Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Bütünlüğü İlkesi
Ömer Özkaya

 İdarenin bütünlüğü ve ülkesel bütünlük farklı anlam... 

Deniz Ticareti Hukuku Cilt 2 - Navlun Sözleşmeleri
İnci Deniz Kaner

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının ikinci basısının ger... 

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji
İbrahim Erol Kozak

Bir arada yaşayan insanların toplumsal dayanışma içinde huzurlu ve güvenli bir hayat ... 

Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2020
Şeref İba

Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Huku... 

Soru ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi
Saniye Albaş, Begüm Gürel

Cinsel istismar çocuğun anlamlandıramadığı, rızasının olmadığı, rıza... 

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Mehmet Ünal, Fahrettin Aral, Veysel Başpınar, Hasan Seçkin Ozanoğlu

Kitabın bir önceki baskısında başlatmış olduğumuz güncelleştirme ve uyarlama işlemleri ... 

Pratik Çalışma Kitabı 3 - Ceza Hukuku Özel Hükümler (2022)
İlker Tepe, İsa Başbüyük, Koray Doğan, M. Nihat Kambur, Pınar Bacaksız, Serkan Meraklı, Veli Özer Özbek

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Özel Hük&... 

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı - 2 (Önleme ve Rehabilitasyon)
Oğuz Polat

Çocuk İstismarı ve İhmali konusu; ülkemizde geçmişte de varolmakla beraber kon... 

Ticari İşletme Hukuku (Ders Kitabı)
Oruç Hami Şener

 

Hukuk Fakültelerinde okutulan ticari işletme hukuku dersi i&... 

Ceza Muhakemesi Hukuku 2022
Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli eserimizin 15. baskısında, 28.06.2022 tarih ve 7413 sayılı Kanun da... 

Anayasa Hukuku Dersleri
Abdurrahman Eren

Anayasa Hukuku, devletin ana teşkilat yapısını düzenleyen temel kanunları inceleyen bir huku... 

Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
Kaan Sayın

Bu çalışmada, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden k... 

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Hakeri, Berrin AkbulutşMurat Aksan

Konu Başlıkları:

Tümü Çözümlü Örnek Olaylar
Sın... 

Yabancılar Hukuku 2018
Aysel Çelikel

"Yabancılar Hukuku" kitabının yirmidördüncü basımında fazla bir değişikliğe yer ve... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2022
Ahmet M. Kılıçoğlu

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Çocuk Hukuku (Çocukların Hakları ve Korunması)
Emine Akyüz

Günümüzde çocuğa bakış açısı değişme yolunda olsa da yetişkinler h&a... 

Otorite ile Yorum Arasında Hukukun Doğası
Joseph Raz

Hukukun bir doğası veya asli nitelikleri var mıdır? Hukuk kavramı olmadan h... 

H. L. A Hart ve Hukuk - Ahlak Ayrımı
Sercan Gürler

Bir hukuk kuralının geçerliliği, ahlâki bir takım ölçütlere u... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2022
Mustafa Dural, Suat Sarı

Hukukun temel kavramları ile Medenî Kanunun başlangıç hükümlerini in... 

Medeni Hukuk 2020
Derya Ateş, Turgut Akıntürk

 

İçindekiler

*Genel Bilgiler

<... 
Ticari İşletme Hukuku 2022
Sabih Arkan

 

Hukuk fakültelerindeki temel derslerden birisi olan "Ticari ... 

Türk Miras Hukuku 2021
Fikret Eren, İpek Yücer Aktürk

Miras hukuku adlı bu ortak eser, Türk-İsviçre hukukundaki en son bilimsel gör&uu... 

Ceza Kanunları (TCK – CMK – CGTİHK – TMK – KMK) Ocak 2022
Mutlu Dinç

KHK'lar ile sık sık değişmekte olan Ceza Kanunlarının son değişikliklerle güncel halinin yer... 

Anayasa Yargısının Demokratik Kökenleri ve Siyasi Meşruluğu Sorunu
Ferhat Küçük

"Bu eser, değerli öğrencim Ferhat Küçük'ün aynı ... 

Temel Kriminalistik - Kavram – Teori – Uygulama
Mustafa Kaygısız

Görevi gereği, uzun yıllar Kriminalistik konularında sahada ve laboratuarlarda çalışa... 

Politik Hukukbilim - Bodinden Modern Sonrasına
Martin Loughlin

Politik hukukbilim, hukuku insan deneyiminin ‘politik’ bir y&ou... 

Türk Anayasa Hukukuna Giriş 2018
Kemal Gözler

İçindekiler:

Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları
Osmanlı anayasal gel... 

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler 2022
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes

Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yan... 

Geçmişle Yüzleşme ve Ceza Adaleti-Yugoslavya Deneyimi
Ozan Erözden

Yirminci yüzyılın bitmeye yüz tuttuğu bir makas geçişinde insanlığın yaşadığı en... 

Suçlar ve Cezalar Hakkında
Cesare Beccaria

"Suçlar ve Cezalar Hakkında" kitabıyla ceza hukuku alanında bir çığır açan B... 

Page: 1/39 | Next »