Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Hakeri, Berrin AkbulutşMurat Aksan

Konu Başlıkları:

Tümü Çözümlü Örnek Olaylar
Sın... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Analizi (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu)...
Hilmi Şeker

"Hilmi Şeker, Esbab-ı Mucibe'den Retoriğe Hukukta Gerekçe adlı eseri... 

Miras Hukuku 2022
Süleyman Yılmaz

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495 ile 682 maddeleri arası m... 

Ceza Hukukunun İşlevini Yeniden Düşünmek Hart-Devlin Tartışmasında Hukuk-Ahlak Problematiği
İbrahim Adıyaman

Ceza Hukukunun İşlevini Yeniden Düşünmek

Bir yüksek lisans teziolarak hazır... 

İdare Hukuku Dersleri
Tayfun Akgüner

İdare Hukuku Dersleri - Tayfun Akgüner

İdare Hukukunun güncel ve önemli... 

Hugo Grotiusun Hukuk ve Siyaset Felsefesi
Yıldırım Torun

Bu kitap Hugo Grotius’un hukuk ve siyaset felsefesini inceleyen T&uum... 

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Teori ve Uygulama
Ekrem Ali Akartürk, Tevfik Sönmez Küçük

Ülkemizde, 12 Eylül Rejiminin yarattığı anayasal düzen ve uygulamalar zaten &ccedi... 

İnsan Hakları Paradoksu Özne Ve Siyaset
Remzi Orkun Güner

Uzun zamandır hukuk ve siyaset ilişkisini insan haklarına gönderme yap... 

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Pratik Çalışma Kitabı 2020
Timuçin Köprülü

 

Çalışmada, ceza hukuku özel hükümler sınavl... 

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları 2021
Merve Acun Mekengeç, Cansu Yener Keskin

 

Hukuk fakültelerinde dördüncü sınıfta okutula... 

İdari Yargılama Hukuku 2020
Ramazan Çağlayan

Tanzimat dönemindeki Batıya yönelimlerin etkilerinden birisi de yargı birliği sistemind... 

Miras Hukuku
Hasan İşgüzar, Mehmet Demir, Süleyman Yılmaz

Bu kitap, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun Miras Hukukuna ilişkin hük&uum... 

Hukuk Sosyolojisi Giriş
Roger Cotterrell

“Bu kitap hukukun sosyolojik bakımdan çalışılmasına genel bir ... 

Türk Maden Hukuku (Teori - Uygulama - İçtihat - Sözlük)
Ahmet Taşkın

 
Türk Borçlar Kanunu 2022

 
Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları 2020
Türkan Yalçın, Timuçin Köprülü

 

 

Çalışma; Ankara, Uludağ ve... 

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen

Bu çalışma da, 12. ve 11. Baskıda belirtilen değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş... 

İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları
Şahin Çil

 
Türk İdare Hukuku Dersleri - Cilt II
Serkan Çınarlı, Ramazan Yıldırım

Türk İdare Hukuku Dersleri - Cilt II

 

-İdare Hukukunun Tanımı
-İd... 

Türk Ceza Hukukuna Giriş 2016
Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut

Mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler kitabın da kısa aralıklarla yenilenmesini gündeme ge... 

Özel Hastanelerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi
Sinan Seçkin

  1982 Anayasasında sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşları tarafından sun... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğund... 

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı
Mustafa Baysal

Neden "KVKK El Kitabı"?

Kişisel Verilerin Korunmas... 

Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve...
Hüseyin Kovan

Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları

 ... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2022
Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan, Nurullah Bal

 
Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu
Kemal Gözler

İçerik

Birinci Bölüm
Anayasa Normlarının Geçerliliğini... 

Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri KKTC Örneği
Ayhan Dolunay

Bu çalışma, kitleleri bilgilendirme, eğitme, eğlendirme gibi ama&cce... 

Türk Vergi Sistemi
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek

Kitap, 2014 yılı Eylül ayı başından itibaren geçerli mevzuat hükümler... 

Ticaret Hukuku Bilgisi (2018)
Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı

Ticaret Hukuk Bilgisi isimli çalışmanın, 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu hük&uu... 

Page: 1/40 | Next »