Books

Dede Korkut Oğuznameleri
Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten

Bir metin kaç kez işlenmiş ve yayınlanmış olursa olsun, eğer o metnin içinde &ccedi... 

Türk Edebiyatında Ağıtlar Çukurova Ağıtları
İsmail Görkem

İnsanlığın ortak ıstırabının canlı bir tarzda ifade edildiği ağıtlar, halk şiirinin başlangı&cced... 

Kent Kent Yurdumuzun Söylenceleri
Suat Batur

81 Kentimizin En Seçkin Söylenceleri

Nesilden nesile, d... 

Karacaoğlan Anadolu Aşıkları 1
Ahmet Şükrü Esen

Ahmet Şükrü Esen’in otuz yıllık derleme çabaları sonucunda oluşturduğu def... 

Türk Halkbilimi
Erman Artun

Halkbilimi, doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi b&uum... 

Leyla ile Mecnun
İskender Pala

Bir bütün idim ben Leylâ ile. Sense Leylâ'yım diyorsun. Sen Leylâ ise... 

Anonim Halk Şiiri
Doğan Kaya

Anonim Halk Şiiri, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğa... 

Dengbejler Sözün Yazgısı
Abidin Parıltı

Uygarlık, insanın deneyim ve birikimlerini, yani kültürel ve toplumsal mirasını kayıt a... 

Kutadgu Bilig Mutluluk Veren Bilgi
Yusuf Has Hacip

Mutluluk yüzyıllardır arayıp durduğumuzdur. Mutlu olmak için çok yollar denedi... 

Saz Şairleri
Mehmed Fuat Köprülü

Türk dünyasında yalnız okur-yazar olmayan halkın değil, günümüzde aydın ... 

Azâb-ı Mukaddes
Neyzen Tevfik

Benim sevgili dinleyicilerim ve okuyucularım!
Uzun derbederlik hayatımda o kaldırımdan bu ka... 

Binbir Gece Masalları 2 Cilt Takım (Ciltli)

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, hem kendini hem de ülkesinin kız... 

Masal Araştırmaları
Saim Sakaoğlu

Türk masalları üzerine ilk çalışmayı yapanların başında gelen Ziya Gökalp&r... 

Gülistan
Sadi

Asıl adı Müşerreffetin Müslihittin olan Sadi, klasik İran yazınının en büyük ... 

Binbir Gece Masalları

arısı tarafından aldatılan ve bu yüzden kadınların sadakatsizliğine inanan Hükümda... 

Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş
Özkul Çobanoğlu

19. yüzyılın bir yanıyla meraklı ve maceraperest, çoğu zengin, soylu ve bir o kadar d... 

Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü
Özkul Çobanoğlu

Bugüne kadar aşık tarzı destanlar konusunda yapılan çalışmaların kahir ekseriyetini c... 

Kutadgu Bilig (Seçmeler)
Yusuf Has Hacib

 
Aeneas
Vergilius

Oniki kitaptan oluşan bu ünlü destan, yıkılan Troya kentini terk edip doğaüstü... 

Hafız Divanı
Hafız-ı Şirazi

Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran'da yaşamıştır.
Yaşamı hakkı... 

Halk Edebiyatına Giriş
Şükrü Elçin

Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı'nın 'bütün'ü içinde geniş halk küt... 

Kerem İle Aslı

16-17. yüzyılda ortaya çıktığı öne sürülen bir halk öyküs&uu... 

Elazığ Masalları ve Propp Metodu
Umay Türkeş Günay

Rus araştırıcı Viladimir Propp, Dilbilim, Edebiyat ve Edebi Tenkit, Göstergebilim, Etn... 

Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları
Dursun Yıldırım

Elinizde bulunan araştırma, edebiyatımızda fıkra türünü ve fıkra tiplerini ele alı... 

Tekerlemeler
Ali Duymaz

Rafta tabak
Suda zambak
Al yanak
Kiraz dudak
Ben öpeyim
Sen bak!

Dede Korkut Hikayeleri
Kolektif

Dede Korkut (tahmini olarak IX-XI. yüzyıl): Oğuzların Bayat boyundan, yarı efsanevi bir bilg... 

Ferhat ile Şirin
Lami'i Çelebi

"Saki, sanma içimi hoş, leziz şarap eğler beni
Aşk meclisinde yârin lal dudağın... 

Anadolu Masalları
Tahsin Yücel

"Yeşiltay mavi gözlü bir çocuktu, bütün çocuklara benzerdi. İşi... 

Varka ile Gülşah
Yusuf-ı Meddah

Özgün adı "Dâstân-ı Varka ve Gülşah" olan Varka ile Gülşah mesnev... 

Gülistan
Sadi Şirazi

Sâdî-i Şirâzî’nin çağları aşan ve İran’dan yayılarak b... 

Page: 1/4 | Next »