Tıp Bilimleri - Işık Kitabevi
Logo

Tıp Bilimleri

Books

Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri
Patricia A. Potter

Kapsama oranı 200 temel, orta üzerinde ve ileri hemşirelik becerilerini içerir.
... 

Asit Baz Dengesi
Lütfi Telci

 
Snell Klinik Nöroanatomi
Ryan Splittgerber

Klinik nöroanatomi alanında sağlam bir temel oluşturun
Snell Klinik ... 

Nörolojik ve Nöroşirurjik Hastalıklarda Fizyoterapi Rehabilitasyon
Ela Tarakcı, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu

Nörolojik ve Nöroşirurjik Hastalıkların birçoğu kronik hastalıklar olarak tanıml... 

Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı
Kayıhan Pala

Bu kitabın temel amacı, başta yöneticiler olmak üzere birinci basamak kamu sağlık kurul... 

Lenfödem Tedavisi
Mary Woods, İlke Keser

Lenfödem Tedavisi - Mary Woods, İlke Keser

ÖNSÖZ

Lenfö... 

Akupunktur Yardımcı Uygulamaları
A. Bülent Çivitçi

Ben de holistik tıbba inanan diğer hekim arkadaşlarım gibi zihin, beden ve ruhun bir büt&uum... 

Fizyoloji Linda S. COSTANZO
Linda S. COSTANZO

FizyolojiLinda S. COSTANZO

Çev. Ed. Prof. Dr. Levent Öztürk

Hastalıkların Patofizyolojisi
Stephan J. McPhee, Gary D.Hammur

 
Fizyoterapi Sözlüğü
Stuart Porter

Bu kolay takip edilebilir ve taşınabilir referans kitabı, fizyoterapi alanına özgü ilk ... 

Hastane Öncesi Acil Tıp Ve Paramedik
Başar Cander

Gece gündüz zamanın her diliminde eşrefi mahlukat olan insanı tüm süfli... 

Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
Arzu Razak Özdinçler

TERMAL MODALİTELER

• Isı ile ilgili Genel Bilgiler

• Nemli Sıcakl... 

Temel Radyoloji Tekniği
Tamer Kaya

 
Yenidoğan Hastalıkları Vaka Temelli Güncel Bilgiler CİLTLİ
Şerife Suna Oğuz

Değerli Meslektaşım,

Tıp bilimi tarih içinde, hekimin sezgi ve tecrübelerine d... 

Siroz
Şerif Yılmaz

Karaciğer Sirozu, çeşitli etiyolojilere bağlı kronik karaciğer hastalıklarının progresif b... 

Çocuk Hemşireliği Protokolleri
Duygu Sönmez Düzkaya, UNurhan Özata Keskin, Hafize Akay, Kadriye Doğru Evcimen, Tülay Yakut

 
Griffin Kardiyovasküler Hastalıklar El Kitabı
Brian P. Griffin

Griffin Kardiyovasküler Hastalıklar El Kitabı Ömer Kozan Güneş Tıp Kitabevi

Özel Gereksinimli Bireylerde Hipoterapi Uygulamaları
Cem Gezgin

Elinizde tuttuğunuz "Özel Gereksinimli Bireylerde Hipoterapi Uygulamaları'' isimli kitabımız... 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Ve Egzersiz
Fatma Karantay Mutluay

21. yüzyıl sağlık politikalarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi... 

Etik ve Deontolojik Yönleriyle Kanser (Olgu Örnekleriyle)
Ayşegül Demirhan Erdemir

 
Temel Klinik Biyokimya
Hatice Paşaoğlu

ÖNSÖZ
BİYOKİMYA sağlık ve hastalıkta canlıların kimyasal tepkimelerini inceleyen,... 

Diagnostic Imaging - Kas İskelet: Travma Dışı Hastalıklar
Moore, Hanrahan, Crim

Bugüne kadar iskelet sistemi radyolojisinde kapsamlı örnek ve bilginin bi... 

El ve El Bileği Muayenesi
Çiğdem Öksüz, Deran Oskay

ÖNSÖZÜlkemizde 70'li yıllardan itibaren el cerrahisinin g... 

Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Nancy Dentlinger, Valeria Ramdin

Erişkin bireylerde yaygın olarak görülen sağlık sorunlarının hemşirelik yöne... 

Dorland's Gray's Anatomi Cep Atlası
Kolektif

Dorland's/Gray's Anatomi Cep Atlası

İki büyük isim ve muhteşem bir taşınabil... 

Nutrigenomik
Ferdinand Molnár Carsten Calberg Stine Marie Ulven

Nutrigenomik Pelikan Yayınevi Genetik, epigenetik ve beslenme çok kompleks bilimsel alanla... 

Kas İskelet Sisteminde Pratik Ölçme Ve Değerlendirme
Deniz Evcik

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dünyada ve ülkemizde hızla gelişen bir tıp disiplinidir.... 

Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü
İsmet Dökmeci

 
Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Multidisipliner Yaklaşım
Uğur Cavlak

Ağrı kişiye özgü duyusal ve emosyonel karmaşık bir deneyimdir. Ağrı herhangi bir ya... 

Tarascon Klinik Nöroloji Cep Kitabı
Kolektif

 
Page: 1/21 | Next »