Araştırma Teknikleri - Işık Kitabevi
Logo

Araştırma Teknikleri

Books

Karma Araştırma Tasarımı
Şefika Mertkan

Karma yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akademisyen, doktora ve yüksek lisa... 

Bilgi ve Belge Çalışmaları Özel Arşivlerde Teori Uygulama
Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Tuba Karatepe

Bilgi ve belge yönetimi; her gün zenginleşen, yenilenen,sınırları çok geni... 

Bilimsel Araştırma Yöntemi
Ahmet Hamdi İslamoğlu

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri" adıyla sunulan bu çalışmanın ele alınışı iki öne... 

SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler
Yalçın Karagöz

Bu kitapla araştırmacı; kitabın tamamını incelemeden, sadece ilgilendiği konuya bakarak analizini... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe – Yöntem – Analiz)
Sait Gürbüz, Faruk Şahin

İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve... 

Nitel Araştırma - Desen ve Uygulama
Sharan B. Merriam

Son çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birço... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz

Sosyal Bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap bu soruya A’dan Z’ye yanıt veriy... 

Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır
Türker Baş

Günümüzde anket, belki de en yaygın, fakat en yanlış kullanılan ölç&uu... 

Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez, Füsun Alacapınar

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapı... 

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi
Abdullah Can

Alandaki bir boşluğu doldurmak, alana yeni bir soluk getirmek gibi iddialı söylemlerim yok. ... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Aysel Aziz

Sosyal bilimlerde bir araştırma nasıl yapılır? Kitap, bu soruya A'dan Z'ye yanıt veriyor. Araştır... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Remzi Y. Kıncal

Araştırmanın amaçları, tanımlamak, açıklamak ve keşfetmek biçiminde el... 

Eğitimde Eylem Araştırması ve Örnek Araştırmalar
Gürbüz Ocak

21. yüzyıl öğretmen yeterlikleri ile birlikte her bir öğretm... 

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri
John W. Creswell

Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri

 

Yazmış olduğum kitapların... 

Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Ebru Oğuz

 
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Nasıl Yazılır
Muzaffer Üstdal, Kural Gülbahar

 
Makale Tez Proje Yazmak - Psikoloji ve Psikiyatri Alanlarında
Orhan Doğan

Dilin doğru kullanılması yılların getirdiği bir birikimle olur. Bu birikime eğitim ve öğreti... 

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri
Mahmut Kartal

Bu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testl... 

Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci 2017
Adnan Erkuş

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilim, bilimsel yöntem, bilimsel ... 

Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri
Şule Özkan

Bu kitap, işletme ve iktisat lisans öğrencilerinin Yöneylem Araştırması ya da ülke... 

Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Kolektif

Çalışma ortamlarımız ve sosyal yaşantımız değişiyor. Bilgi kaynaklarımıza, bilginin hizmet... 

Mplus ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları
Sedat Şen

  Yapısal eşitlik modellemesi, son yıllarda gerek sosyal bilimlerde gerekse diğer alanlarda ... 

Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler)
Ali Balcı

Sorun çözme, karar verme, öğreme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Abdurrahman Tanrıöğen

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle e... 

Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı
Halil Seyidoğlu

Kitap, özellikle araştırmaya yeni başlayanlar için yazılmış bir kılavuz niteliğindedi... 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pra... 

Nitel Araştırmaya Giriş
Corrine Glesne

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve mesl... 

Gömülü Teori - Nitel Desenler
Hilal Çelik, Halil Ekşi

Nitel araştırma desenleri özellikle modernizm, pozitivizm ve özcü yaklaşımlar &uum... 

Tez Nasıl Yazılır
Umberto Eco

Mühim olan, yaptığımız işi keyifle yapmaktır. Eğer sizi ilgilendiren bir konu seçtiys... 

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları
Ömay Çokluk,Güçlü Şekerçioğlu, Şener Büyüköztürk

"Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik" kitabı, istatistik ile dostluk kur... 

Page: 1/3 | Next »