İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe - Işık Kitabevi
Logo

İşletme-Finans-Pazarlama-Muhasebe

Books

Örgüt Zekası ve Yönetimi (Kavramlar - Modeller - Uygulama)
Belgin Aydıntan

Zekâ, bir canlının yaşamını ve gelişimini sürdürmesini ve türünü y... 

Girişimciler İçin 100 Kural (Gerçek Hayattan Alınmış İş Dersleri)
Neil Lewis

Girişimciler İçin 100 Kural, günümüz girişimcilerinin nihai el kitabıdır. B... 

UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon
Volkan Demir, Oğuzhan Bahadır

UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon isimli bu kitapta; işletme birleşmeler... 

Bankacılıkta Risk Yönetimi - Risk Matrisi Uygulaması
Ahmet Yarız

Geleneksel toplumda tehlike, tehdit ve kayıp ile tanımlanan riskin anlamı, modern toplumda fırsat... 

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi
Hasan H. Çevik, Turgut Göksu, Veysel K. Bilgiç, Muhittin Karakaya, Kazım Seyhan, Serdar Kenan Gül

Yaklaşık 25–30 yıldır dünyada uygulama alanı bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi ... 

Bankacılığa Giriş
Sadi Uzunoğlu

Bankalar günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Banka kartı, kredi kartı, ... 

Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi (Örnek Banka Uygulamalı)
Dilek Leblebici Teker

Finansal sektörde yaşanan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ile ortaya konan sistemlerin ka... 

İş ve Meslek Ahlakı
Mahmut Arslan

Kalkınmanın motoru olan girişimci, yaratıcı ve eğitimli iş gücü bir ekonomide faiz oran... 

Banka Muhasebesi
Alptekin Güney

Bankalar güven müesseseleridir ve borçlanma katsayıları çok yüksekti... 

Pazarlama - Kavramlar İlkeler Kararlar
Sezer Korkmaz

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan değişiklikler, işletm... 

Para Teorisi ve Politikası
M. Hanifi Arslan

Para ve Ekonomi
Paranın Mahiyeti, Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem
Para Stand... 

Yönetim Felsefesi
Rıdvan Küçükali

İnsan; eylemlerini, birey ve toplum olarak organize eder. Eylemlerinin öncesinde d&uum... 

Analitik Finansal Yönetim - Teori ve Problemleri
Osman Okka

Türkiye’de sözel finansal yönetim konusunda yayınlar olmasına karşılık... 

Uluslararası Finans
Halil Seyidoğlu

Uluslararası finans (international finance), sınır ötesi fon akımlarıyla ilgili mali karar v... 

Kamu Maliyesi
Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya,Erhan Gümüş

 
Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık

Emek ve teknoloji yoğun hizmet sunan sağlık işletmeleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Yoğun tekno... 

Pazarlama (İlkeler - Yönetim - Örnek Olaylar)
Cemal Yükselen

Bu kitap söz konusu gelişmeler ışığında pazarlama kavramını, pazarlama ilkelerini ve pazarla... 

Meslek Yüksek Okulları İçin Genel İşletme
Tuncer Tokol, Zeyyat Sabuncuoğlu

Bu kitap, Meslek Yüksek Okulları İşletme Programı öğrencilerine ve ayrıca işletmecilik ... 

Yönetimde Güncel Konular
Harun Şeşen, Sait Gürbüz

Temel Kavramlar ve Yönetim Biliminin Gelişimi *Modern Yönetimde Klasik Konular *Girişim... 

İşletme Yönetimi
Bahaettin Bıçak

 
Uçuramayan Balon: Finans
Hayri Kozanoğlu

10 Ocak 2011 günü Taksim meydanını eylem mekânı olarak seçenler Japon yeni... 

Finansal Yönetim
Beyhan Yaslıdağ

Kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde “Finansal Yönetim" konusunda verdiği d... 

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
Mahmut Kalenderoğlu

Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin on ikinci cildinde, muhaseb... 

Para Politikası Stratejisi
Frederic S. Mishkin

Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic S. Mishkin P... 

Genel Muhasebe - İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları
Gürbüz Gökçen

-İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler
-Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler

İşletme Yönetimine Giriş
Ömer Dinçer, Yahya Fidan

İşletme kavramı ve işletme bilimi

Örgüt ve işletme

Yönetim v... 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi
Adnan Türksoy

Karşılanmazı zorunlu bir gereksinim olan yiyecek ve içecek tüketimi günüm&u... 

Pazarlama Yönetimi
Kevin Lane Keller, Philip Kotler

*Pazarlama Yönetimini Anlamak

*Pazarlama İçgörüsü Yakalamak... 

Genel Muhasebe
Ümit Gücenme

Bu kitapta bilanço usulüne göre defter tutmak için muhasebe tekniğinin ku... 

Maliye Politikası
İsmail Türk

Kitabın bölüm başlıkları:


Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
... 

Page: 1/4 | Next »