Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Yönetsel Yargı
Şeref Gözübüyük

Bu kitapda idarenin yargı yoluyla denetimi sekiz bölümde ele alınmıştır. Bunlar sırasıy... 

Turkish Code of Obligations - Türk Borçlar Kanunu
Özer Çağlar

Hukukun ulusallığı bu gün için de geçerliliğini sürdüren temel bir i... 

Temel Hukuk İlkeleri ve Kavramları
Cevdet Atay

 
Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi
Hakan Karan, Özgenur Kara, İzel Varan

 
İcra ve iflas Hukuku (Özet)
Mehmet Kodakoğlu

"İcra ve iflâs hukuku bilgilerini son kez gözden geçirmek isteyen öğrencil... 

Temel Ceza ve Yargılama Yasaları

 
Bir Aşırma - İntihal
Hasan Yazıcı

Hasan Yazıcı ve İhsan Doğramacı arasındaki dava epeyce konuşulmuş, dikkat çekmişti: 2... 

Yabancılar Hukuku
Aysel Çelikel

"Yabancılar Hukuku" kitabının yirmidördüncü basımında fazla bir değişikliğe yer ve... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
A. Nadi GÜNAL , Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

 
Pratik Medeni Hukuk - Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Aile Hukuku
Oğuz Sadık Aydos

Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
... 

İdare Hukuku Pratik Çalışmaları (Problemler ve Çözümleri)
Ülkü Azrak

Bu çalışmanın amacı, öğrencinin idari yargıda nasıl karar verildiğini örne... 

Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı
Muhittin Astarlı

Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı

 

Bu çalışmada Türk ... 

Göç Hukuku Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında
Kutluhan Bozkurt

Göç Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 2018
Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur,

 
1982 Anayasasın'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması
Dilara Yüzer

1982 Anayasasın'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması

Kurucu İktidarın Eleştirisi
O. Vahdet İşsevenler

"Kurucu iktidarın dayanacağı pozitif bir hukuk olmadığına göre onun ey... 

Roma Eşya Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican

Bugünkü Kıta Avrupası Özel Hukuku'nun temeli Roma Hukuku'na dayanmaktadır. İ... 

Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü
Begüm Gürel

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ha... 

Pratik Miras Hukuku
Şeref Ertaş, Nevzat Koç, Hakan Albaş, Beşir Acabey

Bir ders çalışma aracı olmayıp, gerekli bilgiler edinildikten sonra, bu bilgilerin test ed... 

Kişiler Hukuku
Hüseyin Hatemi

Kişiler Hukuku Kitabı'nın bundan önceki basılarında da özellikle "Tüzel Kişiler" b... 

Philosophy of Law
Raymond Wacks

This lively and accessible introduction to the social, moral, and cultural foundations of law tak... 

Olağanüstü Hallerde Derogasyon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uluslararası Medeni ve Siyasi Ha...
Muhammed Fatih Kafadar

Deniz Ticareti Hukuku – II Müşterek Avaryalar - Çatmalar - Kurtarma - Gemi Alacaklısı Hakkı
Bülent Sözer

Deniz Ticareti Hukuku – II

 

Bu kitab ile, Deniz Ticareti Hukuku&rsquo... 

Hukuki Düzenleme Tekniği Düzenleyici Etki Analizi
Önder Canpolat

Toplumsal hayat iş bölümüne konu olduktan yani devlet düzenine geçildi... 

Klinik Adli Tıp - Adli Tıp Uygulamaları
Oğuz Polat

Şiddetin her şeklinin toplumda artıyor olması adli tıbbın önemini daha da arttırmaktadır. &C... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Cevdet Yavuz

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu
Erhan Günay

Eserde; CMK m. 141-144'te düzenlenen "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" konusu bir... 

İdari Davalarla İlgili Yargılama Ayrıntıları
Selami Demirkol

Genele Olarak İnsan Hakları Olgusu

Avrupa İnsan Ha... 

Hukukbilimin Politikası - Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş
Roger Cotterrell

"Her hukuk öğrencisi, konuya dair metinler ve tartışmalar üzerine eleştirel bir yorum i... 

İnsan Hakları El Kitabı
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Rıfat Murat Önok

İnsan Haklarının öneminin bilincine varmak, bunları uygulamada yaşatabilmek ve geliştirebilm... 

Page: 1/32 | Next »