Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

İdari Yargı 2020 (Ciltli)
Ahmet Nohutçu

İdari Yargı 2020 (Ciltli)

 

İdari Yargı kitabımızın elinizde tuttuğunuz g&uu... 

Turkish Code of Obligations - Türk Borçlar Kanunu
Özer Çağlar

Hukukun ulusallığı bu gün için de geçerliliğini sürdüren temel bir i... 

Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı
Mehmet Köksal

Bu kitap, didaktik bakımdan öğrenmeye yönelik bir eserdir. Konular sistemleştirilmeye &... 

İcra ve İflas Kanunu 2019
Remzi Özmen

İcra ve iflas kanun ve yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına ... 

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Çözümlü)
Serap Helvacı, Gediz Kocabaş

İmar Kanunu

... 
Ortaklıklar Hukuku – I
Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu

Ortaklıklar Hukuku I, beş yıl sonra ikinci defa, 6102 sayılı TTK'ya göre kaleme alınmış ve d... 

Milletlerarası Özel Hukuk
Aysel Çelikel

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku kitabının onaltıncı baskısında öncelikle, bir ... 

Medeni Hukuk
Derya Ateş, Turgut Akıntürk

İçindekiler:

Genel Bilgiler
1. Kısım: Başlangıç Hükümleri... 

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (2 Cilt)
Kemal Gözler

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, iki ciltden oluşup, yüksek lisans ve doktor... 

Ortaklıklar Hukuku
Mehmet Bahtiyar

Bu çalışma, öğrencilerin, Ortaklıklar Hukuku dersleri esnasında, öğrendikl... 

İnsan Öldürme ve Yaralama Suçlarında Faildeki Kast
Erhan Günay

İnsan öldürme ve yaralama suçlarında faildeki kastın belirlenmesi hük... 

İdare Hukuku Cilt 2 İdari Yargılama Hukuku
A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan

İki ciltten oluşan idare hukuku kitabın, idari yargılama hukukuna ayrılmış olan ikinci cildin yen... 

Bilişim - İletişim Mevzuatı

İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle Bilişim – İletişimle a... 

İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes

Bu basıda, kitapta içerik ve sistematik bakımdan önemli bir değişiklik yapılmamış, ge... 

Ticaret Hukuku Ders Kitabı
Ayşe Sumer

- Ticaret Hukukuna Giriş

- Ticaret Hukukunun Uygulama Alanına İlişkin Sistemler
<... 

Ombudsman (İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi)
B. Zakir Avşar

Konu Başlıkları

AİHM Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini
Derya Doğru

Medeni Hukukun Temel Kavramları
Bilge Öztan

Çoktan seçmeli 5 şıklı sorularla...Bu yeni bası yapılırken, önceki basılarda y... 

Kriminoloji
Mehmet Emin Alşahin, Mehmet Emin Artuk

Kriminoloji

 

Kriminoloji, kesin, değişmez kuralları olan bir bilim olmayıp,... 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye (1945-1948)
Rona Aybay

Tüm akademik yaşamı insan hakları uğruna mücadele ile geçmiş; Bosna-Hersek İnsan... 

Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları
Rona Serozan, Baki İlkay Engin

Miras hukuku, medeni hukukun en zor kavranan, en karmaşık dallarından biridir. Miras hukukunda ge... 

Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeler Işığında Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları...
Serdar Çelikel

Konunun seçiminde Asliye Hukuk Mahkemesinde staj yaparken karşılaştığım bir olay etkili ol... 

Türkiye Nereye Gidiyor Makalelerim 2019
Kemal Gözler

Türkiye Nereye Gidiyor (Makalelerim 2019)

 

2019 yılında makalelerimi a... 

Türkiyede Demokratikleşme Süreci - Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı
Ergun Özbudun

Türkiye'de anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ergun &O... 

Ceza Muhakemesi Kanunu
Remzi Özmen

 
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok

Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
A. Nadi GÜNAL , Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

 
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)
İzzet Özgenç

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra y... 

Belediyeler ve Hizmet Kusuru Yüksek Mahkeme Kararları Haczedilmezlik Belediye Vekili - Uygulama ve Ö...
Filiz Berberoğlu Yenipınar

Belediyeler ve Hizmet Kusuru

 

Bu çalışma, uygulamaya yönelik ol... 

Page: 1/26 | Next »