Edebiyat - Işık Kitabevi
Logo

Edebiyat

Books

Hikaye Anlatan Adam: Ahmet Mithat
Nüket Esen

Ahmet Mithat Efendi, yazdıklarının niteliği ve niceliğiyle 19. yüzyıl sonu Osmanlı-T&u... 

Hobo (Bir Serserinin Yol Notları)
Eddy Joe Cotton

Jack Kerouac "Yolda"yı yazabildiyse ve bir yol yazını-kültürü ile beslenebildiyse,... 

Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 1 - Şiir (1860-1923)
İnci Enginün, Zeynep Kerman

Edebiyatta hiçbir şey, metinlerin aslı kadar önemli değildir. Bu yüzden metinler... 

Açıklamalı Edebi Sanatlar
İsa Kocakaplan

Edebiyatımızın ilk devirlerinden bugüne kadarki bütün eserlerinde kullanılagelmiş ... 

Kırmızı Bisiklet
Can Dündar

Önce ürkerek bastı pedallara... Kırmızı bisikletin dengesi bozuldu. Fark ettirmeden sel... 

Modern Fransız Antolojisi-Baudelaire'den Günümüze
Metin Cengiz

Modern şiirin yüz akı Fransız şiiri günümüze değin doğal gelişimini parlak bi... 

Bay Ataç Gocunmasın Hiç Türk Edebiyatında Unutulmayan Kavgalar
Emin Karaca

Türk edebiyat tarihinde kavgalar kimi zaman çocuk&c... 

Işık Aşktan Daha Eskidir
Ricardo Menendez Salmon

Kimbilir, belki de sanatçı bilinçsiz bir katilden başka bir şey değildi.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 1
İnci Enginün

1983 yılında Dergâh Yayınları arasında çıkmış olan Yeni Türk Edebiyatı Araştırm... 

Friedrich Engels'in Asi Gençliği
Walter Baumert

Devrim orkestrasının ikinci kemanıydı Engels ve hayatı hep aynı melodiyi mırıldanmıştı. İsyanın v... 

Vaktidir
Emre Karataş

("Çünkü Dilin Dökemediğini Göz Akıtır")

Mehmet Faruk Gürtunca'nın Şiir Kitapları Üzerine Bir İnceleme
İbrahim Arslan

Zengin bir geçmişi olan Türk edebiyatı tarihin her evresinde sayısız denebilecek şair... 

Son İnsan
Maurice Blanchot

Tüm yaşamını edebiyata adayan Blanchot, modern Fransız yazınındaki en esrarengiz metin... 

Handi Divanı (2. Kitap)
Harid Fedai

 
Narsisist Entrikalar - Nahit Sırrı Örik’in Yapıtlarına Psikanalitik Bir Bakış
Hülya Dündar Şahin

Aşk deyince aklımıza muharebe, zafer, tahakküm gelmeli. İnsan ilişkileri deyince maddiyat, s... 

Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz
Haluk İpekten

... Elinizdeki kitabın ilk bölümünde Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri... 

Yalnızlık Bir Uçurumdur
Franz Kafka

 
Tanpınar Sözlüğü
Özgür Taburoğlu

Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar
Stefan Zweig

"Hiçbir sanatçı günlük yaşantısının yirmi dört saati boyunca yaratıc... 

Karanfilli Hikaye - Toplu Öyküler 1
Tarık Dursun K.

Tarık Dursun K. kalemiyle soluklanır, onun ucundan bakar dünyaya. Alın teriyle, aşkla ... 

İngiliz Edebiyatı 101
Brian Boone

Chaucer'dan Orwell'a Beowulf'tan Yüzüklerin Efendisi'ne dek belli başlı yazar ve eserle... 

Beat Kuşağı
Jack Kerouac

Kahvaltı niyetine şarap, şiir ve hayal. 'Beat' ekseninde yaşam: Bodoslama, dibe vura vura, anında... 

Kerem ile Aslı

Kerem ile Aslı", bir halk öyküsüdür. Önceleri halk geleneğinde ağızdan a... 

Paralama Defteri
Keri Smith

Dünya listelerinde çoksatanlar arasında yerini alan, can sıkıntısına birebir Pa... 

Avara Kasnak Başıboş & Olumsuz Metinler
Ferit Edgü

Avara Kasnak

 İnsanın ölçütü insan,

öyle mi demiş... 

Paris Komünü ve Komün Şairleri
Erdoğan Alkan

Paris yoksulları ve emekçileri, 1871'de burjuvazinin ve aristokrasinin yönetimine son... 

Eski Türk Edebiyatı El Kitabı
Filiz Kılıç, İ. Hakkı Aksoyak, Muhsin Macit, Mustafa İsen, Osman Horata

El kitapları, bir konuyu bütün yönleriyle ortaya koymak düşüncesiyle kal... 

Çevirinin Estetiği ve Çeviri Serüveni
Yüksel Pazarkaya

Şiir, öykü, roman, tiyatro ve inceleme türündeki eserlerinin yanı sıra Almanc... 

Kibar Fahişeler
Honore de Balzac

Edebiyatta gerçekçilik akımının öncüsü Balzac, Kibar Fahişeler... 

Sinança (Şirin Cemgil Sinan Cemgil'i Anlatıyor)
Şirin Cemgil

Sinança için sosyalist bir kadının, Şirin Cemgil'in hikâyesi denebilir.... 

Page: 1/10 | Next »