Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

Araştırma Teknikleri

Books

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş
Durmuş Ekiz

 
Eğitim Araştırmaları (Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar)
Larry Christiansen

Dünyada eğitim araştırmaları konusunda temel eserlerden olan "Educational Research: Qu... 

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1
Reha Alpar

Çok değişkenli hipotez testleri, çoklu doğrusal regresyon, çok değişkenli &c... 

Tarih Metodolojisi
Ekrem Memiş

er şeyin, her işin bir metodu vardır. Metod, doğruya ulaşmak için takip edilen yoldu... 

Deneysel Desenler (Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi)
Şener Büyüköztürk

Bu kitap, araştırma desenini ve veri analizini bütünleştirme anlayışı ile hazırlanmıştı... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz

Sosyal Bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap bu soruya A’dan Z’ye yanıt veriy... 

Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Bilimsel Araştırma
Hüner Şencan

Kitap, araştırma yöntem bilimine giriş kitabı niteliğindedir. Eserde, bilimsel araştırma s&u... 

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri
Mahmut Kartal

Bu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testl... 

Nicel - Nitel Araştırma Teknikleri
Elif Kuş

Sosyal bilimlerdeki araştırma pratiğinin nicel-nitel olarak farklılaşmasını dikkate alarak hazırl... 

Nitel Araştırma Yöntemleri
John W. Creswell

John W. Cresvvell'in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında, beş... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Ebru Kılıç

Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırm... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kaan Böke

Sosyal bilimlerde araştırma farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve aktivitenin h... 

Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez, Füsun Alacapınar

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapı... 

Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar
Zeynel Dinler

- Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Gelişmenin Önemi

- Bilimsel Araştırmalarda Am... 

Toplumsal Araştırma Yöntemleri Seti (2 Cilt Takım)
W. Lawrance Neuman

Toplumsal Araştırma Yöntemleri (Cilt 1)


Toplumsal araştırmanın önemli ... 

Araştırma Deseni (Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları)
John W. Creswell

Merakla beklenen bu kitabın dördüncü baskısında; nicel, nitel ve karma y&oum... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe – Yöntem – Analiz)
Sait Gürbüz, Faruk Şahin

İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları
Ömay Çokluk,Güçlü Şekerçioğlu, Şener Büyüköztürk

"Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik" kitabı, istatistik ile dostluk kur... 

Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır
Türker Baş

Günümüzde anket, belki de en yaygın, fakat en yanlış kullanılan ölç&uu... 

Eğitimde Araştırma Yöntemleri
James V. Kahn, James Best

Bu kitapta araştırma yöntemleri ve istatistikleri üzerinde kapsamlı bilgi okunabilir ve... 

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi
Abdullah Can

Alandaki bir boşluğu doldurmak, alana yeni bir soluk getirmek gibi iddialı söylemlerim yok. ... 

Uygulamada Araştırma Yöntemleri - Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım
Jeffrey A. Gliner, George A. Morgan, Nancy L. Leech,

Bu kitap, nicel araştırma sürecine yönelik geliştirdiği bütüncül bakış a... 

Nvivo ile Nitel Veri Analizi
Aydın Balyer

Rüzgâr estikçe çöllerdeki kumların yer değiştirdiği gibi araştırma ... 

Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri
Abbas Tashakkori, Charles Teddlie

Karma yöntemin doğasını, felsefi temellerini, desenlerini etkileyici örnekler ve zengin... 

Gömülü Teori - Nitel Desenler
Hilal Çelik, Halil Ekşi

Nitel araştırma desenleri özellikle modernizm, pozitivizm ve özcü yaklaşımlar &uum... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Sosyal Bilimler için Veri Analizi(SPSS) El Kitabı
Şener Büyüköztürk

Yurt dışında ve yurt içinde lisans ve lisans-üstü düzeylerde istatistik &ou... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri (Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı)...
Ferhat Sayım

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren ki... 

Page: 1/2 | Next »