Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi
M. Kamil Mutluer

Mahalli idareler maliyesindeki değişiklikleri ele alan kitapta; bu konuda mevzuatta yapılan değiş... 

Dava ve Ceza Zamanaşımı
Erhan Günay

Davanın esastan incelenmesinin ön koşulu olan zamanaşımı sürelerine dair her ayrıntıyı ... 

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgi...
Hamide Zafer, Nur Centel, Özlem Çakmut

Türk Ceza Kanununun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ter... 

Adli Hipnoz
Özden Dumanlı, Duygu Karadeniz, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı

Polis soruşturmasında tanık veya mağdur ifadeleri, soruşturmayı yönlendirme, bazen de soruşt... 

Türk Anayasa Hukuku
Kemal Gözler

Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa D... 

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Kolektif

 
Kişiler Hukuku
Hüseyin Hatemi

Kişiler Hukuku Kitabı'nın bundan önceki basılarında da özellikle "Tüzel Kişiler" b... 

Vergi Yargılama Hukuku
Mehmet Yüce

Daha önce 'Türk Vergi Yargısı" adı altında çıkarılan kitabın bu baskısında konul... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar, Ayvaz Emel Hanağası

Kitap, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) yürürl&uum... 

Avrupa Birliği Hukuku Dersleri
Mehmet Hanifi Bayram

Avrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu eser, öğrencilerin, akademi... 

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat 2019
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan

"Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlememizin onbeşinci baskısında; 18.10.2018 tarih ve 7... 

Ceza Kanunları (TCK – CMK – CGTİHK – TMK – KMK)
Mutlu Dinç

KHK'lar ile sık sık değişmekte olan Ceza Kanunlarının son değişikliklerle g... 

Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri
Turgut Tan

Kitabın Bölüm Başlıkları:

· Ekonom... 

İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Evrim Erişir

İcra ve İflas Kanunu'nun 18. basısının tükenmesi üzerine, 19. basıyı hazırlamış bulunuy... 

Uygulamacılar İçin Medeni Usul Hukuku El Kitabı
İsmail Ercan

Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (... 

Hakimlik ve Tüm Kurum Sınavları İçin Ceza Muhakemesi Hukuku
Hakan Serdar

Elinizdeki kitap akademik bir çalışma olmayıp yalnızca Hâkimlik ve diğer merkezi sın... 

Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri
Bülent Tanör

Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelin... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları Nitelikleri Ve Görevlerinin Sona Ermesi
Halil İbrahim İriş

“Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları, Nitelikleri ve... 

İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes

Medeni Hukuk
Turgut Akıntürk, Derya Ateş

İçindekiler

*Genel Bilgiler
*Başlangıç Hükümleri
... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Ombudsman - İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi
Bozkurt Zakir Avşar

Yönetim ile vatandaş arasında ortaya çıkan sorunların çözümünde... 

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 2018
Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe

"Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler" ders kitabımızın onikinci baskısında; 15.08.... 

Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma
Hilal Düzenli

İçindekiler

Birinci Bölüm

Genel Olarak Meşru Savunma V... 

Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası ciltli
Mine Akkan

Alacaklının, aynen ifayı talep edebildiği ve mahkemece bir işin yapılması veya yapılmaması ... 

İnsan Hakları Hukukuna Giriş 2021
Kemal Gözler

1.Kısım - İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi
Bölüm 1
İnsan Hakları Hukukun... 

Mahalli İdareler Hukukuna Giriş
Kemal Gözler

Yerel yönetimlere hukukî açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıd... 

Ortaklıklar Hukuku (Ocak 2019)
Mehmet Bahtiyar

Bu bası, 12. baskıdan sonra mevzuatta yapılan değişiklikler ve yeni bazı Yargıtay kararları işlen... 

Avrupa Birliğinin Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Ceza Hukuku Kuralları
Serap Keskin, Hamide Zafer,