İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Books

Banka Muhasebesi
Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken

Çalışma ders kitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle üniversitelerde okutulan "Ban... 

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi
Hasan H. Çevik, Turgut Göksu, Veysel K. Bilgiç, Muhittin Karakaya, Kazım Seyhan, Serdar Kenan Gül

Yaklaşık 25–30 yıldır dünyada uygulama alanı bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi ... 

Pazarlama Yönetimi (Stratejik Yaklaşım)
Ahmet Hamdi İslamoğlu

Pazarlama Yönetimi

 

Pazarlama Felsefesi ve Pazarlama ile İlgili Kavram... 

Kamu Maliyesi
Abdurrahman Akdoğan

İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaynaklanan ihtiyaçların karşı... 

Ezberbozan
Jean Marie Dru


TBWA\Worldwide'in kurucusu ve başkanı Jean-Marie Dru, 1990'lı yıllarda geliştirdiği v... 

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı
Hyman P. Minsky

Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spek&... 

Uluslararası Pazarlama Yönetimi
Mehmet Karafakıoğlu

Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz uluslararası pazarlarında başarılı olabilme... 

İşletme Etiği
Zeyyat Sabuncuoğlu

Modernleşen ve küreselleşen iş dünyasında işletme etiği kavramı oldukça öne... 

Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Mahir Nakip

Fakülte ve yüksekokullarda “Pazarlama Araştırmalarına Giriş” dersinde okutu... 

Pazarlamada Yeni Dönem (Endüstri 4.0 Yapay Zeka ve Akıllı Asistanlar)
Esen Şahin, Fatma Kaya

İnsanın doğa ile baş etme mücadelesi, giderek ona hükmetme ve kendini onun mutlak sahib... 

İşletme Kitabı
Kolektif

Başarılı bir marka nasıl yaratılabilir? Büyük bir iş lideri nasıl olunur? Neden b... 

Pazarlama İlkeleri
İsmet Mucuk

İçindekiler:

- Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yen... 

Dünyanın En Başarılı Küçük İşletmesi (İşletmenizi Başarıya Ulaştıracak 10 Temel Prensip)...
Michael Gerber

Çoğu zaman, kendilerini güvende hissetmek için girişimciler işe bir k&uu... 

İşletme Biliminin Temel İlkeleri
Mümin Ertürk

Bu eser üç kesim içinde yer alan onüç bölümden olu... 

Yeşil Pazarlama
Muammer Zerenler, Necla Kuduz


Günümüz küresel rekabet ortamında sayıları belirgin bir şekilde a... 

Finansal Yönetimin Temelleri
Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

Bu kitap, University of Florida öğretim üyeleri Eugene F. Brigham ve Joel F. Hous... 

Genel İşletme
Rıdvan Karalar

 
Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak (Yetenek, Tercih ve Liderlik)
Lee G. Bolman, Terrence E. Deal

1984 yılında ilk basımı yapılan Lee Bolman ve Terrence Deal'in en çok satılan kitapl... 

İşletme Bilimlerine Giriş
Adnan Çelik, M. Şerif Şimşek

İşletme bilimi toplumsal yaşamamın vazgeçilmez kurumlarından olan işletmelerin kuruluşu, f... 

Kamu Maliyesi – Bütçe ve Borçlanma
Mahmut Kalenderoğlu

İlk yayınlandığı tarihten beri, gerek mesleki sınavlara hazırlanan kişilerin, gerekse konuy... 

İşletme Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, E. Asuman Atilla, Meral Bektaş

İşletmeler, ülke ekonomilerinin vazgeçilmez temel öğeleridir. Yaratmış oldukları... 

Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

Kriz Bankacılığı (Küresel Finansal Krizlerde Banka Davranışları ve Dayanıklılık)
Caner Bakır

ABD gibi bazı gelişmiş piyasa ekonomilerinin bankacılık sistemleri küresel finansal kr... 

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi)
Yüksel Koç Yalkın

İlk baskı 1972 yılında yapılan kitabın bu 15. baskısında da daha önceki baskılarda olduğu gi... 

Para Teorisi ve Politikası
M. Hanifi Arslan

Para ve Ekonomi
Paranın Mahiyeti, Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem
Para Stand... 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık

Emek ve teknoloji yoğun hizmet sunan sağlık işletmeleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Yoğun tekno... 

Kamu Maliyesi
Gülay Akgül Yılmaz

Kitabın dördüncü baskısında, küreselleşme olgusunun kamu maliyesi alanına etk... 

Muhasebe Denetimi
Faruk Güçlü

Denetim, ülkemizin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Üniversitelerimiz bile de... 

Çalışma Ekonomisi Teorisi
Cem Kılıç, Özay Mehmet

Çalışma Ekonomisinin Önemi

Modern mikro ve makro teorileri içeren &... 

Pazarlama Yönetimi
Kevin Lane Keller, Philip Kotler

*Pazarlama Yönetimini Anlamak

*Pazarlama İçgörüsü Yakalamak... 

Page: 1/4 | Next »