Siyaset - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset

Books

İsrail Hakkında On Mit
İlan Pappe

İsrailli tarihçi Ilan Pappe, işgalin 50. yılında yayımlanan bu ezber bozan kitabında, g&uu... 

Büyük Suikast
Erdal Sarızeybek

'Saygıdeğer efendiler, bu antlaşma, Türk Milleti'ne karşı yüzyıllardan beri hazır... 

100 Ne Olacak Bu Memleketin Hali
Kolektif

Ağaçkakan Yayınları taze bir yayınevi. Neşeli kitaplar yayınlamayı tasarlayarak kurduk yay... 

Sovyet Komünizmi
Semih Yakın

Yer altı pınarları kurusa, yağmurlar yağmasa, dereler nehirler, elektriğe dönse, suya ... 

Gen Bencildir Öyleyse Kapitalizm
Mustafa Kayan

- İnsanlık tarihine imzasını atan köle-efendi düzeni...

Mısır Devriminin Ayak Sesleri
Tarık Abdulcelil

25 Ocak 2011 Devrimi, Mısır halkının yüksek ahlak anlayışının en mükemmel ör... 

68'in İşçileri
Zafer Aydın

Etki ve sonuçlarıyla bir dönemi ve kuşağı ifade eden 1968, d&uu... 

Kriz Hali ve Devlet
Carlo Bordoni, Zygmunt Bauman

Bugünlerde sıkça krizden bahsedildiğini duyuyor, 1930'lardaki Büyük Buhran'... 

Fransız Üçlemesi (Fransa'da Sınıf Mücadeleleri, Louis Bonapart'ın 18 Brumaire'i, Fransa'da İç Savaş)...
Karl Marx

Marx'ın Fransa'daki sınıf mücadelelerine ilişkin üç kitabı, Fransız Ü&ccedi... 

Sürekli Devrim - Sonuçlar ve Olasılıklar
Lev Troçki

'Sürekli Devrim' kadar tartışmalı bir tarihi olan kavram azdır. İlk kez Marx tarafından form... 

Abdullah Öcalanı Nasıl Sorguladım
H. Atilla Uğur

Sorgu Görevlisi (H. A. Uğur) - "Bak APO, Türkiye Cumhuriyeti devleti şu ya da bu şekild... 

Emek ve Mülkiyet
Işıl Bayar Bravo

 Aristoteles'e göre kendi yaşamlarına hizmet eden her araç insanlar tarafından m... 

Gözün İsyanı Gezi
Sinan Çakmak Ahmet Güntan, Gökhan Tan, Şebnem İşigüzel, Ümit Alan

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonundan itibaren Türkiye'nin en önemli gündemi ola... 

Fransada Sınıf Mücadeleleri 1848-1850
Karl Marx

"Devrimci ilerleme, kendi yolunu, dolaysız trajikomik başarılarıyla değil, tam tersine birleşik, ... 

Türkiye'de Yargı Yoktur (Yargıçların Kaleminden Yargının Ahvali)
Orhan Gazi Ertekin, Faruk Özsu, Kemal Şahin, Muzaffer Şakar, Uğur Yiğit

"…Türkiye'deki iktidar geleneği üzerinden söylersek, 'yargı sorunu' b... 

Gelecek Siyaseti
Evren Balta, E. Fuat Keyman

Bu kitap küreselleşmenin, dev­letin, kentlerin, kolektif kimlikler... 

Popülizm: Kısa Bir Giriş
Cas Mudde

Popülizm yirmibirinci yüzyılın başlıca siyasi kavramlarından biridir. Bu kavram Latin Amerika&... 

Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi)
Mark Neocleous

Kimse işçi olmayı kolayca kabul etmedi, gönüllü olmadı, rıza göstermed... 

Nato’nun Dönüşümü’nün Balkanlar’a Yansımaları
Arif Bağbaşlıoğlu

Nato’nun Dönüşümü’nün Balkanlar’a Yansımaları

Birey Toplum Sistem ve Globalizm
Teslim Töre

Teslim Töre bu kitabında ideolojide, dünya ile bölge konjektöründe, devr... 

Emperyalist Saldırganlık ve Direnen Suriye
Ferhat Aktaş

Emperyalistlerin “yaratıcı kaos” çıkarımının ür&uum... 

21. Yüzyılla Gelenler Söylenceler ve Gerçek
Özgür Orhangazi

Küresel mali krizle sarsılan "Modern Zamanların Uygarlığı"; insanlığa dayattığı küresel... 

Fidel Castro Konuşuyor
Lee Lockwood

Cüretkar bir hareketin Batista'ya karşı ulusal bir ayaklanmaya sebep olacağına inanan Castro... 

Emeğin Gücü 1870'ten Günümüze İşçi Hareketleri
Beverly Silver

Kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu kitap, işçi eylemlerinin son 130 yı... 

Muktedir - Türk Sağ Geleneği ve Recep Tayyip Erdoğan
H. Bahadır Türk

Usta, hoca, RTE, Tayyip, diktatör, sultan, dünya lideri, Davos fatihi, uzun adam&... 

Komünist Manifesto
Karl Marx, Friedrich Engels

Komünist Manifesto yirminci yüzyılın çehresini tanınmayacak ölçü... 

Yurttaşlık ve Demokrasi
Doğancan Özsel Armağan

Demokrasi fikri, topluluk içerisindeki iktidar ilişkilerini şekillendirmede yurttaşlık kav... 

Tehlikeli Cehalet
Erdal Atabek

Gerçeği bilip de görmezden gelmeyi "tehlikeli cehalet" olarak tanımlayan Erdal Atabek... 

Şehir Orta Sınıf ve Kürtler - İnkar'dan Tanıyarak Dışlamaya
Cenk Saraçoğlu

"Göç yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Bizim gençliğimizde Doğul... 

Hegemonya Savaşı
İbrahim Varlı

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya kapitalizminin hegemon ülkesi haline gelen ABD h... 

Page: 1/62 | Next »